Meerseldreef

Tags: 

Met de Catharinaparochie naar Meerseldreef

Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een minibedevaart naar Meerseldreef georganiseerd. Bij goed weer wordt de viering bij de grot gehouden en bij slecht weer kunnen we uitwijken naar de kerk.
De voorganger is pastoor Han Akkermans.

Als datum is dit jaar voor woensdag 31 mei gekozen.

Nadere bijzonderheden zoals hoe de aanmelding moet verlopen en hoe het vervoer is geregeld zijn op dit moment nog niet bekend.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Nadere informatie is in te winnen bij het secretariaat van de Verrijzeniskerk, telefoon: 0162 – 453 502.