Antoniuskoor

Wie zingt, bidt dubbel

Deze uitspraak, mogelijk van de H. Augustinus, is zeker van toepassing, op het pas opgerichte koor ‘De Antoniuszangers’. Nadat er afspraken zijn gemaakt voor een viering op dinsdag en donderdag in De Vinder, heeft er een oproep gestaan in het Kruispuntje om weer een nieuwe koor op te richten. De bedoeling is om ondersteuning te leveren bij de vieringen op donderdagavond. In korte tijd meldden zich vijftien mensen aan, blij weer te kunnen zingen.

Op maandagmiddag wordt er gerepeteerd van twee tot half vier. Iedere week komt er een aantal nieuwe liederen zij en bereiden we ons voor op de volgende viering.

De kerkgangers zijn blij met de ondersteuning: samen zingen is immers dubbel bidden!
Vaak wordt de vraag gesteld: Kan ik ook lid worden? Natuurlijk! Iedereen is van harte welkom.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’ tel. 0162 470 954.
Even komen kijken op de repetitiemiddag is ook mogelijk.

Theo Michielsen