Bijeenkomst 30 juni 2016

Geachte leden van de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk,

U weet dat het Parochieplan van de Catharinaparochie aangeeft dat de Antoniuskerk zal sluiten medio 2016. In overeenstemming daarmee is enige weken geleden een sluitingsdatum gepubliceerd: 19 juni zou de laatste viering in de Antoniuskerk zijn.

Er gebeurt echter veel in de Catharinaparochie en in de Antoniuskerk. Bij het uitwerken van het Parochieplan ontwikkelen zich nadere plannen. Zo zijn er schetsen gemaakt van een aanbouw of interne verbouwing van De Vinder, nodig om alle geplande activiteiten in De Vinder mogelijk te maken. Een aantal van u zal daar zeker over gehoord hebben.
Voor de goedkeuring van dergelijke plannen, die niet alleen De Vinder betreffen maar samenhangen met ontwikkelingen in de hele Catharinaparochie, heeft het bestuur echter instemming van de bisschop nodig.
Er is intussen een gesprek geweest met de bisschop, die heeft toegezegd voor eind mei met richtlijnen te komen. Daarna moet het bestuur beslissen.
Dat alles maakt dat de sluitingsdatum van 19 juni voor de Antoniuskerk erg kort dag is geworden. Of er voor die tijd al een antwoord zal zijn op de vraag 'hoe nu verder in De Vinder?' is niet zeker.
In deze situatie trekt het bestuur de conclusie dat het beter is om de tijd te nemen en pas nadat er een beslissing over De Vinder is, de kerk ook daadwerkelijk te sluiten.
Op 30 juni a.s. zal het bestuur alle parochianen op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen en besluiten. U krijgt daarvoor zeker een uitnodiging.
Concreet betekent dit dat het bestuur het sluiten van de Antoniuskerk uitstelt, in ieder geval tot na de zomervakantie. Na het besluit over De Vinder, zal in overleg een nieuwe datum worden vastgesteld.

Het bestuur begrijpt dat de gemeenschap van de Antoniuskerk graag zekerheid en duidelijkheid willen, en dat dit bericht wellicht gemengde gevoelens zal oproepen.
Wij vragen u om uw begrip voor dit besluit om eerst helderheid te creëren over het 'hoe nu verder in De Vinder' en daarna pas de kerk te sluiten. Ook al betekent dat dat er opnieuw een – korte periode - van onzekerheid is over de sluitingsdatum van de Antoniuskerk.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Pastoor Ronald van Bronswijk