Verkoop Antoniuskerk èn Antoniushuis ‘De Vinder’

Verkoop Antoniuskerk en De Vinder

Heilige Antonius beste vrind, zorg er alsjeblieft voor dat men voor jouw kerk een goede koper vindt.

Wat is dat dan een goede koper? Iemand die oog heeft voor wat het verleden hier heeft gebracht, het heden nog steeds brengt en die een nieuwe toekomst wil schrijven.

Van de Water makelaardij helpt het parochiebestuur bij de aanbieding en de verkoop van de Antoniuskerk en De Vinder. Een kerk verkopen, daar komt heel wat bij kijken en dat willen wij zorgvuldig doen.

In de afgelopen maanden hebben de bezichtigingen plaatsgevonden en in de komende tijd mogen de kijkers een bieding, met een onderliggend plan, uitbrengen aan het parochiebestuur. Ik vind dit best spannend, dat mag u gerust weten. Maar ik ben vol vertrouwen dat Antonius ons helpt en een duwtje in de goede richting geeft. Wilt u samen met mij hiervoor bidden?

Er zijn nog veel vragen en ik ben blij dat u deze stelt. Helaas kan ik nog maar weinig antwoorden geven, maar weet wel dat we als parochiebestuur samen met het kernteam Antonius op voorhand al op zoek zijn naar alternatieven voor onze diaconale activiteiten en de inloop. Hiervoor heb ik de eerste kijkers al mogen ontvangen op de pastorie. Het koetshuis is afgelopen jaar namelijk helemaal opgeknapt en wil graag dienen als gastvrije onthaal. Samen kunnen we hier een ruimte van maken waar iedereen zich welkom voelt. Overdag de inloop en ‘s avonds de koren, op zaterdag de tienergroep en op zondag de familiecatechese (FamCat). Kortom waar een wil is, is een weg.

Pastoor Jochem van Velthoven

Een onzekere toekomst tegemoet

De verkoop van Antoniushuis ‘De Vinder’ èn de Sint-Antoniuskerk neemt vastere vormen aan. Beide gebouwen staan op de website Funda in Business en de Catharinaparochie is voornemens kerkgebouw en parochiehuis samen te verkopen.
Geïnteresseerden kunnen bij Van de Water Bedrijfsmakelaars het ‘bidbook’ aanvragen. Tot uiterlijk 8 januari 2024 was het mogelijk zich aan te melden voor de bezichtigingsmiddagen op 16 t/m 18 en op 23 t/m 25 januari 2024.
Een bod op beide gebouwen dient uiterlijk 15 maart 2024 om 17.00 uur te zijn ingediend.
De levering notaris is uiterlijk 31 december 2024 of zoveel eerder als partijen nader overeenkomen.

Antoniushuis ‘De Vinder’
Het bruisend hart van de Antonius bevindt zich in ‘De Vinder’. In het gebouw zijn het secretariaat, het Inloophuis en het Meldpunt Loketbegeleiding gevestigd.
De Antoniuszangers repeteren op maandagmiddag in ‘De Vinder’ de gezangen die zij tijdens de eucharistievieringen op donderdag in de kerkzaal van het Antoniushuis ten gehore brengen.
Andere ruimtes van het Antoniushuis zijn in gebruik voor vergaderingen van o.a. de buurtvereniging Slotjes-Oost en de Werkgroep Armoede. Ook zijn er bijeenkomsten van de gespreksgroep ‘Woord Onderweg’

Ook de VinderVakantieDagen en de Sinterklaasactie worden vanuit ‘De Vinder’ georganiseerd.

Waar het secretariaat van de Antoniuskern blijft is onzeker en ook is niet duidelijk of het nog wel blijft bestaan. Net als het onduidelijk is waar de bezoekers van het Inloophuis, na de verkoop van het parochiegebouw, hun kopje koffie / thee kunnen opdrinken en een praatje kunnen maken. Hoe het verdergaat met de repetities van het koor en of er nog eucharistievieringen blijven in de kerkzaal van de Antoniuskern is onzeker. Wat er met de VinderVakantieDagen en de Sinterklaasactie gaat gebeuren is nog niet bekend.

Sint-Antoniuskerk
De kerk wordt sinds 1 januari 2017 niet meer gebruikt voor de eredienst. Het kerkgebouw wordt sindsdien niet meer verwarmd. Alle banken zijn verwijderd evenals de beelden en delen van het oude hoofdaltaar. Ook de kruisweg is op 9 januari 2024 verwijderd uit de kerk. In de loop der jaren hebben zich meerdere lekkages voorgedaan en daardoor zijn delen van de monumentale muurschilderingen van Joan Collette [1889 – 1958] door het vocht verdwenen. In de jaren na de sluiting van de kerk is weinig tot geen onderhoud gepleegd aan het gebouw. De kerk is deels in gebruik als Kledingbeurs en wordt dagelijks bezocht om goede nog bruikbare kleding gratis mee te nemen.
In de dagkapel, die elke dag van 9.00 – 16.00 uur te bezoeken is, steken vele bezoekers een lichtje of kaarsje aan bij Maria. Deze kapel voorziet duidelijk in een behoefte maar heeft ook dringend behoefte aan onderhoud.
Hoe het met de Kledingbeurs en de dagkapel in de toekomst zal gaan is onduidelijk.

Al met al een onzekere toekomst voor alle vrijwilligers, de bezoekers van het Inloophuis en de Antoniusgeloofsgemeenschap als Antoniushuis ‘De Vinder’ verkocht is.
Hoe gaat het dan verder met de Antoniuskern of gaat het nog wel verder? Of is het definitief afgelopen? Vragen waarop [nog] geen antwoord is.

Gaarne willen wij u op de hoogte houden van de status van de verkoop van de Sint-Antoniuskerk en Antoniushuis ‘De Vinder’. Pastoor Jochem van Velthoven informeerde de bezoekers van de viering al op 20 juli jl. en beloofde nieuwe ontwikkelingen te delen.

Het bidbook, met daarin voorwaarden gesteld door het parochiebestuur en het bisdom, is nu klaar. Ook is in goed overleg overeenstemming bereikt over gemaakte afspraken uit het verleden.
Met de gemeente wordt bekeken om toestemming te krijgen voor het bouwen van (sociale) woningen in de kerk. In combinatie met een ruimte voor diaconale activiteiten.

Het parochiebestuur en de parochiekerncommissie (PKC) hechten waarde aan een toekomstige invulling van de gebouwen die recht doet aan de aan de omgeving en bijdraagt aan leven in de geest van de H. Antonius.

De verkoop zal worden begeleid door een makelaar. Deze zal potentiële kopers benaderen, rondleiden in de kerk en ‘De Vinder’ en uitnodigen hun plannen met de gebouwen te presenteren aan het parochiebestuur van de Catharinaparochie.

Het parochiebestuur zal zeker niet alleen naar de geldelijke opbrengst kijken maar ook naar een passende herbestemming die recht doet aan het goede wat in de afgelopen jaren is gerealiseerd. De verkoop zal december 2023 worden gestart. De makelaar acht het mogelijk dat tussen Pasen en kerst volgend jaar de verkoop rond zal zijn.
Het parochiebestuur zal aan de potentiële kopers de wens uit spreken om de Mariakapel (waar mogelijk) in stand te houden, alsook om ‘De Vinder’ te mogen blijven gebruiken tot er definitief verbouwd gaat worden.

Tot zover de huidige stand van zaken. Wij zullen u op de hoogte blijven houden.

Maquette Sint-Antoniuskerk
expositie: ‘De Vurhaai herleeft’