Cijfers In Beeld

Tags: 

Sint Antoniuskerk - Omzien naar 2016

In het afgelopen jaar waren er weer veel activiteiten in onze Sint Antoniuskerk. De vele werkgroepen waren op hun terrein actief gedurende het jaar. Er werd vergaderd en de koren van de Antoniuskerk oefenden in Antoniushuis “DE VINDER” Vele kopjes thee en koffie werden er gezet door de medewerkers van het secretariaat. Vele malen werd de telefoon opgenomen. Kortom door alle vrijwilligers werd weer veel werk verzet. In onderstaande tabel kunt u de cijfertjes lezen en vergelijken met die van vorige jaren.

Verschillende jaren 2010 2011 2012 2015 2016
Dopelingen (kinderen) 57 32 322324
Dopelingen (volwassenen) 1 1 ---
Communicanten (kinderen) 92 87 743534
Communicanten (volwassenen) - 1 ---
Vormelingen 37 - -9-
Kerkelijk huwelijk 7 5 3-1
Ritueel huwelijk 1 1 ---
Gebedsdienst bij wettelijk huwelijk - - -1-
Jubilea 2 - ---
Overledenen 56 46 391727