Kerk op het Kruispunt

Tags: 

Redactie ’t KruispunT op volle sterkte

De redactie van het infoblad van de Sint-Antonius is per 1 januari 2021 uitgebreid met een derde redactielid: de heer Ad Lips. De heer Lips is geen onbekende in Antoniushuis De Vinder.
Hij is voorzitter van de parochiekerncommissie. Met zijn komst is de redactie weer op volle sterkte.
De redactie bestaat verder uit Theo Michielsen en Wiljan van der Zanden.

Uitbreiding redactie ’t KruispunT

Sinds 1 januari 2018 bestond de redactie van het infoblad van de Sint-Antonius uit een persoon.
Maar met ingang van 26 januari 2020 is daar verandering in gekomen. Want sinds die datum heeft de Sint-Antoniuskern weer een parochiekerncommissie. Een van de leden van die verse parochiekerncommissie is Theo Michielsen. Hij heeft zich bereid verklaard om de redactie van ’t KruispunT te komen versterken en daar zijn wij erg blij mee.

Zo kan het infoblad van onze geloofsgemeenschap nog beter voorzien worden van informatie over alle activiteiten en ontwikkelingen die zich voordoen in en rond de Sint-Antonius van Padua.

Theo van harte succes toegewenst met je nieuwe werkzaamheden.

Theo Michielsen

Redactie ‘t KruispunT op zomerreces

De redactie van het infoblad ’t KruispunT van de Sint-Antonius van Padua is in de maanden juli en augustus op vakantie. Even een tijd van rust. Geen verplichtingen. Gewoon niets doen, genieten van de stilte, weg uit de drukte van alledag. De wereld draait toch wel door. Het eerstvolgende KruispunT verschijnt weer op zaterdag 24 augustus a.s.

De redactie wenst al haar lezers, of u nu thuis blijft, vakantie houdt in uw eigen omgeving of naar verre oorden afreist, een fijne, ontspannende en zonnige vakantie toe.
Redactie ’t KruispunT.

Ad bedankt

Vele jaren maakte Ad Kouwelaar, als coördinator van de Sint-Antonius, deel uit van de redactie van het informatieblad ’t KruispunT. Ontelbaar zijn de artikelen, die hij in die tijd heeft geschreven.
Vanaf 9 juni 2007 heeft Ad zijn taak als redacteur serieus uitgevoerd. Wat hij beloofde, kwam hij na. Altijd kwamen zijn artikelen op tijd via de e-mail binnen. Veel dank hiervoor is zeker op zijn plaats.
Nadat Ad eind december 2016 zijn taak als coördinator van de Sint-Antonius had neergelegd, heeft hij toch nog gemeend de redactie niet plotsklaps te moeten achterlaten. Hieruit blijkt wel zijn trouw en plichtsbesef.

Maar nu heeft Ad toch echt besloten, m.i.v. 1 januari 2018, te stoppen als redacteur. De informatie, die hij altijd als coördinator kreeg, werd steeds minder merkte hij.
Ad, bedankt voor alles wat je voor ’t KruispunT hebt gedaan.
We gaan je ongetwijfeld missen.
Blijf wel een trouw lezer van ’t KruispunT.

Redactie ‘t KruispunT

Een andere naam voor KerK op het KruispunT

Al jaren prijkt de naam ‘KerK op het KruispunT op het maandelijks informatieblad van de Sint-Antonius. Echter met ingang van 1 januari 2017 is de Antoniuskerk door het kerkbestuur van de Catharinaparochie gesloten en niet meer te gebruiken door de Antoniusgemeenschap.
Het klinkt dan vreemd om de naam ‘KerK’ nog te gebruiken in de naam van het informatieblad. Een heel andere naam kiezen knipt als het ware de draad met het verleden door.

In het dagelijks spraakgebruik werd al dikwijls de naam ‘KerK op het KruispunT’ ingekort tot ’t KruispunT’. En dat lijkt ons als redactie een goede naam om mee verder te gaan.
De inhoud van het blad blijft zoals u het altijd gewend bent: informatie verschaffen over wat er in en rond de Antoniusgemeenschap gebeurt.

