Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Stiltedagen in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

Rond het feest van Jezus’ verheerlijking op de berg [6 augustus] zijn er in de O.L.V. Abdij dagen van veel stilte, een kleine programma en meditatie.

Aankomst op vrijdagmorgen 4 augustus. Vertrek op zondagmiddag 6 augustus. Richtprijs € 130,--.

Voor opgave of meer informatie: Zuster Hildegard 0162-455 079
gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl
Website: www.olvabdijoosterhout.nl

Inleidende cursus Zizioulas in de O.L.V. Abdij

We lezen teksten van de Grieks-orthodoxe theoloog Ioanis Zizioulas en buigen ons over de betekenis ervan.

Voor wie? Voor iedereen die van denken houdt en verlangt naar dieper
inzicht in geloofsvragen.

Wanneer? De cursus start om 14.15 uur. Liefst aankomen op vrijdagochtend. Vertrek na het diner 13.30 uur op zondag.

Richtprijs: Cursus en verblijf met maaltijden € 130,--

Begeleiding: Zr. Hildegard Koetsveld.

5 – 7 mei 2023: Inleiding in het denken van Zizioulas
12 – 14 mei 2023: Vervolgcursus
15 – 17 september 2023: Zizioulas’ denkenover de ecologie en de wortels van de crisis

Ioannis Zizioulas is een hedendaags Grieks-orthodox theoloog. Hij was volop actief in de oecumene met een grote gevoeligheid voor hedendaagse existentiële vragen. Hij heeft een prachtig boek geschreven: ‘Gemeenschap en andersheid’. Metropoliet Ionannis Zizioulas overleed op 2 februari jl.

Kloostermarkt in de tuin van de O.L.V. Abdij

Op zaterdag 25 september 2021 is er van 10.30 tot 17.00 uur een kloostermarkt. Er zijn diverse artikelen en meubels te koop.

De opbrengst komt ten goede aan de verbouwing van de O.L.V. Abdij.
De toegang is gratis.
Voor meer info: www.olvkloostermarkt.nl.

Digitale kloostermarkt O.L.V. Abdij

Op dit moment wordt het klooster van de zusters benedictinessen aan de Zandheuvel verbouwd. Mooie spulletjes die niet meer worden gebruikt gaan in de verkoop. De opbrengst zal gebruikt worden voor de verbouwing.

Vanwege de coronarichtlijnen is het niet mogelijk een fysieke markt te houden. Daarom zijn de spulletjes op internet gezet: www.olvkloostermarkt.nl. Bij de artikelen staan richtprijzen.
Tot en met 18 juni kunt u per e-mail een bod uitbrengen. Mail dit bod, met vermelding van het artikelnummer, naar: info@olvkloostermarkt.nl

Op 19 juni krijgt u antwoord als u de gelukkige koper bent, met de datum waarop u het artikel kunt afhalen.
De artikelen worden niet gelijktijdig geplaatst. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe artikelen, kunt u zich aanmelden op: info@olvkloostermarkt.nl

Kloostermarkt Onze Lieve Vrouwe Abdij

De zusters van de O.L.V. Abdij gaan “kleiner” wonen en verbouwen. Daarom wordt veel opgeruimd zoals textiel, boeken, meubilair, religieuze attributen enz. Op zaterdag 3 oktober a.s. is ’s ochtends en ’s middags de laatste bezichtiging en verkoop.

Aanmelden:
Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht: olvkloostermarkt@gmail.com. Vermeld het dagdeel. U krijgt bericht hoe laat u binnen mag.

Toegangsprijs:
De toegangsprijs bedraagt € 20,-- Hiermee geeft u de kloostergemeenschap financiële steun voor de verbouwing. U ontvangt een waardebon van € 10,--.

Coronamaatregelen:
Beperkt aantal mensen. Voldoende afstand. Mondmasker verplicht

O.L.V. Abdij
Zandheuvel 90, Oosterhout
tel. [0162] 453 296
www.olvabdijoosterhout.nl