Toekomst Antoniuskerk en De Vinder

‘Pastoor Jochem van Velthoven heeft na de Eucharistieviering in De Vinder op 6 juni 2024 de volgende mededeling gedaan aan de parochianen over de toekomst van de Antoniuskerk en De Vinder.’

Persbericht: Historische Antoniuskerk in Oosterhout verkocht voor nieuwe bestemming

Oosterhout, 7 juni 2024 - Het Bisdom van Breda en de H. Catharinaparochie kondigen aan dat de iconische Antoniuskerk en het parochiegebouw ‘De Vinder’ in Oosterhout zijn verkocht aan "De Vliegende Groene Draeck BV" (familie Pronk). Deze overdracht markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van dit historische en waardevolle gebouw voor Oosterhout en de omliggende
gemeenschap. Van de Water heeft namens de parochie zorggedragen voor een eerlijk en transparant verkoopproces. De nieuwe eigenaar heeft plannen om de Antoniuskerk te herstellen en in functie te transformeren tot een inspirerende en toegankelijke ruimte die dit monumentale gebouw weer de aandacht geeft die het verdient. Hierbij is het herstel en behoud een belangrijke drijfveer. De voormalige kerk zal door MOYA (Museum Of Young Art) worden ingericht als uniek kunstpodium met internationaal aanzien, maar ook een sterke lokale binding met de omgeving. MOYA heeft de afgelopen jaren in de hallen van de Galvanitasfabriek aangetoond hoe ze daar iets heel bijzonders heeft weten te maken. MOYA en dit prachtige gebouw vormen de ideale combinatie
.
Het voormalige parochiegebouw krijgt letterlijk een mooie nieuwe toekomst, namelijk in de vorm van een kleinschalig kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf De Tuinfluiters biedt een warme, persoonlijke en veilige omgeving voor de jongste leden van onze gemeenschap
.
Deze samenwerking belichaamt een harmonieuze balans tussen het behouden van historische waarde en het creëren van een eigentijdse en levendige bestemming. Verleden en heden gaan hand in hand een nieuwe toekomst tegemoet. De herbestemming van de Antoniuskerk belooft een belangrijke bijdrage te leveren aan het culturele en maatschappelijke landschap van Oosterhout. Het Bisdom van Breda, de H. Catharinaparochie, "De Vliegende Groene Draeck BV", MOYA en kinderdagverblijf De Tuinfluiters kijken uit naar een succesvolle samenwerking en een stralende toekomst voor dit prachtige monument. De Mariakapel blijft open voor een moment van stilte en het opsteken van een kaarsje.

De omgeving zal op korte termijn een uitnodiging ontvangen om kennis te maken met MOYA en De Tuinfluiters, zodat ze toelichting kunnen geven op hun toekomstige plannen. Voor verdere informatie en updates over dit prachtige project kunt u contact opnemen
met familie Pronk, emailadres: berrith@dvgd.nl.