Gouden Gemeentespeld voor Jan Poppelaars

Tags: 

Jan Poppelaars was zich totaal niet bewust van wat er nog die dag zou gaan gebeuren.
Met het idee om, na de viering in de Vredeskerk, het eerste exemplaar van de nieuwe cd van de Oosterhoutse Nachtegalen aan burgemeester Mark Buijs te overhandigen, was Jan daar aanwezig.
Nadat de burgervader de cd in ontvangst had genomen, werden de rollen verwisseld. Snel deed de burgemeester zijn ambtsketting om en toen pas had Jan in de gaten dat er iets op handen was. Maar dat hij zelf het onderwerp van gesprek zou zijn, drong daarna pas langzaam tot hem door. Duidelijk blij verrast aanhoorde hij hoe burgemeester Buijs de loftrompet over hem stak.

Dat Jan Poppelaars al meerdere jaren bestuurlijk actief was voor de Zangschool de Oosterhoutse Nachtegalen was voor eenieder in Oosterhout en ver daarbuiten geen geheim. Maar daarnaast was en is Jan ook jarenlang actief voor de Sint-Antoniusparochie en de Antoniusgemeenschap.
Zo was hij secretaris en later vice-voorzitter van het kerkbestuur van de Sint-Antonius van Padua.
Was hij lid van het ROK (Regionaal Overleg Kerkbesturen) en betrokken bij de IPV (Inter Parochiële Vereniging).
Ook was hij lector en collectant en ging hij voor in vieringen als voorganger.
Verder was hij voorzitter van de Antoniusraad en als zodoende aanspreekpunt voor de Antoniusgeloofsgemeenschap. Ook was hij lid van de Parochie Kern Commissie (PKC).
Jan, een mooiere blijk van waardering voor jouw trouwe en jarenlange inzet als vrijwilliger voor de Sint-Antonius is niet mogelijk. Van harte gefeliciteerd!

Bedankje Jan Poppelaars

Beste Antonianen,

Op zondag 17 februari 2019 werd ik, tijdens de presentatie van de nieuwe CD strONg van de Oosterhoutse Nachtegalen, totaal verrast met de uitreiking van de gouden speld van de Gemeente Oosterhout.
Ik vind het een bijzondere eer om ereburger van onze gemeente te mogen zijn.
Mijn dank gaat uit naar de initiatiefnemers voor deze actie: Dees Melsen en Willem-Jan van der Zanden, maar ook naar de ondersteuners voor deze aanvraag jullie vrijwilligers van onze Antoniuskern.
Bedankt voor de vele felicitaties, kaartjes en berichtjes. Geweldig dat deze onderscheiding mij is uitgereikt, maar dit zou ik niet hebben gekregen zonder al die medemensen met wie ik heb mogen samenwerken.
Nogmaals eenieder bedankt voor de ervaren ondersteuning en samenwerking!

Jan Poppelaars