Kledingmarkt

Tags: 

Weggeefbeurs

Dagelijks is het een komen en gaan van bezoekers van onze “kledingbeurs”. De werkgroep heeft het druk met het inzamelen en sorteren van kleding en kleine huishoudelijke spullen.
In het aanbod is een grote variatie. Sommige afgegeven zakken zijn prachtig gesorteerd en kunnen zo naar de hangrekken en anderen denken dat we een afvalcontainer zijn.

We proberen er op toe te zien dat bruikbare, goede kleding wordt afgegeven, zodat we vluchtelingen en mensen met een smalle beurs hier weer blij mee kunnen maken. De kleding en andere spullen krijgen zo een 2e leven. Prima om zo de afvalberg te verkleinen.

Soms maak je ontroerende acties mee. Zoals op bijgaande foto, waarbij een Syrisch meisje dolgelukkig wordt van de gekregen poppenwagen.
De leden van deze werkgroep geven hiermee invulling aan onze diaconale taak om klaar te staan voor de medemens en vooral de naaste in nood.

Prachtig dat we zo elke morgen van 9.00 tot 12.00 uur de deuren van de kerk open mogen zetten, zodat we het leven van deze bezoekers een beetje aangenamer mogen maken.

De werkgroep:
Ans, Anneke, Marian, Elly

Inleveren spullen voor de Kledingbeurs verandert

In de afgelopen periode is er een enorme hoeveelheid spullen naar Antoniushuis ‘De Vinder’ gebracht. Naast kleding en schoenen werd ook veel huisraad en speelgoed bezorgd. De meeste zolders in Oosterhout moeten nu wel opgeruimd zijn.
Omdat we zoveel voorraad hebben, beperken we ons alleen nog tot de inname van kleding omdat daar nog een grote behoefte aan is.

Die kunt u bezorgen in Antoniushuis ‘De Vinder’ op werkdagen van negen tot twaalf uur.

Parochiekerncommissie
Sint-Antonius van Padua – Oosterhout

De Kledingbeurs in de Antoniuskerk

De kledingbeurs in de Sint-Antoniuskerk draait op volle toeren. De beurs staat ook in de belangstelling van de gemeente Oosterhout en hulpverleners van de gemeente en particuliere instellingen.

De gemeentesecretaris en de burgemeester zijn op bezoek geweest en hebben, net als hulpverleners van allerlei organisaties, een uitleg gekregen hoe er vanuit Antoniushuis De Vinder door vrijwilligers aan het project wordt gewerkt.
Samenwerkingsverbanden worden voorbereid met een actieve inzet van alle kanten.

De Kledingbeurs in de Sint-Antoniuskerk

Momenteel zijn de meeste goederen overgebracht van de gemeentewerf naar de Antoniuskerk. Dit gebeurde onder de enthousiaste leiding en medewerking van Stefan Verbeek van de gemeentewerf. Met behulp van vele Oekraïense vrijwilligsters wordt de kleding onder de bezielende leiding van Elly, Anneke en Marjan, uitgezocht en opgehangen.
De machtiging van het bisdom voor het gebruik van de kerk was heel snel binnen!!
Dagelijks wordt veel kleding meegenomen.

Er zijn, met behulp van Caritas, 50 extra kledingrekken aangeschaft. Er volgt nog een moment waarop de officiële overdracht plaatsvindt.
De openingstijden van de kledingwinkel zijn iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

OPROEP

Wij zitten dringend verlegen om kledinghangers voor aan de rekken. Deze kunt u op dezelfde tijden afgeven bij Antoniushuis ‘De Vinder’, Sint-Vincentiusstraat 113 A, Oosterhout.

Kledingbeurs “De Vinder”

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de parochiekerncommissie van de Sint-Antonius en de gemeente Oosterhout inzake uitgifte van o.a. kleding en speelgoed.

Die vindt nu, voor de Oekraïense vluchtelingen, plaats op de gemeentewerf. Dat is echter niet de meest ideale plaats hiervoor. Omdat er enerzijds veel vrachtverkeer is en de locatie ver buiten het centrum ligt. Daarnaast is de gemeentewerf qua vrijwilligers en aard van hun dagelijkse werkzaamheden, niet ingericht op dit soort activiteiten. In “De Vinder” wordt al gratis kleding verstrekt aan mensen met een smalle beurs. Beide activiteiten zijn goed te combineren.

