Openstelling Sint Antoniuskerk

Tags: 

Kerststal bezichtigen

De kerststal van de Sint-Antoniuskerk is op Eerste en Tweede Kerstdag vanuit de dagkapel te bewonderen.
U bent dan van 9.00 tot 16.00 uur welkom.
In de dagkapel is er ook de mogelijkheid om een lichtje of kaarsje aan te steken.

Na 26 december is de kerststal tot en met 6 januari 2018 nog te aanschouwen tijdens de openingstijden van het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12. uur. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Drie Koningenbezoek sluit kerstexpositie af

Woensdag 6 januari jl.werd door het bezoek van de Drie Koningen met hun gevolg de laatste kerstexpositie in de Sint-Antoniuskerk afgesloten. Al zingend trok de Driekoningengroep door het middenpad naar voren. Voor het altaarverhoog brachten zij een aantal liederen ten gehore die prachtig klonken in de meer dan 100 jaren oude kerk. De aanwezige bezoekers van de laatste kerstexpositie genoten zichtbaar van hun zang. Sommigen waren speciaal gekomen om de Drie Koningen te zien en te horen.

Vele geïnteresseerde belangstellenden hebben op de 4 openstellingsmiddagen een bezoek gebracht aan de kerstexpo en bekeken de grote kerststal en de Sint-Antoniuskerk.
Er werden veel foto’s genomen en het viel de werkgroep op dat verschillende groepjes de kerk bezochten. Veel kijkers waren van ver gekomen om onze Sint-Antoniuskerk, nu het nog kan, nog even te bewonderen. Sommigen schreven een afscheidswoordje in het vriendenboek van de Sint-Antonius dat achter in de kerk lag. “Een kerk met veel mooie, maar ook emotionele momenten. Jammer dat het voorbij is!” “Met gemengde gevoelens wordt een tijdperk afgesloten.” “De moeite waard om helemaal van Lage Mierde te komen.” “Geweldig mooie tentoonstelling. Jammer helaas de laatste keer.”

Velen konden het besluit van het kerkbestuur van de Catharinaparochie niet begrijpen om de kerk midden 2016 te sluiten. “Wat gebeurt er met de kerk?” “Waar blijven de beelden en de unieke kruisweg?” Worden de kerkbanken verkocht? Vragen waarop wij als werkgroep het antwoord schuldig moesten blijven.
Het positieve was dat veel mensen een gezellige middag hebben gehad. Van de sfeer hebben genoten. Verhalen van vroeger weer hebben kunnen vertellen. Bekenden van vroeger weer terug hebben gezien.

Werkgroep “Openstelling Sint-Antoniuskerk”

Laatste kerstexpositie in de Sint-Antoniuskerk

De werkgroep Openstelling Sint-Antoniuskerk, bestaande uit Jan Oomen, Henk van Bijnen en Wiljan van der Zanden organiseert dit jaar voor de laatste keer een kerstexpositie in de Sint-Antoniuskerk.
Ook dit jaar hebben zij weer een beroep kunnen doen op de medewerking van Theo Adriaanse van Kijkkamer De Zandlopers.
De achterste ruimte van de rechter dwarsbeuk van de Sint-Antoniuskerk is weer ingericht met allerlei voorwerpen, die met het kerstfeest in de breedste zin te maken hebben. Henk van Bijnen en Theo Adriaanse hebben daarvoor een selectie gemaakt uit hun uitgebreide verzameling. Ook dit jaar zijn zij daar weer goed in geslaagd.

Op 25 december, Eerste Kerstdag, van 14.00 – 16.00 uur is de Antoniuskerk geopend.
Dan is ook de grote kerststal van de kerk, die elk jaar wordt opgebouwd door de klussengroep, weer te bezichtigen voor de kinderen en een ieder die dat wil.
De dames van de bloemengroep hebben traditiegetrouw weer de kerstversieringen in de kerk aangebracht zodat de Sint-Antoniuskerk er weer op zijn best uitziet.

Omdat er op Eerste Kerstdag altijd veel bezoekers een kijkje komen nemen wil de werkgroep één middag voor Kerstmis de kerk openstellen op woensdag 23 december.
Omdat het dit jaar de laatste kerstexpo is, zijn er ook na 25 december nog openstellingsmiddagen nl. op 30 december 2015 en 6 januari 2016. Op 6 januari, het feest van Driekoningen brengen de Wijzen uit het oosten een bezoek aan de Sint-Antoniuskerk. Met het bezoek van de Koningen aan de Antoniuskerk wordt de laatste kerstexpo afgesloten.
De werkgroep verwacht veel bezoekers zeker ook omdat deze openstellingsmiddagen een uitgelezen gelegenheid zijn om de Sint-Antoniuskerk nog in volle luister te kunnen bezichtigen.
Alle middagen beginnen om 14.00 uur en eindigen om 16.00 uur.