Vieringen

Tags: 

Weer weekvieringen in de Antoniuskerkzaal

Vanaf 13 augustus zullen er weer vieringen gehouden worden in de Vinder. De eerste viering is een Eucharistieviering, waarin pastoor Han Akkermans zal voorgaan. Aanvang half zeven.

Op 20 augustus zal er een woord- en gebedsviering zijn, waarin diaken Peter Hoefnagels zal voorgaan. Op 27 augustus is er een woord- en gebedsviering, waarin Henk Berflo zal voorgaan.

VOOR ALLE VIERINGEN GELDEN DE VOLGENDE REGELS:
1. Als men wil deelnemen aan een van deze vieringen dient men zich tevoren telefonisch aan te melden bij het secretariaat van de Vinder. Dat kan op de dinsdag- en donderdagmorgen voorafgaand aan de viering. Het telefoonnummer van de Vinder is 470954.

2. Per viering mogen er maximaal 15 mensen in de kerkzaal plaatsnemen. Dat betekent dat als er 15 aanmeldingen zijn, het secretariaat U zal vertellen dat omwille van de maatregelen U die viering niet bij kunt wonen.

3. Als U het geringste vermoeden hebt van verschijnselen, die mogelijk te maken hebben met Corona, moet U thuisblijven en niet naar de Vinder komen.

4. Bij binnenkomst in de Vinder moet U de handen desinfecteren en de route volgen, die door de verantwoordelijken wordt aangewezen.

5. Toiletten kunnen niet gebruikt worden en na afloop is er ook geen gelegenheid om koffie te drinken.

6. Tijdens de vieringen mag er niet gezongen worden.

7. U komt altijd op eigen risico naar de Vinder. Het parochiebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een besmetting.

8. Voor het overige zijn alle voorschriften van het RIVM van toepassing, zoals de anderhalve meter afstand, het niezen in de elleboog, etc.

Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U altijd bellen met de Vinder. Wij zullen proberen Uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de parochiekerncommissie,
Theo Michielsen, secretaris.

Weer weekendvieringen maar wel met hindernissen

Via de website van de Sint-Catharinaparochie www.catharina-parochie.nl kunt u vanaf 15 juni 2020 reserveren voor een viering. Het ticket moet u thuis uitprinten en meebrengen naar de kerk.
Ook telefonische reservering is mogelijk op maandag- en woensdagmorgen tussen 10.30 u. tot 12.00 u.

Tot 1 juli mogen maximaal dertig bezoekers naar een dienst komen. Er is geen koorzang in de viering. Samen zingen is niet toegestaan. Alleen bij een eucharistieviering zal communie worden uitgereikt.
Degenen die deelnemen aan vieringen, gelovigen en bedienaren, doen dat op eigen risico.

Als o.a. het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen niet toenemen, zal per 1 juli 2020 het aantal kerkgangers worden verhoogd. Ook dan is reservering noodzakelijk.
Er zijn voorlopig nog geen weekvieringen in de Sint-Jan op de Markt, Antoniushuis ‘De Vinder’ en de Verrijzenis.

Vieringenbord