Redactie: Ad Kouwelaar en Wiljan van der Zanden

Hartverwarmende reacties voor jubilaris KerK op het KruispunT

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van KerK op het KruispunT had de redactie van het infoblad de vorige uitgave van het blad ook verstuurd naar de oud-redactieleden.
Van allen hebben wij zulke hartverwarmende en positieve reacties ontvangen, die wij u niet willen onthouden.

Mede-oprichter van het infoblad Eric van Rosmalen liet ons weten: “Zeer lezenswaardig en mooi in vormgeving. Wat knap dat jullie dit zo lang op dit niveau hebben volgehouden. Mijn complimenten.”

Oud-redactielid Jaap Ditters schreef vanuit Boxmeer: “Wie had dit kunnen denken na het aarzelend begin! Het heeft zijn bestaansrecht bewezen! Zodanig dat het niet meer gemist kan worden!”

Marion Corvers liet haar felicitaties vergezeld gaan van een afbeelding van een open schakel die een draadkruis omklemt. Zij schreef daarover: “Omklemt, niet afklemt. Want dat is toch wat KerK op het KruispunT doet: Het omarmt al 25 jaar lang gelovigen op het snijpunt van geloof en samenleving.”

Thea van der Zanden liet ons weten: “Fijn om te zien en van dichtbij mee te maken dat het informatieblad van toen, dat door Eric van Rosmalen en mij is opgezet, zich tot nu staande heeft gehouden. Ik hoop en wens dat deze nieuwsbrief KerK op het KruispunT blijft bestaan. Ook al gaan we met onze geloofsgemeenschap een andere weg in.”

De redactie van het KruispunT is gesterkt door al deze reacties en begint met frisse moed aan de volgende 25 jaar.

KerK op het KruispunT - een kwart eeuw jong -

OOSTERHOUT - Op 1 september jl. is het precies 25 jaar geleden, dat de eerste nieuwsbrief van de Sint-Antonius van Padua verscheen: Pastoraal Nieuws, zoals in de beginjaren het KruispunT werd genoemd Het blad werd in 1990 opgericht en samengesteld door pastoraal werker Eric van Rosmalen en mevrouw Thea van der Zanden.
In de eerste uitgave legden ze meteen het waarom van de nieuwsbrief uit: ”In onze Antoniusparochie gebeurt zoveel dat we alle mogelijkheden willen benutten om u op de hoogte te stellen. De pastorale nieuwsbrief wil u al die informatie geven, want zo kan ook weer blijken hoe levendig onze parochie is.”
Volgens deze formulering gaat de huidige redactie, die momenteel bestaat uit de heren Ad Kouwelaar en Wiljan van der Zanden, nog steeds te werk.

Nieuws 25 jaar geleden
Wat was er 25 jaar geleden ‘nieuws’ in de Sint-Antoniusparochie om er de parochianen van op de hoogte te stellen?
Op zaterdag 8 september 1990 was het wel een drukke dag. Om 16.00 uur was er de jaarlijkse viering voor de zieken in de parochie. Het thema toen was “Zieken aan het woord”.
Diezelfde dag kwam uit Soesterberg het Amerikaanse Gospel Choir met “preacher” Walter Jackson de viering van 19.00 uur in de Sint-Antoniuskerk verlevendigen.
En op 4 oktober 1990 werd in wijkcentrum Heidehof een parochieavond gehouden met als thema: “Haalt de Antonius het jaar 2000?” We weten in 2015 allemaal hoe het nu afloopt met de Sint-Antoniuskerk.
De bisschop van Breda, Mgr. Ernst, kwam 25 jaar geleden naar de Sint-Antoniuskerk, om het Vormsel toe te dienen. Op maandag 19 november 1990 vormde hij in de Sint-Antoniuskerk de leerlingen van groep 8 van de Biëncorf en de Zandheuvel

