Vieringen

Tags: 

De vieringen in de Antoniuskern zijn verplaatst van zaterdagmiddag naar woensdagochtend 9.00 uur. De openingstijden van het secretariaat en het inloophuis zijn ONVERANDERD!

Woensdag 26 september: 9.00 uur
Getijdengebed. Voorganger: Dre Damaiseaux

Intenties:
Jaargetijde van To van den Heijkant e.e. Bertus van den Heijkant. Riet Snuverink e.e Johannes de Langen. Verjaardag van Mariska Marijnissen echtgenote van Hans van Rooden

Vieringenbord