Vredesweek 2017

Tags: 

De kracht van verbeelding

In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding.
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn ook dichtbij. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen “wij en zij”. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt.

Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden, die blijven geloven in vrede. “De kracht van verbeelding” biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.

In 2017 vieren we de 51e Vredesweek van 16 t/m 24 september.

Naast de landelijke activiteiten van PAX worden door plaatselijke ambassadeurs van vrede ook lokaal activiteiten ontwikkeld. In Oosterhout gebeurt dat door de Werkgroep Vredesweek Oosterhout, met leden van de protestantse en de katholieke kerken.

In Antoniushuis De Vinder ligt de flyer met het programma van de Vredesweek.