Vrijwilligersdag 2021

Tags: 

Antoniusfeest 2021

Ieder jaar wordt in onze parochiekern het Antoniusfeest gevierd. Dit jaar anders dan anders. De Antoniusbroodjes worden gezegend door diaken Peter Hoefnagels en daarna bezorgd bij alle vrijwilligers van de kerk en ‘De Vinder’ als dank voor hun werkzaamheden in het afgelopen jaar. Hopelijk kan het Antoniusfeest volgend jaar weer “normaal” gevierd worden.

Sfeervol Antoniusfeest in de kerkzaal

Op zaterdag 16 juni a.s. wordt de naamdag [13 juni] van onze patroonheilige Antonius van Padua weer groots gevierd. Voor de tweede keer gebeurt dat in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’.

De viering van Woord en Gebed begint om 17.00 uur. Diaken Stefan Lange gaat voor in deze viering en zegent de Antoniusbroodjes.
Het Gemengd Antoniuskoor draagt zorg voor de gezangen tijdens de viering.

U bent van harte welkom in de Antoniuskerkzaal en vergeet niet om na afloop van de viering een Antoniusbroodje mee te nemen. Want Antoniusbroodjes zijn bestemd om ‘door te geven’ aan mensen waarvan wij vinden dat ze die nodig hebben, die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit in navolging van Sint-Antonius.

Terugblik op de vrijwilligersdag van 2015

Na de kerkdienst van 9.30 uur op zondag 27 september, waarin pastor Hennie van Hattum voorging die uitgebreid de vrijwilligers van de Antoniuskerk bedankte voor hun inzet, is de bijeenkomst voortgezet in Antoniushuis De Vinder. Velen gaven gehoor aan de uitnodiging en genoten van de koffie met een eigen gebakje van Trudy, om kosten te sparen

Toen de drankjes binnen kwamen is er namens de coördinatoren gesproken over de grote inzet van de vrijwilligers en natuurlijk stilgestaan bij de overleden vrijwilligers Nelly Kuijpers, Piet van den Heijkant, mevrouw. Rijpert en Jeanne van Mook.

Van twee vrijwilligers is afscheid genomen met mooie woorden, een bos bloemen en een cadeaubon (Joost Poppelaars, Rien Vosman). Linda Oomes kon niet aanwezig zijn om afscheid van te nemen. Al eerder in het jaar was, na jarenlange trouwe inzet voor de parochie, Jeanne v.d. Brandt bedankt.
De lunch die door vrijwilligers is verzorgd was prima evenals de totale ambiance van de vrijwilligersdag. Natuurlijk is er nog gesproken over hoe we onze toekomst in De Vinder zien. Gemeld is nog dat er met groepjes van vrijwilligers naar de toekomst gekeken gaat worden. Rond 14.00 uur ging iedereen weer huiswaarts en begon het opruimen. Natuurlijk weer door vrijwilligers. Hartelijk bedankt!
Ad Kouwelaar

Vrijwilligersdag 2015

Op zondag 27 september is de jaarlijkse vrijwilligersdag van de Antoniuskerk. Na de kerkdienst van 9.30 uur worden alle vrijwilligers met aanhang verwacht in Antoniushuis ‘De Vinder’ voor een gezellige voorzetting van de dag.
We beginnen met gezamenlijk koffie drinken en vervolgens zal een lunch worden verzorgd. Hierna wordt de bijeenkomst afgesloten.
De vrijwilligers zijn persoonlijk uitgenodigd. Zij moeten wel inschrijven vóór dinsdag 1 september. De organisatie wil natuurlijk graag weten hoeveel vrijwilligers er verwacht gaan worden.

Als u geen uitnodiging ontving, maar wel vrijwilliger bent, neem dan even contact op met het secretariaat (470954). Er kan iets misgegaan zijn bij de verzending of de postbezorging.

