Ziekenviering 2016

Tags: 

Zaterdag 2 juli 2016 wordt er in de Verrijzeniskerk (Vondellaan 43) een viering gehouden voor iedereen die te maken heeft met ziekte of zorg. De viering wordt georganiseerd door de Caritas en de werkgroep Ziekendag in samenwerking met vertegenwoordigers van De Zonnebloem, Hoom en Surplus Welzijn.
Dit jaar sluiten de organiserende partijen met het thema ”Barmhartige handen” aan op het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

De voorgangers zijn pastor Ed de Kever en mevrouw Gerrie van Bree. De zang wordt verzorgd door het dameskoor van de Verrijzeniskerk o.l.v. Willy Peeters.

De viering begint om 16.00 uur en na afloop is er nog een informeel samenzijn en wordt gezorgd voor koffie / thee en een broodmaaltijd. U hoeft zich niet op te geven voor de viering. Als u ook deelneemt aan de maaltijd, is aanmelding wel gewenst.

Als u gebruik wilt maken van door de organisatie geregeld vervoer dan gaarne telefonisch aanmelden vóór 30 juni (telefoon 432339) bij het secretariaat van de Catharinaparochie.
Inleveren van de antwoordstrook bij Antoniushuis De Vinder kan ook. Achter in de kerk ligt de uitnodiging!

Ziekenviering 2013

Ziekenviering 2013