Vieringen

Tags: 

Ddonderdag 30 november 2023 - 19.00 uur
Samenkomst van Woord en Gebed. Voorganger: E. de Kever

Intenties:
Sara Kuysters en haar beide grootouders Corrie en Kees

Donderdag 7 december 2023 - 19.00 uur
Eucharistieviering met voorganger C. Maas met medewerking van De Antoniuszangers

Donderdag 14 december 2023 - 19.00 uur
Samenkomst van Woord & Gebed. Voorganger: G. Berende

Vieringen in de kerkzaal van ‘De Vinder’

In de vakantieperiode was het aantal vieringen, waarin leden van het pastorale team voorgingen, beperkt.
Het parochiebestuur heeft besloten om die regeling verder door te laten lopen. Dat betekent voor de Antoniuskern dat de vieringen in Antoniushuis ‘De Vinder’ als volgt geregeld zijn:

Eerste donderdag van de maand: eucharistieviering. Voorganger Cees Maas. De Antoniuszangers zingen tijdens deze viering.

Tweede donderdag van de maand: samenkomst rond woord en gebed. Voorganger Gerard Berende.

Derde donderdag van de maand: eucharistieviering. Voorganger Jochem van Velthoven. De Antoniuszangers zingen.

Vierde donderdag van de maand: samenkomst rond woord en gebed. Voorganger Ed de Kever.

Vijfde donderdag van de maand: samenkomst rond woord en gebed. Voorganger Jan Poppelaars.