Ook Corrie van Gurp 25 jaar vrijwilliger

De huldiging van Corrie van Gurp had al in 2013 moeten gebeuren. Het is maar goed dat zij het zelf goed bijgehouden heeft.
Corrie is thuis namens de Antoniuskerk gehuldigd door coördinator Ria Janmaat. Zij deed dat samen met Diny Andries die nog steeds blij is met Corrie als postbezorgster. Corrie: PROFICIAT.

Geslaagde vrijwilligersdag Antonianen 2014

Na een stemmige viering in onze kerk op zondag 28 september stroomde ook Antoniushuis De Vinder vol. Koffie en thee werden door de vrijwilligers van de vrijwilligersdag geschonken met een heerlijk zelfgemaakt appelgebakje.
Bij het tweede kopje koffie werden de aanwezigen namens de coördinatoren welkom geheten door Ad Kouwelaar. De vrijwilligers zijn hartelijk bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Daarbij is ook de hoop uitgesproken dat pastor Marion Corvers voorspoedig herstelt. Wij missen haar.

Tijd voor een glaasje en om een toast uit te brengen op Wiljan van der Zanden die 25 jaar als vrijwilliger bij de Antoniuskerk actief is. En actief is hij ten volle. In een bericht in Weekblad Oosterhout wordt hij, terecht een stabiele factor in de geloofsgemeenschap genoemd. Hij verzorgt de driewekelijkse nieuwsbrief. Bezit veel kennis over de Antonius van Paduakerk en draagt dat ook uit als een professionele gids. Is gastheer en staat dan mensen te woord en adviseert waar nodig en mogelijk.
Hij wordt van harte bedankt en gefeliciteerd met deze mijlpaal en ontvangt een mooi aandenken voor “op de schoorsteen”. Thea, zijn echtgenote krijgt een mooie bos bloemen. Eerder kreeg zij, maar ook hun zoon Willem-Jan, ook een aandenken omdat zij 25 jaar als vrijwilliger beschikbaar waren.

Tijd voor de goedverzorgde lunch met soep, salades en broodjes. Alles prima verzorgd door (weer andere) vrijwilligers. Na de lunch is nog gezamenlijk het Antoniuslied gezongen. Een geweldige afsluiting van een mooie vrijwilligersdag.

25 jaar in dienst van de Sint Antonius van Padua kerk te Oosterhout

Op 28 september 2014 tijdens de vrijwilligersdag van deze kerk heeft Wiljan van der Zanden uit handen van Ad Kouwelaar en Ria Janmaat (coördinatoren van deze kerk) een bronzen beeldje en bloemen gekregen. Het beeldje is het symbool van verbroedering tussen de mensen . (5 mensen die elkaar vasthouden)

Al 25 jaar is Wiljan van der Zanden een stabiele factor in deze geloofsgemeenschap.
Op vele terreinen is hij actief: Hij verzorgt mede de driewekelijkse nieuwsbrief: Kerk op het Kruispunt; jaren actief in de redactie van het parochieblad: Het Antoniusklokje wat nu op is gegaan in de Catharinaparochie waar hij ook nu nog actief bij betrokken is.

Hij heeft een hoge kennis van de geschiedenis van de Sint Antonius van Padua kerk. Kinderen, groot en klein, en volwassenen leidt hij rond in de kerk als een professionele gids.

Ook is hij al jaren actief als gastheer in Antoniushuis De Vinder waar hij als enigste heer met zijn rustige uitstraling mensen te woord staat en helpt.

Hij is ook de grote motor achter de openstellingen van de Antoniuskerk voor het publiek door het jaar heen. Met een enthousiaste werkgroep stimuleert hij hen en gaan ze telkens weer aan de slag om prachtige tentoonstellingen te laten zien.
Het resulteert in vele bezoekers elke keer.

Al met al een mens waar je op kunt bouwen en waar je bijna nooit tevergeefs een beroep op doet.

Wiljan, hartelijk gefeliciteerd met je prachtige onderscheiding.