Er is inmiddels een principeakkoord bereikt inzake het overbrengen van goederen naar de Sint-Antoniuskerk, met ondersteuning van de gemeente. Het is nu nog wachten op de definitieve goedkeuring van het bisdom Breda inzake gebruik van de Antoniuskerk. Dit is overigens een gebruikelijke procedure.

Ook heeft de P.K.C een bezoek gebracht aan de Paulusabdij. Hier worden ook Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. De contactpersoon van de Paulus-
abdij zal een bezoek brengen aan ”De Vinder” om te kijken of en hoe wij ook deze mensen kunnen helpen.
Momenteel zien we dagelijks een grote toestroom van mensen die bij ons gratis kleding en speelgoed komen halen.

Oproep:
Er is op dit moment grote behoefte aan goede, bruikbare en veilige fietsen, skateboards en skeelers. Deze kunt u afgeven bij Antoniushuis “De Vinder” op iedere doordeweekse dag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Het hoeven geen nieuwe fietsen te zijn ze maar moeten wel veilig zijn.

Scorpio en de Kledingbeurs

Alle bij ons aangeleverde kleding wordt zorgvuldig gesorteerd. Kleding die niet meer geschikt is om weg te geven wordt opgehaald door de heer Jan Schrauwen voor de Atletiek- en trimvereniging Scorpio.
Van de opbrengst worden “Racerunners” gekocht. Dit zijn een soort driewielloopfietsen.
Hiermee kunnen veel mensen met een (ernstige) motorische handicap, toch lopen of zelfs rennen.
Gewoon bij de atletiekvereniging in hun eigen omgeving. Op deze wijze worden ook kinderen in staat gesteld om er ook bij te horen. Om mee te doen.

Dit doel sluit naadloos aan op de diaconale activiteit van de Catharinaparochie, de Kledingbeurs in “De Vinder”.
Daarnaast mag u alle kleding welke u niet meer gebruikt aanleveren bij “De Vinder”.
Geeft u wel aan of deze geschikt is voor de kledingwinkel of voor Scorpio. Dan hoeven onze vrijwilligsters deze niet meer uit te zoeken. De “Scorpiokleding“ mag ook beschadigd zijn.

Opknapbeurt sacristie

Steeds meer mensen maken gebruik van de kledingbeurs. Om de spullen goed te kunnen presenteren zijn de rekken van de zolder van de sacristie naar beneden gehaald. Ze staan nu in de sacristie. Die is vooraf helemaal opgeknapt en ziet er weer prima uit. De rest van de rekken staat nu in een van de zijbeuken van de kerk. Alle rekken worden gebruikt en gevuld door de vrijwilligsters van de kledingbeurs.

Kledingbeurs blijft doorgaan

De kledingbeurs voorziet nog steeds in een behoefte. Mensen met een kleine portemonnee kunnen een afspraak maken met het secretariaat van De Vinder om kleding uit te komen zoeken die door de vrijwilligers is uitgezocht en gesorteerd. Een praktische vorm van diaconie, waarmee we weer veel mensen een beetje geluk kunnen geven.

Kledingmarkt in de kerk

Voor mensen met een smalle beurs is er gratis kleding beschikbaar in de [gesloten] Sint-Antoniuskerk. Op het altaarverhoog van de kerk, staan rekken met kleding opgesteld. Er is kleding in allerlei soorten en maten. Ook zijn er tafels met kinder- en babykleding. Alle kleding is door vrijwilligers van de Sint-Antoniuskern gesorteerd.

De kledingmarkt is alleen op afspraak te bezoeken tussen 09.00 en 12.00 uur op elke werkdag.
Wilt u een afspraak maken? Dit kan door in de morgenuren te bellen naar het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’ [0162] 470 954. Mailen naar st-antonius@catharina-parochie.nl is ook mogelijk.

Kledingbeurs

In de afgelopen maanden hebben vrijwilligers van Antoniushuis ‘De Vinder’ honderden kledingstukken gesorteerd die ingezameld waren via de Catharinaparochie. De sortering was op maat, leeftijd, jongetje of meisje en alles was gecontroleerd of het geschikt was.

Alle kleding is nu op rekken geplaatst en in de kerk gezet. In samenwerking met de werkgroep Diaconie en Surplus zullen gezinnen, die daar behoefte aan hebben, uitgenodigd worden om naar de kerk te komen om kleding uit te zoeken die bij hen past.
Als het secretariaat van ‘De Vinder’ weer open is, zullen er afspraken gemaakt worden over de uitgifte van de kleding.

