Dré Damoiseaux zwaait af

Tags: 

De heer Dré Damoiseaux heeft te kennen gegeven vanwege gezondheidsredenen te stoppen met zijn activiteiten in de Sint-Antonius.
Na zijn pensionering was hij tot nu toe koster van de Sint-Antoniuskerk en later, na sluiting van de kerk, in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Naast koster was Dré jarenlang actief als acoliet.
Hij was een tijd lid van de Sint-Antoniusraad. Ook bracht hij de H. Communie bij mensen die dat wilden. Hij was in dit alles zeer nauwgezet en trouw.
Dré was altijd bezig in en rondom ‘De Vinder’. Altijd zag hij wel ergens werk en hij ging dan meteen aan de slag.
Ook reed hij regelmatig naar Klooster Wittem om daar een nieuwe voorraad kaarsen en andere devotionalia te halen voor het Antoniuswinkeltje in ‘De Vinder’.
Ook vanwege zijn leeftijd wil Dré het rustiger aan gaan doen. Hij kan nu ook zijn volle aandacht schenken aan zijn vrouw Elly, die zijn zorg nodig heeft.

De parochiekerncommissie heeft namens de Sint-Antonius Dré bedankt met een boekenbon.
Dré, heel veel dank voor wat je in de afgelopen jaren hebt gedaan voor onze Antoniusgemeenschap. Het allerbeste toegewenst voor jou en je vrouw.