Kunnen Psalmen ons nog raken?

Tags: 

Psalmen, worden vaak ervaren als oude, stoffige en onbegrijpelijke teksten. Toch kunnen ze troosten, hoop geven of ontroeren. Op dinsdagavond 18 juni, na het avondgebed in “De Vinder” rond 19.00 uur , zal er een tipje van de “Psalmsluier” worden opgelicht. De Psalmen die we bespreken zijn de Psalmen van het avondgebed zoals ze in “De Vinder” gebruikt worden. Het avondgebed zelf begint om 18.30 uur.

Soms worden we geraakt door een schilderij, een muziekstuk of een gedicht zonder dat we de achtergrond of de precieze betekenis weten. Vaak zal het echter zo zijn dat een kunstuiting ons pas raakt als we de achtergrond kennen of het in ieder geval kunnen plaatsen. Hetzelfde geldt voor Psalmen.

Om bepaalde emoties uit te drukken, worden bij gedichten en muzikale teksten bijna altijd beelden gebruikt. De gebruikte beelden zijn vaak plaats- en tijdgebonden en verliezen hun zeggingskracht als de situatie of jaren verstrijken. Voor Psalmen (religieuze lofliederen) geldt hetzelfde. De beelden die gebruikt worden, kunnen we vaak niet plaatsen en daarmee verliest een Psalm zijn kracht.

Over Psalmen kan heel veel verteld worden. Voorbeelden zijn: hoe ze zijn ingedeeld, hoe ze zijn opgebouwd, in welke periode ze zijn ontstaan, waar en wanneer ze gebruikt worden. Het belangrijkste bij Psalmen is echter dat ze ons op een bepaalde manier raken. Het maakt niet uit of een Psalm ons op een positieve manier of op een negatieve manier raakt, als we maar geraakt worden. Het is daarbij niet van belang of dat gebeurt tijdens een liturgische viering of gewoon thuis.

Zonder de Psalmen uitgebreid te ontleden (een tipje van de sluier oplichten is genoeg) is het mogelijk je te laten raken. Om enig gevoel te krijgen voor psalmen zal diaken Stefan Lange op 18 juni eerst een zéér korte inleiding geven over de psalmen. De inleiding is bedoeld om de psalmen ergens te kunnen plaatsen. Het belangrijkste echter, is bezig te zijn met de Psalmen.

Bezig zijn met Psalmen betekent: de Psalm lezen, erover nadenken, erover praten, wat is de betekenis, waarom raakt een Psalm je (niet)? Durf je de Psalm eventueel te herschrijven (persoonlijk te maken)? …

We ontmoeten u graag op 18 juni in de Vinder, Sint Vincentiusstraat 113A te Oosterhout.