Vrijwilligersdag 2013 weer geslaagd

Zondag 29 september was weer de jaarlijkse vrijwilligersdag voor de Sint Antoniuskerk. Buiten scheen het zonnetje.
De dag begon met om 9.30 uur een viering waarin Pastoor Ronald van Bronswijk voorging. De eucharistieviering werd opgeluisterd door zang van ons eigen zangkoor ORTUS o.l.v. Tosca van Zundert.
Na afloop van de viering kreeg eenieder een prachtige bloem en werd de dag voortgezet in Antoniushuis ‘De Vinder’ waar de jubilarissen van 2013 in het zonnetje werden gezet. Dit jaar waren dat Ria Ernst en Toos de Ronde. Al 25 jaar zingen zij in de Antoniuscantorij. Naast felicitaties krijgen zij ook een prachtige bos bloemen en een beeldje voor hun jarenlange werk.

Ook werd in het kort uitleg gegeven door Willem-Jan van der Zanden, een lid van de initiatiefgroep, over het plan om te peilen of er voldoende draagvlak is om met de Sint Antonius Geloofsgemeenschap door te gaan na 2015. Aanmeldformulieren werden uitgedeeld en spontaan ingeleverd.

De lunch en als afsluiting van de dag de barbecue waren weer uitstekend verzorgd door vrijwilligers. Een groot ‘dank je wel’ is dan ook op zijn plaats. Ook veel dank aan de opbouwers en afbrekers van de vrijwilligersdag.
Vrijwilligers van de Sint Antonius van Padua hebben de vrijwilligerdag 2013 weer mogelijk gemaakt. Bedankt allemaal.

Vrijwilligersdag 2012

Zondag 23 september was de jaarlijkse vrijwilligersdag. De dag begon met de viering van 10.00 uur. Marion Corvers ging voor en de Antoniuscantorij onder leiding van Wout Kwakernaat zorgde voor de muzikale opluistering. Het thema van de viering “Wie je bent, hoe je handelt: het doet er toe” werd in de overweging door Marion uitgewerkt en zelfs in het boekje was (lege) ruimte om de eerste lezing, die over: het levenspotlood ging” om zelf creatief aan de slag te gaan.
Na de viering koffie met gebak in “De Vinder”. De jubilarissen van 2012 werden in het zonnetje gezet door pastor Marion Corvers. Jolanda Smidt, Marjan Kieboom en Jessica Kieboom zijn nadrukkelijk bedankt voor hun inzet voor de Antoniuskerk gedurende (meer dan) 25 jaar. Joost Poppelaars kwam later en ook hij werd gehuldigd en bedankt. De felicitaties zijn ondersteund door een mooi beeldje en een grote bos bloemen.
Na de goedverzorgde lunch gingen we om 14.00 uur allemaal naar de kerk om te genieten van het koor Chordanova. Een geweldig koor. Dat was genieten samen met vele anderen die in de richting van de Antoniuskerk gedirigeerd waren, omdat wegens de weersomstandigheden de voorstelling van Chordanova in stadstuin De Schelp geen doorgang kon vinden.
Terug in “De Vinder” natuurlijk weer een lekker drankje en onderlinge gezelligheid. Een extraatje kregen we door het optreden van Gerard Berende. Zijn sauwel is met veel gelach en applaus ontvangen. De goed verzorgde barbecue zorgde rond de klok van zes uur voor een prima afronding van de gezellige vrijwilligersdag.
Een “dank je wel” aan de groep vrijwilligers die alles mogelijk maakte is op zijn plaats. Dank je wel voor de fijne dag.

Een vergeten bedankje
In KerK op het KruispunT nr. 12 werd teruggekeken naar de vrijwilligersdag van zondag 23 september. Genoemd werden de gehuldigde jubilarissen die méér dan 25 jaar hun inzet leverden voor de Antoniuskerk. Vergeten is om Dorien Mollinger te noemen. Zij was er toch echt bij en werd net als de anderen hartelijk bedankt. Sorry Dorien voor deze misser.

