De zeven werken van Barmhartigheid

Tags: 

Expositie van Oosterhoutse kunstnaars
In de Mariakerk opent op 14 februari een expositie van diverse Oosterhoutse kunstenaarsgroepen die zich - in het kader van het heilig jaar - verdiept hebben in de werken van barmhartigheid.

Werken van Barmhartigheid
Wie een werk van barmharigheid doet, voelt dat zijn of haar leven rijker wordt, zegt Anselm Grun. “We doen het niet om er zelf beter van te worden. We het omdat we ons hart laten beroeren door de armen, hongerigen, daklozen, zieken en gevangenen. De paradox is: doordat we onszelf vergeten, doordat we ons bezighouden met iemand ander, ervaren we zelf vervulling in ons leven.”

De zeven werken van barmhartigheid zijn in de loop van de eeuwen door verschillende kunstenaars verbeeld. In Nederland is het werk van de Meester van Alkmaar wel het meest bekende.

Oosterhoutse kunstenaar en de werken van barmhartigheid
In het jaar van de barmhartigheid presenteren Oosterhoutse kunstenaars van het B.O.C.K. de O.A.O, Fotoclub het Experiment, Schildergroep D14, de expocommissie van de Mariakerk, de fotogroep van H19 en het K.O.A. hun impressie van een van de werken van barmhartigheid. De tentoonstelling opent zondag 14 februari om 15.00u.
U bent daarbij van harte welkom. De expositie is elke zondagmiddag geopend zijn van 14.00u tot 16.00u, en op woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00u tot 12.00u. De werken zijn te bezichtigen tot en met 28 maart 2016.