Diakenkring

Antoniushuis ‘De Vinder’ ontvangt diakenkring

Maandag 14 september jl. was er een bijeenkomst van diakens en hun echtgenotes in Antoniushuis ‘De Vinder’ in Oosterhout. Ook de bisschop van Breda was hierbij aanwezig.
De tafels in de grote zaal van ‘De Vinder’ waren door vrijwilligers gedekt en op elke tafel stond een vaasje met bloemen. Voor de 15 aanwezigen was een maaltijd verzorgd Vrijwilligers van de Sint-Antoniuskern hadden soep gemaakt en gezorgd voor belegde broodjes.

Diaken Peter Hoefnagels van de Oosterhoutse Sint-Catharinaparochie vertelde over zijn ervaringen in het eerste jaar van de parochie.
In het kader van de missionaire parochie schetste hij de verschillende initiatieven zoals: de Alphacursus, een kledingbeurs, de sinterklaasactie en de VinderVakantieDagen. Deze activiteiten vinden en vonden plaats in of vanuit Antoniushuis ‘De Vinder’.

Bisschop Liesen bedankte tot slot de diakens en hun echtgenotes voor hun inzet op de verschillende plaatsen in het bisdom Breda.
Volgend jaar word de jaarlijkse diakenbijeenkomst weer op een ander locatie in het bisdom gehouden.