Vrijwilligersdag 2011

Zondag 25 september jl. was er de jaarlijkse Vrijwilligersdag voor alle vrijwilligers van de Sint Antonius van Paduakerk. Het begon in de kerk met een drukbezochte eucharistieviering die als thema had: “Werken in de wijngaard”. Voorgangers waren pastoor Anton Kamps en pastoraal werker Marion Corvers. De viering werd muzikaal opgeluisterd door de Antoniuscantorij o.l.v. Wout Kwakernaat.

Na de viering werden de vrijwilligers ontvangen met koffie / thee en gebak in het Antoniushuis “De Vinder”, dat voor deze gelegenheid was uitgebreid met een tent.
De jubilarissen van 2011: Lia Bul, Nolly Derksen, Riet Laarhoven, Annie Oomes, Adje de Wit, Willem-Jan van der Zanden en Zuster Theresia-Maria in ’t Groen werden door pastor Marion Corvers letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Zij ontvingen allen voor hun 25-jarige inzet voor de Sint Antoniuskerk het vrijwilligersbeeldje en een grote bos bloemen.
Rond het middaguur werd gezamenlijk de lunch gebruikt en omstreeks half twee vertrok het hele gezelschap naar theater “De Schelleboom” van Nelly en Wim Heemskerk. Daar werden “verhalen die het hart raken” verteld door Pauline Seebregts en na de pauze slaagde zij er in om alle vrijwilligers nog eens aan te spreken op hun dichterlijke kwaliteiten.
Liedjeszanger Hans Brouwer was helemaal uit Apeldoorn gekomen om de vrijwilligers te laten genieten van zijn uitgebreide repertoire van meezingliedjes. Om zes uur werd de dag afgesloten met een goed verzorgde barbecue.
Veel dank aan het groepje vrijwilligers, die dit alles heeft georganiseerd en daarbij veel werk heeft verzet. Dank zij hen is de Vrijwilligersdag 2011 een groot succes geworden.
Bedankt, het was een dag om niet gauw te vergeten.

De loterij, die op de Vrijwilligersdag 2011 werd gehouden, heeft in totaal € 237,-- opgebracht.
De hoofdprijs, een grote picknickmand met inhoud, werd gewonnen door mevrouw N. Derksen.

Van links naar rechts: Willem-Jan van der Zanden, Riet Laarhoven, Adje de Wit, Lia Bul, Annie Oomes

Niet op de foto: Nolly Derksen en Zr. Theresia-Maria in ‘t Groen

Catharinadagviering op 25 november 2011

Het voornemen bestaat om op vrijdag 25 november de eerste Catharinadag te organiseren. Nog niet alles is duidelijk, maar wel is duidelijk dat voor die dag alle vrijwilligers van de Catharinaparochie worden uitgenodigd. Het wordt dus samen met de vrijwilligers gevierd.
Het begint in ieder geval om 16.00 uur en eindigt omstreeks 22.00 uur. Om praktische redenen is de Mariakerk aan de Wilhelminalaan gekozen als locatie. Daar zijn goede geluidsvoorzieningen, er is een beamer en er zijn keukenvoorzieningen. Elementen die nodig zijn om inhoudelijkheid en gezelligheid aan elkaar te knopen tot een geheel.
Enkele elementen van de dag zijn in ieder geval: het pastoraal beleidsplan, een quiz, een nieuw Catharinalied, cabaret, muziek, een maaltijd en natuurlijk onderlinge uitwisselingsmogelijkheid.
Voldoende onderdelen om een succesvolle bijeenkomst te hebben met alle vrijwilligers. Ook die van de Antoniuskerk.

Natuurlijk wordt er ook in september voor de vrijwilligers van de Antoniuskerk de bekende vrijwilligersdag gehouden. Dat houden we in ieder geval in 2011 nog vast.