Onderhoud

Tags: 

Gat gedicht

Begin november 2023 was van het middelste glas-in-loodraam boven de hoofdingang van de Sint-Antoniuskerk een gedeelte naar binnen geblazen door de krachtige stormwind.
Via de opening hadden regen en wind vrij spel op het daarachter staande orgel dat bijna 100 jaar oud is.
Op vrijdagmorgen 15 december hebben twee onverschrokken vrijwilligers van de Catharinaparochie het gat met een zeildoek dichtgemaakt. Zij maakten daarbij gebruik van een hoogwerker. Het Antoniusorgel heeft nu geen last meer van regen en wind.

De Sint-Antoniuskerk is een gemeentelijk monument en staat momenteel in de verkoop bij makelaar Van de Water uit Oosterhout.

Alles van waarde is weerloos

Dat geldt zeker voor de Oosterhoutse Sint-Antoniuskerk. Een gemeentelijk monument ontworpen door architect Dr. Pierre Cuypers, die ook bekend is geworden als schepper van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Sinds de kerk eind 2016 is gesloten, en niet meer wordt gebruikt waarvoor hij is gebouwd, gaat het in rap tempo bergafwaarts met de bouwkundige staat van de kerk. Zowel aan de buiten- als aan de binnenkant is dat goed te zien.

In ’t KruispunT van 8 mei 2020 werd al kort melding gemaakt van stormschade. Een gedeelte van het rechterraam boven de hoofdingang werd door de stormwind naar binnen geblazen.
Het kerkbestuur heeft inmiddels stappen ondernomen om te komen tot restauratie van het kerkraamgedeelte.

In de vergadering van de Oosterhoutse gemeenteraad zijn vragen gesteld over de kerken in Oosterhout. De Antoniuskerk werd met name genoemd.

Laten we zuinig zijn op ons kerkelijk erfgoed want wat niet wordt onderhouden daalt in [geld]waarde.

Laatste deel renovatie Antoniushuis ‘De Vinder’
Na het stucwerk bleef er nog een grote klus over: het leggen van nieuw marmoleum. Dat betekende wel dat de hele Vinder leeggemaakt moest worden. Met veel man- en vrouwkracht is alles wat in ‘De Vinder’ staat overgebracht naar de kerk. Daar is ruimte genoeg. Tegelijkertijd hebben drie dames de muren van de vergaderkamers opnieuw geschilderd, zodat die er ook weer netjes uitzien.
Deze week is de aannemer begonnen met de voorbereiding van het leggen van een nieuwe vloer. Eerst moet de oude eruit, dan wordt alles geëgaliseerd. Daarna wordt gestart met het leggen van de nieuwe vloer, eerst in de kerkzaal, daarna de hal en het secretariaat en daarna de rest.
Vervolgens kan het overbrengen van de spullen uit de kerk naar ‘De Vinder’ beginnen. Eerst worden de kasten opnieuw opgebouwd. Daarna komen alle spullen terug. Dat gebeurt in het tijdvak van 1 tot en met 10 oktober 2020.

Jong geleerd, is oud gedaan

Er is de laatste tijd al veel geschreven over de renovatie van Antoniushuis ‘De Vinder’. Het hele gebouw moest worden leeggeruimd, alle wanden gesausd, deuren geverfd, marmoleum gelegd en daarna moesten alle spullen van de kerk weer terug ‘De Vinder’ in.
Daarbij hebben vele vrijwilligers geholpen. Door al die drukte hebben we deze jonge vrijwilliger [zie foto] letterlijk over het hoofd gezet. Begrijpelijk maar niet goed te praten. Daarom Aaron bij dezen: Bedankt voor al je hulp! We hopen dat, als het weer nodig is, jij ook weer van de partij zult zijn.

De herinrichting van De Vinder
Als de grote schoonmaak van de grote zaal van De Vinder gereed is, kan gestart worden met de herinrichting van de Vinder. Een aantal zaken zijn technisch van aard, andere dingen hebben met de inhoud van de herinrichting te maken.

Het gordijn dat eerst aan de lange kant van De Vinder hing, komt terug achter het altaar. Dat is van belang voor de akoestiek van de ruimte. De ruimte heeft nu een enorme galm, wat erg hinderlijk is. Met dat gordijn kan dat opgelost worden. Het gordijn komt wel lager te hangen: de ramen aan de bovenkant blijven vrij, waardoor er meer daglicht binnen kan komen.
Ook de geluidsinstallatie wordt aangepast. Tussen de bovenramen zitten grote houten vlakken. Daar worden de geluidsboxen op geïnstalleerd. Daardoor verdwijnen ook de draden uit het zicht, want die komen nu buiten het zicht. De versterker komt in de hoek achter het altaar te staan en blokkeert dus niet meer de nooduitgang. In overleg met een aantal gastvrouwen wordt de rest van de aankleding geregeld.

Het opknappen gaat verder!
Al is De Vinder al een tijdje gesloten, de werkzaamheden om De Vinder op te knappen gaan gewoon door. Allereerst is de verlichting aangepast. De firma Rombouts heeft de verlichting in de vergaderruimten aangepast en bij het secretariaat. Overal is ledverlichting aangebracht om zo duurzaam mogelijk gebruik te maken van de energie.
In de grote zaal is de verlichting ook veranderd: de tl-verlichting is ook daar vervangen door ledverlichting, maar daar kun je de buizen niet meer zien, omdat aan de onderkant een mat scherm is aangebracht. Boven het altaar zijn drie spotjes aangebracht, zodat de voorganger beter licht heeft.
Na de verlichting is de stukadoor aan het werk gegaan. Eerst zijn alle spullen van de grote zaal in het midden geplaatst of verhuisd naar een andere ruimte. Op vrijdag is stukadoorsbedrijf Kieboom begonnen met het voorbehandelen van alle wanden. Op zaterdag 2 mei 2020 zijn alle wanden opnieuw gestuukt. Alles ziet er weer prima uit. Als de muren droog zijn, kan gestart worden met schoonmaken. Daarna wordt alles opnieuw ingericht.

Het dak is dicht! Nu gaan we verder!
De dakdekker heeft ervoor gezorgd dat het dak van ‘De Vinder’ weer heel is. Nu kan de aannemer weer verder. Wat gaat er allemaal gebeuren?
Allereerst wordt het hout aan de buitenkant vervangen. Dat is hard nodig, want het is helemaal verrot. Begin januari 2020 wordt het houtwerk vervangen. Dat zal ongeveer een week duren.

Intussen wordt er een plan gemaakt voor het repareren van het stucwerk binnen. Dat zal ruimte voor ruimte gebeuren. Hiervoor wordt in overleg met het secretariaat een plan opgesteld, want de activiteiten moeten door kunnen gaan. Iedere keer wordt een ruimte leeggehaald, zodat de stukadoor zijn werk kan doen. Als het stucwerk helemaal droog is, kunnen de wanden gesausd worden. Waar dat kan, willen we dat zelf doen. Dat spaart veel geld uit.

Als de wanden klaar zijn, kan de nieuwe vloerbedekking erin. Dan is het belangrijkste werk gedaan. Tussendoor worden de verlichting en de noodverlichting aangebracht. Dus na Nieuwjaar voldoende activiteit buiten en binnen in Antoniushuis ‘De Vinder’ naast de gebruikelijke wekelijkse bijeenkomsten.