30 jaar Kerk op het Kruispunt

Tags: 

Bloemen voor het jarige KruispunT

Dinsdag 27 oktober 2020 werd de redactie van ’t KruispunT verrast met een fleurige bos bloemen.
De parochiekerncommissie van de Sint-Antonius had gemeend de 30e verjaardag van ’t KruispunT niet ongemerkt voorbij te laten gaan en wilde zo haar dank uitspreken voor al die redactieleden die, in de afgelopen 30 jaar, zich hebben ingezet voor het infoblad van de Sint-Antonius.

De huidige reactie voelt zich gesteund door die Antonianen, die ’t KruispunT telkens weer lezen.
Het is voor hen een stevige stimulans om verder te gaan met de informatievoorziening vanuit de Sint-Antonius van Padua.

Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat is hij

Het is ongemerkt voorbijgegaan. Er is geen ruchtbaarheid aan gegeven maar begin september was het de ‘verjaardag’ van het informatieblad van de Sint-Antonius van Padua ’t KruispunT. 30 jaar geleden, op 1 september 1990 verscheen het voor het eerst. En nu verschijnt het nog steeds om de vier weken.

Hoe is het informatieblad ontstaan?
Dertig jaar geleden werd het blad opgericht door pastoraal werker Eric van Rosmalen en mevrouw Thea van der Zanden. In de eerste nieuwsbrief legden zij meteen uit waarom zo’n blad er moest komen. “In onze parochie gebeurd zoveel dat we alle mogelijkheden willen benutten om u op de hoogte stellen. De pastorale nieuwsbrief wil u al die informatie geven, want zo kan ook weer blijken hoe levendig onze parochie is.”

Is de naam van de nieuwsbrief in de loop der jaren dezelfde gebleven?
De eerste nieuwsbrief kreeg als werktitel de naam ‘Pastoraal Nieuws’. In de tweede helft van 1993 werd de naam gewijzigd in ‘Kerk op het KruispunT’. Eind 2007 ging het gezamenlijke parochieblad van de Maria-, de Verrijzenis en de Sint-Antoniusparochie genaamd ‘LOPEND VUUR’ ter ziele. In de Antoniusparochie bleef het parochieblad verschijnen en kwam drie keer per jaar uit onder de naam: ‘Kerk op het KruispunT EXTRA’. Met ingang van 2014 ging ‘KruispunT EXTRA’ op in het parochieblad van de Sint-Catharinaparochie.
Na de sluiting van de Sint-Antoniuskerk, eind 2016, ging het informatieblad van de Sint-Antonius verder onder de naam ‘t KruispunT’. Die naam draagt het nog steeds.

Wie hebben in de afgelopen 30 jaar meegewerkt aan het informatieblad van de Sint-Antonius?
In de beginjaren vormden Eric van Rosmalen en Thea van der Zanden de redactie van het blad. Later trad Jaap Ditters toe tot de redactie. Jos Zwetsloot, pastoraal werker in de Sin-Antonius volgde Eric van Rosmalen op. Na het terugtreden van Thea van der Zanden nam Wiljan van der Zanden het stokje over. Hij zorgde al jaren voor de lay out van het blad. Marion Corvers, de nieuwe pastoraal werker in de Antoniusparochie, kwam daarna in de redactie van het infoblad. Sinds de oprichting van het infoblad hebben de pastorale werkers deel uitgemaakt van de redactie. Bij de totstandkoming van de Sint-Catharinaparochie op 1 januari 2010 kwam hieraan abrupt een einde. Ad Kouwelaar, coördinator van de Sint-Antonius van Padua, trad daarna toe tot de redactie. Hij bleef op zijn post tot 1 januari 2018. Pas op 26 januari 2020 werd de redactie weer uitgebreid met een tweede redactielid: Theo Michielsen, lid van de parochiekerncommissie van de Sint-Antonius.

Wat was er nieuws in de Sint-Antoniusparochie in september 1990?
8 september 1990 was een drukke dag. Om 16.00 uur was de jaarlijkse ziekenviering in de Sint-Antoniuskerk. Het thema van de viering was “Zieken aan het woord”.
Diezelfde dag kwam uit Soesterberg het Amerikaanse Gospel Choir met “preacher” Walter Jackson. Zij waren te horen in de mis van 19.00 uur in de Antoniuskerk.
In wijkcentrum Heidehof aan de Sint-Antoniusstraat werd op 4 oktober 1990 een parochieavond gehouden. Het thema van de avond was: “Haalt de Antonius het jaar 2000?”
Bisschop Ernst, de bisschop van Breda, kwam op maandag 19 november 1990 het Vormsel toedienen. Leerlingen van de scholen de Biëncorf en de Zandheuvel werden door de bisschop gevormd.

Hoe wordt ’t KruispunT nu verspreid?
Het informatieblad van de Sint-Antonius wordt op verschillende manieren verspreid. Bezoekers van Antoniushuis ‘De Vinder’ kunnen het infoblad meenemen als zij daar een bezoek brengen aan de kerkzaal. In de hal van ‘De Vinder’ is een hangbak waarin zich exemplaren van ’t KruispunT bevinden. Die kan men gratis meenemen.
Ook in de dagkapel in de Sint-Antoniuskerk, waar vaak mensen komen om een kaarsje aan te steken, is een hangbak met exemplaren van ’t KruispunT aanwezig.
Bij parochianen die lid zijn van de “Vrienden van ’t KruispunT” wordt ’t KruispunT gratis thuisbezorgd. Dit gebeurt 11 keer per jaar door een vijftal enthousiaste postbezorgers.
Gratis lid worden van “Vrienden van ’t KruispunT” kan nog steeds. U kunt zich het beste opgeven via de e-mail van de Sint-Antonius: st-antonius @catharina-parochie.nl. Vermeld in het e-mailbericht uw naam, straat, huisnummer, postcode en plaatsnaam. Buiten Oosterhout kan het infoblad niet worden bezorgd.

Hoe ziet de toekomst van ’t KruispunT eruit?
In en rond Antoniushuis ‘De Vinder’ zijn nog steeds vele activiteiten die het vermelden waard zijn. In de kerkzaal is wekelijks elke donderdag om 18.30 uur een viering. Van maandag tot en met vrijdag is er van 10.00 – 12.00 uur gelegenheid om koffie of thee te drinken. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen is het Inloophuis te bezoeken. Het secretariaat van het Antoniushuis is het vertrekpunt van de postbezorgers, die het infoblad’t KruispunT en het parochieblad bezorgen. Vele vrijwilligers verrichten hand- en spandiensten. Vooral tijdens de renovatie van het Antoniushuis is door velen veel werk verricht.
Nieuwe activiteiten in De Vinder zijn de Aphacursus, de VinderVakantieDagen en de kledingmarkt in de kerk.
Over dit alles wordt de KruispunT-lezer geïnformeerd. De redactie ziet met al deze en toekomstige, nieuwe activiteiten de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er is dus voor de redactie veel werk aan de winkel om “hierover informatie te geven, want zo kan ook weer blijken hoe levendig onze Sint-Antoniusgemeenschap is.”