Nieuw altaar in de Antoniuskerkzaal?

Tags: 

Na de sluiting van de Sint-Antoniuskerk op 31 december 2016 is het grote altaar verhuisd naar de grote zaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. Dit altaar was in 2001 ontworpen door Paul van Vugt. De uitvoering van het ontwerp gebeurde door Dré Oomens, Piet Snoeren en Toon Willart. De afwerking werd gedaan door Jan van Heiningen en Piet Snoeren. Aansluiting van de microfoon werd verzorgd door Frans Klaessens. In het weekend van 9 en 10 juni 2001 werd het altaar officieel in gebruik genomen en ingezegend door pastoor Ton van Balveren.

Bij gebruik van het altaar in de afgelopen jaren bleek dat de afmetingen voor de Antoniuskerkzaal te groot waren. Het altaar nam nogal veel plaats in. Daarom werd, na lang beraad, besloten om het altaar, met behoud van de verhoudingen, te verkleinen. Dat is gebeurd op 8 juli 2019. De timmerlui Toon en Jan Jansen hebben dit karwei geklaard. Onze dank daarvoor.
De schilder die in 2001 het altaar geverfd heeft, Piet Snoeren, is op 9 juli begonnen om het altaar er weer te laten uitzien zoals het er eerst uitzag. Hij heeft het altaar geplamuurd, geschuurd en weer strak in de lak gezet. Er is wel voor een andere kleur gekozen. Ook bijbehorende voorwerpen zoals lezenaar en diverse tafeltjes zijn door Piet in de nieuwe kleur geverfd. Bedankt Piet voor al je inspanningen de afgelopen tijd.

Andere inrichting kerkzaal
Ook is de inrichting van de kerkzaal anders geworden. Het altaar is verplaatst naar een andere zijde. De opstelling van de stoelen zijn doelmatiger geplaatst en er is een middenpad gecreëerd. Het orgel neemt nu een minder prominente plaats in omdat het naar achter is verplaatst. Hartelijk dank aan al die vrijwilligers die de afgelopen tijd druk bezig zijn geweest met de inrichting van de kerkzaal en de vertrekken van Antoniushuis ‘De Vinder’.