Afscheid Kapelaan

Tags: 

Afscheid kapelaan Rodrigo Alberto Rojas Romero

Nog pas een jaar geleden kwam kapelaan Rodrigo tijdens het inloophuis De Vinder binnengestapt om kennis te maken. Hij was pas benoemd als kapelaan in onze Catharinaparochie en kwam kennismaken in de kernen.

Het was wel even wennen. Niet de mens Rodrigo, die was hartelijk en meedenkend. Maar het idee dat er een “missionaris“ naar ons toe kwam uit een land waar, in onze jeugd, onze missionarissen naar toe gingen om het geloof te verkondigen. Achteraf blijkt dat een goede investering te zijn geweest. Het kan verkeren sprak Bredero al eens.

Het werd een leuke en hartelijke kennismaking. Ondanks het taalprobleem: zijn Nederlands was even goed als ons Spaans. In korte tijd heeft kapelaan Rodrigo zich het Nederlands eigen gemaakt, zich een vaste waarde getoond in onze wekelijkse eucharistievieringen. Hij is ons voorgegaan op zijn geheel eigen wijze met oog en gevoel voor devotie, waardigheid en traditie.

Vanwege corona ging zijn afscheidsviering in De Vinder helaas niet door. Daarom hebben wij als P.K.C., namens alle leden van onze kern, afscheid genomen en in een persoonlijk gesprek onze uitgesproken dank ook ondersteund met een aantal passende geschenkjes. Hij gaf aan zich altijd welkom en gewaardeerd te hebben gevoeld in De Vinder. Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe benoeming.

Nieuwe kapelaan

Sinds lange tijd kent Oosterhout weer een kapelaan [1]. Ouderen onder ons kunnen zich misschien nog de kapelaans J. Garritsen [1967-1968] en A. Verheijden [1967-1970] van de Sint-Antoniusparochie herinneren.

Met ingang van 1 november 2020 heeft de bisschop van Breda in de Sint-Catharinaparochie een kapelaan benoemd. Zijn naam is Rodrigo Alberto Rojas Romero en hij komt uit Argentinië. Hij is 44 jaar oud. In 2001 werd hij tot priester gewijd. Hij komt in een voltijdsfunctie het pastorale team van de Catharinaparochie versterken. Samen met pastoor Akkermans en de andere leden van het pastorale team zal hij op de verschillende kerkplekken ook voorgaan. Kapelaan Romero heeft zijn intrek genomen in de pastorie op de Markt.

Het grootste deel van zijn priesterschap werkte hij bij de Arabisch sprekende christenen in Egypte, Jordanië, Palestina, Syrië en Tunesië. Kapelaan Romero spreekt beginnend Nederlands maar wil zich snel verder bekwamen in onze taal.

[1] Een kapelaan is een priester in een parochie, die werkt onder een pastoor of administrator die de eindverantwoordelijkheid heeft. Hij wordt daarom ook weleens met de term ‘hulppastoor’ aangeduid. In Vlaanderen wordt hij ook wel ‘onderpastoor’ genoemd.