Heilige Corona

Corona: Haar naamdag is op 14 mei

Ze is niet zo bekend als onze Sint-Antonius van Padua maar haar naam is de laatste maanden veelvuldig te lezen in de krant en te horen op radio en tv: Sint-Corona. Ze wordt in het Grieks ook wel Stefania genoemd, dat betekent krans. Ze is een relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren.

De geschriften zijn daar niet eenduidig in. Haar naam is verbonden met Sint-Victor, een Romeins soldaat. Vanwege zijn christelijk geloof werd hij gemarteld en terechtgesteld. Corona, een jong meisje stond hem bij, troostte hem en moedigde hem aan vol te houden.

Volgens de ene legende was ze de vrouw van een andere soldaat, volgens een andere legende was ze de vrouw van Sint-Victor zelf. Vanwege haar hulp aan Victor werd ze gearresteerd en als 16- of 17-jarig meisje ook ter dood veroordeeld.

Sint-Corona wordt altijd afgebeeld met palmbladeren of palmbomen. Dat heeft alles te maken met de manier waarop ze vermoedelijk is overleden. Ze zou aan twee met touwen gebogen palmbomen zijn vastgemaakt. De palmbomen werden vervolgens losgelaten waardoor ze in tweeën zou zijn gerukt. Dit gruwelijk detail gaf wel de doorslag bij toekenning van het martelaarschap.

Corona wordt afgebeeld als jonge vrouw in mooie gewaden met op het hoofd een kroon (haar naam), een martelaarspalm in de hand en een witte lelie (maagdelijkheid). Soms heeft ze ook een kroon in haar hand.

De katholieke kerk viert haar naamdag samen met Sint-Victor op 14 mei.

Vanwege de palmen is Sint-Corona sindsdien de patrones voor de houthakkers in hun risicovolle beroep. Maar Sint-Corona’s bemiddelende taak is veelzijdig. Zo werd zij ook te hulp geroepen voor een gunstig lot en goddelijke zegen door gokkers en schatgravers. Ook mensen met kiespijn konden bij Sint-Corona terecht.

Karel de Grote vereerde Corona op zo'n manier dat hij coronarelikwieën naar Aken bracht. Als de coronapandemie voorbij is, zal in de Akense kathedraal Sint-Corona’s schrijn tentoon worden gesteld.