Lezing Mystieke Teksten

Tags: 

Lezing mystieke teksten - God is beeldend kunstenaar

Mystici van alle tijden zijn originele denkers die zichzelf blijven in wat voor omstandigheden dan ook. Hoe zij denken over God, mensen en de relatie tussen beiden, daarover biedt Petra Galama een boeiende serie gesprekken.

God als kunstenaar
Christelijke mystieke schrijvers vergelijken God soms met een beeldend kunstenaar. God is als een schilder, een pottenbakker, of een wever. God schildert de mens naar Gods beeld, zegt Gregorius van Nyssa. God is de pottenbakker, die de schepping boetseert met eeuwige klei, is het beeld dat Irenaeus van Lyon gebruikt. Wij schepselen moeten die klei vochtig houden zodat Gods hand ons kan blijven vormen.
Over dergelijke beelden van God die ons als een kunstenaar schept en de relatie die daaruit voortkomt tussen schepper en schepsel zullen we in deze cursus met elkaar spreken. We lezen verschillende mystieke teksten en diepen uit wat ‘je te laten vormen door Gods hand’ betekent.

Informatie
Petra Galama kiest de teksten en begeleidt de gesprekken. Zij werd ooit diep getroffen door Julianne van Norwich, een Engelse mystica. Petra verdiepte zich in de mystiek en promoveerde hierop in Groot-Brittannië. U bent van harte welkom in de Pastorie, Markt 17, Oosterhout op maandag 5 en 19 oktober, 9 en 23 november 2015 van 19.30 - 21.30u.
De bijdrage in de kosten voor de serie bedragen € 35,- voor 4 avonden. Opgave: info@thomasoosterhout.nl