nieuws

Antoniuszangers

Tags: 

Wisseling van de wacht

Op 21 december 2023 heeft Theo Michielsen afscheid genomen van al zijn activiteiten in de Antoniuskern van de Catharinaparochie.
Aangezien hij ook dirigent / organist was van De Antoniuszangers zijn we op zoek gegaan naar nieuwe mensen, die het koor konden begeleiden.

Kledingmarkt

Tags: 

Weggeefbeurs

Dagelijks is het een komen en gaan van bezoekers van onze “kledingbeurs”. De werkgroep heeft het druk met het inzamelen en sorteren van kleding en kleine huishoudelijke spullen.
In het aanbod is een grote variatie. Sommige afgegeven zakken zijn prachtig gesorteerd en kunnen zo naar de hangrekken en anderen denken dat we een afvalcontainer zijn.

Kort nieuws

Tags: 

Klankbord preekstoel uit de kerk

Op donderdag 18 januari 2024 is het klankbord boven de preekstoel uit de Sint-Antoniuskerk gehaald.
Het was afkomstig uit de Sint-Annakerk in Breda. Die kreeg het cadeau bij haar 25-jarig bestaan. Het klankbord, dat ruim 150 kg weegt, werd in 1999 door de klussengroep van de Antonius met vereende krachten boven de preekstoel gemonteerd.

Kernteam Antonius

Tags: 

Kernteam Antonius

Met het vertrek van Ad en Theo uit de parochiekerncommissie (PKC) bleef Thea alleen over. Jan Poppelaars diende de PKC als adviseur.
Onder de titel ‘Ondersteuning voor Thea’ werden mensen gevraagd voor hand- en spandiensten bij de activiteiten in de Antoniuskern. Anja van de Gevel, Joke van Ham, Toos Ebben, Gerard Berende en Jan Poppelaars hebben ondersteuning aangeboden. Het is fijn om samen de activiteiten in De Vinder voort te zetten. We zijn heel dankbaar voor de positieve reacties!

Vertrek kruiswegstaties

Tags: 

Verdere ontmanteling van de Sint-Antoniuskerk

Dinsdag 9 januari 2024 is de kruisweg, die in de Antoniuskerk hing, verwijderd. Verhuisbedrijf De Mannen van Stoof haalde voorzichtig de kleurige gipsen staties uit de omlijsting. Daarna werden de groene lijsten van de kerkmuur losgeschroefd. Als laatste werd het onderschrift van elke statie losgemaakt.

Refreintjes

Tags: 

Refreintjes in ‘De Vinder’

De zanggroep De Refreintjes heeft afgelopen maandagmorgen 11 december jl. een generale repetitie gehouden in Inloophuis ‘De Vinder’.

Het programma bestond uit allerlei soorten kerstliedjes, zowel in het Nederlands als in vreemde talen. De gasten van het Inloophuis werd verzocht om zoveel mogelijk mee te zingen. Dat werd ook flink gedaan. Het werd een sfeervol programma wat ruim een uur duurde.

Vinder Vakantie Dagen

Tags: 

Wil jij in de kerstvakantie deelnemen aan de VinderVakantieDag? Wil jij plezier maken met andere kinderen?
Kom dan naar de VinderVakantieDag op donderdag 28 december in Antoniushuis ‘De Vinder’, Sint-Vincentiusstraat 113 A [naast de Antoniuskerk] te Oosterhout.

De VinderVakantieDagen worden georganiseerd door vrijwilligers van de Catharinaparochie in Oosterhout.
Voor info en opgave: info@catharina-parochie.nl.

Antoniuswinkeltje

Tags: 

In Antoniushuis ‘De Vinder’ staat bij binnenkomst in de hal een mooie vitrine met prachtige Antoniusvoorwerpen.

In de vitrine staat van elk één exemplaar. Deze kunt u bekijken en aan de desbetreffende gastvrouw kunt u zeggen wat u wilt kopen. Bij elk voorwerp staat een prijskaartje. De gastvrouw gaat in de voorraadkast uw Antoniusvoorwerp halen.

Het zijn prachtige herinneringen aan onze Antonius. Het zijn ook mooie cadeautjes om weg te geven.

Pagina's

Abonneren op RSS - nieuws