Hulp van de pastores
Sinds de oprichting van het driewekelijks informatieblad hebben de pastorale werkers van de Sint-Antonius altijd deel uitgemaakt van de redactie. Na Eric van Rosmalen kwam Jos Zwetsloot de redactie versterken en na zijn vertrek maakte Marion Corvers deel uit van de redactie. Na de totstandkoming van de H. Catharinaparochie op 1 januari 2010 werd haar inzet voor KerK op het KruispunT door de nieuwe parochie beëindigd. Ook Jaap Ditters heeft jarenlang meegewerkt aan het KruispunT door het schrijven van ontelbare artikelen.
Momenteel vormen Ad Kouwelaar en Wiljan van der Zanden samen de redactie. Informatie geven over de Sint-Antonius van Padua is voor de huidige redactie nog altijd van belang om zo te laten zien hoe “levendig” het nog steeds is in en rond de Sint-Antoniuskerk.

Vriend[in] van KerK op het KruispunT
Tientallen mensen werden in de afgelopen jaren “Vriend[in] van KerK op het KruispunT”. Zij krijgen per handpost het driewekelijkse infoblad thuis op de deurmat en missen dus nooit informatie van de Antoniuskerk. ‘Vriend[in]’ worden is nog steeds mogelijk door het groene kaartje dat op de lectuurtafel achter in de kerk ligt in te vullen en in de groene brievenbus van Antoniushuis ‘De Vinder’ te deponeren. Het eerstvolgende KruispunT wordt dan bij u thuis bezorgd door de groep postbezorging van de Antonius.

De redactie van KerK op het KruispunT heeft in haar vergadering van augustus jl. op gepaste wijze even stilgestaan bij het bereiken van dit 25-jarig jubileum door het nemen van een extra kopje koffie en een extra koekje.

KerK op het KruispunT verschijnt later

Al meer dan 20 jaar bent u gewend dat het infoblad van de Sint-Antoniuskerk om de drie weken verschijnt. Nu is dat voor het eerst in de lange geschiedenis van het infoblad niet mogelijk. KruispunT nr. 10 zou verschijnen op 25 juli a.s.

Maar door de sluiting van de Antoniuskerk, door het bestuur en de pastores van de Catharinaparochie, op 19 juli, 26 juli en 2 augustus heeft het weinig zin om dan uit te komen. Onze kerk is dan gesloten en er komen dan geen kerkbezoekers die het KruispunT kunnen meenemen.

Daarom heeft de redactie van KerK op het KruispunT, met pijn in het hart, moeten besluiten om de volgende uitgave van het KruispunT te laten uitkomen op 15 augustus a.s.

redactie KerK op het KruispunT
Wiljan van der Zanden

Word vriend / vriendin van KerK op het KruispunT

Het is u vast wel eens overkomen: u wilde een exemplaar van KerK op het KruispunT meenemen en merkte dat er geen exemplaren meer waren. De bak was leeg.

Nu er m.i.v. 1 januari maar één viering in het weekend is, kan u dat vaker overkomen omdat u toevallig een viering hebt overgeslagen. Maar om altijd verzekerd te zijn van een KruispunT heeft de redactie gemeend u een oplossing te moeten aanbieden. Als u “vriend of vriendin van KerK op het KruispunT” wordt, ontvangt u het driewekelijkse infoblad van de Sint Antonius van Padua gratis en voor niets thuis in de bus. Het enige wat u hoeft te doen is het groene kaartje, dat op de lectuurtafel achter in de kerk ligt, in te vullen en daarna in de groene brievenbus van Antoniushuis “DE VINDER” te stoppen. Afgeven in het Antoniushuis kan natuurlijk ook. Dit aanbod geldt alleen als u in Oosterhout-stad woont.

Voor hen die het KruispunT de afgelopen jaren al thuis in de bus ontvingen, verandert er niets. Zij worden automatisch “vriend of vriendin van KerK op het KruispunT” en hoeven hiervoor niets te doen.

Aanmeldkaartje