Opruimen Sint-Antoniuskerk

Na het verplaatsen van alle religieuze goederen naar het depot in Bergen op Zoom, heeft er een algehele opruiming plaats gevonden.
Vele man- en vrouwuren zijn gestoken in het van boven naar beneden leegmaken van alle zolders, hoeken kasten en ruimtes.
Middagen zijn besteed om alleen al de torenverdiepingen te ontdoen van alle in de ruim 100 jaar verzamelde spullen. Het hele kerkgebouw is van boven tot onder leeg en kan, indien verkocht, leeg opgeleverd worden.

Wij danken alle (trouwe) vrijwillig[st]ers voor hun hulp. Het is fijn te weten dat je er nooit tevergeefs een beroep op doet. Onze oprechte dank hiervoor en wij zullen hier nog op terug komen.

Namens de parochiekerncommissie
Ad Lips, voorzitter