Antoniuskoor

Wanneer gaat het koor weer zingen?

Met de leden van de Antoniuszangers is overleg gevoerd over de stand van zaken in deze coronatijd. We hebben afgesproken om begin oktober de zaak opnieuw te bekijken en als het kan dan te beginnen met repeteren.
Optreden tijdens een viering zit er voorlopig nog niet in omdat er maar vijftien mensen een viering mogen bijwonen. Als dat getal verandert gaan we pas nadenken over zingen tijdens een viering.

Uitbreiding Antoniuszangers

Sinds vorig jaar zingt er weer een koor tijdens de eucharistievieringen op donderdagavond. We horen veel positieve reacties van parochianen, die die vieringen bezoeken. We zoeken nog enkele zangers en zangeressen om het koor te versterken.
De repetities zijn op maandag middag om 14:00 uur in Antoniushuis De Vinder. Na afloop drinken we samen koffie en thee.

Op donderdagavond zingen we twee keer in de maand om halfzeven tijdens de eucharistieviering. We zingen Nederlandse kerkliederen samen met de bezoekers van de viering.

Iedereen is van harte welkom om een keer tijdens de repetitie te komen luisteren.

Wie zingt, bidt dubbel

Deze uitspraak, mogelijk van de H. Augustinus, is zeker van toepassing, op het pas opgerichte koor ‘De Antoniuszangers’. Nadat er afspraken zijn gemaakt voor een viering op dinsdag en donderdag in De Vinder, heeft er een oproep gestaan in het Kruispuntje om weer een nieuwe koor op te richten. De bedoeling is om ondersteuning te leveren bij de vieringen op donderdagavond. In korte tijd meldden zich vijftien mensen aan, blij weer te kunnen zingen.

Op maandagmiddag wordt er gerepeteerd van twee tot half vier. Iedere week komt er een aantal nieuwe liederen zij en bereiden we ons voor op de volgende viering.

De kerkgangers zijn blij met de ondersteuning: samen zingen is immers dubbel bidden!
Vaak wordt de vraag gesteld: Kan ik ook lid worden? Natuurlijk! Iedereen is van harte welkom.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’ tel. 0162 470 954.
Even komen kijken op de repetitiemiddag is ook mogelijk.

Theo Michielsen