Onze Lieve Vrouwe Abdij

Tags: 

Veel activiteiten in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

* Beginnerscursus: Over het denken van de hedendaags Grieks-orthodox theoloog Ioannis Zizioulas. Verrijkend voor iedereen die naar verdieping zoekt.
Van 6 – 8 maart 2020.

* Vervolgcursus: Over de Heilige Drie-eenheid.
Van 1 – 3 mei 2020.

- Begeleiding: Zuster Hildegard Koetsveld

- Aanmelden of meer informatie:
Tel. [0162] 455 079 of E-mail: gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl

19 mei OPEN KLOOSTERDAG IN DE TUIN

Zondag 19 mei wordt er landelijk weer een Open Kloosterdag gehouden. De zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout verwelkomen u daarvoor graag in de tuin: om twee uur zal de poort opengaan – tot vijf uur. Aansluitend bent u van harte welkom in de kerk voor de Vespers.

In de kloostertuin is gelegenheid om in gesprek te gaan met de zusters, er wordt een speciale gebedstent ingericht, en er is een filmpresentatie over het leven van de Benedictinessen. Maar u kunt er ook genieten van de stilte en de schoonheid van Gods schepping.

In de loop der jaren heeft de tuin van de OLV Abdij zich ontwikkeld tot een volwassen stuk natuur, een mengeling van typische kenmerken behorend bij een kloostertuin met een parkachtig tuingedeelte. Er is een grote verscheidenheid aan (monumentale) bomen, struiken en planten. Professionele tuinbezoekers roemen de veelzijdigheid van de tuin en vinden het een parel. De hovenier van de abdij heeft een ploeg vrijwilligers rondom zich verzameld, die er een eer in stellen de tuin zo mooi mogelijk te houden. Ook wordt steeds gekeken of het nog duurzamer kan. Dat levert allerlei verbanden op. Zo zullen zondag 19 mei Ad en Jos Dilven vertellen over hun bijen en boomgaard, en geven vrijwilligers van de vogelopvang in Zundert uitleg over hun werk.