Geen kledingcontainers meer bij de Sint-Antoniuskerk

Dinsdag 12 mei 2020 zijn de twee containers van Sam’s Kledingactie opgehaald. Met pijn in het hart heeft de parochiekerncommissie van de Sint-Antonius dit moeten besluiten. Jarenlang stonden de vertrouwde, blauwe bakken bij de zij-ingang van de Antoniuskerk.
Aanvankelijk stond er één maar door het grote aanbod van kleding kwam er een tweede container bij.

De laatste jaren echter werden de kledingcontainers door sommigen gebruikt om er hun huishoudelijk afval in te gooien. Anderen hengelden zakken met kleding uit de bakken, namen wat van hun gading was mee, maar lieten de opengescheurde zakken naast de containers liggen.

De chauffeurs van Sam’s Kledingactie kwamen soms de containers niet wekelijks legen wat wel was afgesproken. Dit leidde weer tot grote aantallen zakken naast de containers, die weer werden opengetrokken. Losse kledingstukken slingerden rond de kledingcontainers.

De laatste tijd werden ook spullen die niets met kleding of schoeisel te maken hadden bij de containers achtergelaten.
Daarom heeft de parochiekerncommissie de containers door Sam’s Kledingactie laten ophalen. Dat was een moeilijk besluit waar lang over is nagedacht.

Kledingcontainers, een bron van ergernis

De twee kledingcontainers, die naast de zij-ingang van de Sint-Antoniuskerk staan, gaan als het ware aan hun eigen succes ten onder. Er worden veel zakken met kleding gebracht met als gevolg dat de kledingcontainers propvol zitten zodat de klep van de container niet gesloten kan worden, blijft openstaan, het regenwater in de container komt en de kleding nat wordt. Daar komt dan nog bij dat de chauffeurs van de organisatie Sam’s Kleding de containers niet altijd op tijd ledigen.
Soms zijn zakken zo groot en goed gevuld dat ze niet door de klep van de container kunnen. Die zakken worden dan naast de containers gezet.

De laatste tijd is er ook veel overlast van personen, die de zakken uit de kledingcontainers halen en opentrekken. De kleding die ze aanstaat, halen ze eruit en de overige kledingstukken worden los in en naast de containers gedeponeerd. Volgens afspraak neemt Sam’s Kleding echter geen natte of losse kledingstukken mee. En dan hebben de medewerkers van ‘De Vinder’ een probleem. Wat te doen met de natte, stinkende, rondslingerende kledingstukken? Oprapen en in de restafvalbak van de Antonius gooien?
Al met al wekt deze situatie veel ergernis op bij de medewerkers van het Antoniushuis. Rondslingerende kleding is geen mooi visitekaartje. Er wordt al ernstig over nageacht om de containers dan maar weg te laten halen.

Afval hoort in de afvalbak

Sinds jaar en dag staan er naast de gesloten Sint-Antoniuskerk twee kledingcontainers van Sam’s kledingactie Deze organisatie zamelt kleding in voor “Mensen in Nood”. Inwoners van heel Oosterhout, hebben in de loop der jaren, de weg naar deze kledingcontainers gevonden om hun overbodige kledingstukken daarin te deponeren.
Deze containers worden elke week leeg gemaakt door bovengenoemde organisatie.

Probleem is soms dat de kleding in te grote en te volle, plastic zakken wordt aangeboden. Die te volle zakken kunnen echter niet door de kantelklep van de container. Sommige mensen zetten daarom hun te volle zak met kleding naast de containers. Anderen trekken de zakken daarna open en halen er spullen van hun gading uit. De opengescheurde zak blijft dan, met soms rondslingerende kledingstukken ernaast, staan.

Het afgelopen jaar hebben ook personen die hun huisafval zonder kosten kwijt willen de kledingcontainers ontdekt. Regelmatig krijgen de medewerkers van het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’ van de chauffeurs van Cordaid te horen dat er plastic zakken met huisvuil in de kledingcontainers zijn gekieperd. De inhoud van die zakken met huisvuil gaan stinken en ook de aangeboden kleding gaat ervan ruiken. De chauffeurs nemen de zakken met huisafval niet mee en laten ze bij de kledingcontainers liggen. Er ontstaat zo en rommelige omgeving die ongedierte aantrekt.
Op de container heeft de chauffeur van “Mensen in Nood” met zwarte viltstift geschreven “GEEN AFVAL”. Nu maar hopen dat mensen dat ook doen.

Deponeer daarom afval waar het hoort: in de afvalbak en niet in een kledingcontainer.