Einde zaterdagmiddagvieringen

Tags: 

Geen zaterdagmiddagviering meer

Met ingang van 1 juli 2018 is er om 17.00 uur geen zaterdagmiddagviering meer in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Dat hebben het pastoraal team* en het kerkbestuur** van de Catharinaparochie besloten. Dit ondanks de afspraak met de Initiatiefgroep Antoniusgeloofsgemeenschap om een viering te houden op de zaterdagmiddag.
De bisschop van Breda Jan Liesen heeft zich, na een bezwaarbrief van de Initiatiefgroep, achter het besluit van het pastoraal team en kerkbestuur geschaard.

Zo is er na 110 jaar een eind gekomen aan vieringen in de Sint-Antonius van Padua op de zaterdag en/of zondag.

Daarmee kent deze zaak alleen maar verliezers.
* Kerkgangers voelen zich in de steek gelaten door het pastoraal team, het kerkbestuur en het bisdom. Zij zijn beroofd van hun viering op de zaterdagmiddag.

* Het pastoraal team verwacht dat veel kerkgangers in de Sint Jansbasiliek of andere kerken zullen gaan vieren. Gezien de starre opstelling van team en kerkbestuur is de kans hierop minimaal.

* Uitspraken van trouwe bezoekers aan de Antoniuskerkzaal duiden erop dat velen hun parochiebijdrage aan het kerkbestuur van de Catharinaparochie zullen beëindigen.

[Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de website van de Catharinaparochie]

* Het pastoraal team: pastoor H. Akkermans en de diakens S. Lange en T. Frankemölle (ter ondersteuning).

** Het kerkbestuur: pastoor H. Akkermans (voorziter), de dames J. Rooijmans-Alberts (secretaris) en J. van den Bogaart (lid) en de heren D. van den Wijngaard (penningmeester) en L. Donkers (lid).