Antoniuskerkzaal

Tags: 

Een prachtige herinnering aan ‘onze kerk’

De sluiting van de Sint-Antoniuskerk december 2016 bracht vele emoties met zich meer maar leverde ook herinneringen op.
Het idee werd geboren, het interieur van onze kerk én het Antoniusaltaar te vereeuwigen en dan het liefst op de panelen van een voorste kerkbank.

Met fotografische voorbeelden en de omlijsting van een ooit door de architect van onze Antonius van Paduakerk, Pierre Cuypers, gemaakte schilderijlijst werd een definitief ontwerp voor het te maken schilderij gemaakt.
Dit werd op ware grootte, samen met de bank geprint en als voorbeeld gebruikt om er een schilderij van te maken door Frans Verbunt.

Het originele schilderij hangt in de voormalige pastorie maar een fotobewerking met mooie lijst op ware grootte hangt in de kerkzaal van ‘De Vinder’.

Dit om, wat er ook ooit gebeurt met ‘onze kerk’, de herinnering hoog te houden.

Altaar Antoniuskerkzaal

Na de sluiting van de Sint-Antoniuskerk op 31 december 2016 is het grote altaar verhuisd naar de grote zaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. Dit altaar was in 2001 ontworpen door Paul van Vugt. De uitvoering van het ontwerp gebeurde door Dré Oomens, Piet Snoeren en Toon Willart. De afwerking werd gedaan door Jan van Heiningen en Piet Snoeren. Aansluiting van de microfoon werd verzorgd door Frans Klaessens. In het weekend van 9 en 10 juni 2001 werd het altaar officieel in gebruik genomen en ingezegend door pastoor Ton van Balveren.

Bij gebruik van het altaar in de afgelopen jaren bleek dat de afmetingen voor de Antoniuskerkzaal te groot waren. Het altaar nam nogal veel plaats in. Daarom werd, na lang beraad, besloten om het altaar, met behoud van de verhoudingen, te verkleinen. Dat is gebeurd op 8 juli 2019. De timmerlui Toon en Jan Jansen hebben dit karwei geklaard. Onze dank daarvoor.
De schilder die in 2001 het altaar geverfd heeft, Piet Snoeren, is op 9 juli begonnen om het altaar er weer te laten uitzien zoals het er eerst uitzag. Hij heeft het altaar geplamuurd, geschuurd en weer strak in de lak gezet. Er is wel voor een andere kleur gekozen. Ook bijbehorende voorwerpen zoals lezenaar en diverse tafeltjes zijn door Piet in de nieuwe kleur geverfd. Bedankt Piet voor al je inspanningen de afgelopen tijd.

Andere inrichting kerkzaal
Ook is de inrichting van de kerkzaal anders geworden. Het altaar is verplaatst naar een andere zijde. De opstelling van de stoelen zijn doelmatiger geplaatst en er is een middenpad gecreëerd. Het orgel neemt nu een minder prominente plaats in omdat het naar achter is verplaatst. Hartelijk dank aan al die vrijwilligers die de afgelopen tijd druk bezig zijn geweest met de inrichting van de kerkzaal en de vertrekken van Antoniushuis ‘De Vinder’.