Ziekenviering 2019

Tags: 

Ziekenviering in de Catharinaparochie - “Zieken en gezonden met elkaar verbonden“

Op zaterdag 20 juli 2019 om 16.00 uur is de jaarlijkse ziekenviering. Dit jaar in de Sint-Marcoenkerk in Dorst. Voorganger in de eucharistieviering met zegen voor zieken en begeleiders is pastoor H. Akkermans. De zang wordt verzorgd door het Marcoenkoor.
Na de viering is er ruimte voor persoonlijk gesprek tijdens een informeel samenzijn met een sobere broodmaaltijd.

Alleen als u wilt deelnemen aan de maaltijd is aanmelding gewenst. Ook als u vervoer nodig heeft. Vul dan het antwoordformulier in. Dat formulier kunt u vinden op de lectuurtafel in de hal van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Ingevulde formulieren graag inleveren voor 15 juli a.s. bij uw eigen kerkplek.

Ziekenviering 2013

Ziekenviering 2013