Kerkelijk leven op anderhalve meter afstand

Tags: 

De bisschoppen van Nederland hebben voor gelovigen, bedienaren en kerkgebouwen een protocol opgesteld. De richtlijnen in het protocol geven aan hoe u elkaar kunt ontmoeten in kerkelijk verband met inachtneming van de maatregelen van het RIVM.

Coronavirus
U loopt kans op besmetting door bij een geïnfecteerde persoon in de buurt te komen en doordat hij/zij in uw richting hoest of niest. Men kan het virus ook krijgen door aanraking van een besmet persoon of een besmet voorwerp of oppervlak. Het virus kan op een oppervlak enige tijd blijven voortbestaan.
Bron: Factsheet (Bisdom Breda)

Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalvemeter regel

hygiëne:
handen reinigen bij binnenkomst van de kerk,
hoesten en niezen in elleboog,
gebruik van papieren zakdoekjes

gezondheid:
bij verkoudheidsklachten en of verhoging thuis blijven

dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen, gelovigen en bedienaren, doen dat op eigen risico.

Bron: Protocol Gelovigen, Dienaren

Wie alle protocollen op zijn gemak wil doornemen kan ze downloaden op de website van het bisdom Breda: www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/