Boek Antonius

Tags: 

De Sint Antoniusparochie in boekvorm

- Een kerk voor de Voorhei – een fraai geschenk voor de feestdagen

Nu de Sint-Antoniuskerk op 31 december 2016, na meer dan 100 jaar “in bedrijf” te zijn geweest, gaat sluiten, wordt het in 2008 verschenen boek “Een kerk voor de Voorhei” van Dr. Cock Gorisse langzamerhand een collector’s item.

Eind 2009 hield de Sint Antoniusparochie op te bestaan en ging in januari 2010 op in een groter geheel: de Catharinaparochie.
In het boek “Een kerk voor de Voorhei”, honderd jaar Sint Antoniusparochie staat de complete geschiedenis van de parochie beschreven: de opbouw van de toen nieuwe parochie, de bouw van de parochiescholen: de Sint Vincentiusschool voor jongens en de Antoniusmeisjesschool, het EK-huis aan de Zandheuvel [het nu door de gemeente gesloten wijkhuis Schervenheuvel]. De pastoors, kapelaans en pastoraal werkers die er in de loop der jaren werkzaam waren. Over dat alles en nog veel meer kunt u lezen in het door de Oosterhoutse historica Dr. J.J.A.M. (Cock) Gorisse geschreven boek. Het boek bevat naast vele zwart-wit en kleurenfoto’s de verhalen van oud-bewoners van de Voorhei.
Een fraai geschenk om te geven met de komende feestdagen of om gewoon voor uzelf te kopen.
Het is nog mogelijk het boek aan te schaffen in Antoniushuis “DE VINDER”, Sint Vincentiusstraat 113 A, Oosterhout.
Het bijna honderd bladzijden tellende is uitgevoerd in een stevige harde kaft en kost € 15,--.

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur m.u.v. maandag, woensdag- en vrijdagmiddag.

Jubileumboek Antonius