Antoniuszangers

Tags: 

Wisseling van de wacht

Op 21 december 2023 heeft Theo Michielsen afscheid genomen van al zijn activiteiten in de Antoniuskern van de Catharinaparochie.
Aangezien hij ook dirigent / organist was van De Antoniuszangers zijn we op zoek gegaan naar nieuwe mensen, die het koor konden begeleiden.

Na een kleine speurtocht hebben we twee mensen bereid gevonden: Leon Schenkels en Jan-Marie Wouters. Zo kunnen we onze eucharistievieringen blijven opluisteren met mooie gezangen. Het repeteren elke maandag gaat veranderen. Door de drukke agenda’s van beide heren hebben we één repetitie om onze liederen in te studeren.
Deze repetities vallen in de eerste en derde week van de maand op maandag- en woensdagmiddag voorafgaand aan de donderdagavond waarop de eucharistieviering plaatsvindt.

Maar met zo’n ervaren koor gaat dat zeker goed komen.
Wij zijn Leon en Jan-Marie zeer dankbaar dat ze deze taak samen op zich nemen.

Thea van der Zanden

De Antoniuszangers in de aandacht

Elke maandagmiddag is er in de grote zaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ een muzikaal gebeuren door De Antoniuszangers onder leiding van Theo Michielsen. Altijd ontspannen en gemoedelijk leert hij De Antoniuszangers liedjes tot in de puntjes ten gehore te laten brengen. Deze repetities zijn er om, in de donderdagvieringen tijdens de eucharistievieringen, de viering muzikaal te ondersteunen.

De Antoniuszangers is een groep dames en heren die met elkaar begaan zijn. Na de repetitie is het drinken van een kopje koffie of thee met elkaar een ontspannen moment.
Als je van zingen houdt in een gezellige sfeer en mooie locatie, laat je horen! Je mag gewoon op maandagmiddag rond half 2 binnenlopen in Antoniushuis ‘De Vinder’, Sint-Vincentiusstraat 113 A te Oosterhout.
Daarnaast is er een klein groepje van 4 Antoniuszangers die regelmatig de vieringenmappen ‘up to date’ maakt. Hiervoor een welgemeend dank je wel.

Koor ‘De Antoniuszangers’ zoekt nieuwe leden

De Antoniuszangers verzorgen tweemaal per maand de gezangen tijdens de Eucharistieviering op donderdagavond om 19.00 uur in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Ze repeteren iedere maandagmiddag van twee tot drie uur in de grote zaal van ‘De Vinder’.

In de loop van de tijd zijn enkele leden gestopt vanwege gezondheidsredenen. Daarom is het koor op zoek naar aanvulling van het ledental. Vooral mannen zijn van harte welkom.

Als u plezier en zin hebt in zingen: kom op een maandagmiddag eens luisteren of kom gezellig meezingen. Breng gerust iemand mee die ook graag zingt. Na afloop van de repetitie drinken we altijd samen koffie of thee.