Antoniusnoveen

Kom luisteren naar de Antoniusnoveen

Het woord noveen komt uit het Latijn: 'novena' betekent negen. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren werd de Geest van God over de Apostelen uitgestort.
Een noveen kan gewijd worden aan God, Jezus, Maria of een [of meerdere] heiligen.

In de Antoniuskerkzaal wordt op de negen dinsdagavonden voor 13 juni een noveengebed tot Antonius gebeden, als opmaat naar de naamdag van de H. Antonius van Padua op 13 juni.
De eerste keren was dat op 16, 23 april. De andere noveengebeden worden uitgesproken in de vieringen op 30 april, 7, 14, 21, 28 mei en 4 en 11 juni.

U bent telkens van harte welkom. Na afloop van de viering wordt u in de gelegenheid gesteld om een gratis kopje koffie of thee te gebruiken en na te praten met de voorganger en andere aanwezigen.

H. Antonius van Padua [Antoniusaltaar in de Sint-Antoniuskerk]