Graf dames Hamilton geruimd

Onlangs is op de algemene begraafplaats ‘De Leijsenakkers’, Veerseweg 42, te Oosterhout het monumentale graf van de dames Caecilia [1859 – 1911] en Dorothea [1860 – 1936] Hamilton geruimd.
Het grafmonument bevond zich op het oude gedeelte van de begraafplaats op enkele passen verwijderd van de plek waar oud-pastoor Harry de Valk OP is begraven.
Op zaterdag 10 maart 2024 was de plek, waar het graf zich bevond, leeg en aangeharkt.

Waar woonden zij?
De dames Hamilton woonden rond 1910 op de Markt 21. Het pand bestaat nog steeds en is gelegen hoek Sint-Jansstraat – Markt. Het notariskantoor Heijkants was er tot voor kort in gevestigd.

Waarom zijn zij van belang?
De namen van de beide dames staan vermeld in het weldoenersboek van de Sint-Antoniusparochie. Zij schonken in 1910 aan de Antoniusparochie het Antoniusaltaar, een ontwerp van architect Pierre Cuypers, dat zich in de kerk bevindt. Op de linkerzijkant van het altaar is een Latijnse tekst ** gebeiteld, die hun beide namen vermeld.
Later schonken zij ook nog het mozaïek Onze Lieve Vrouw van Rust.

Wat was hun band met de Sint-Antonius?
De geschiedenis zegt niet waarom zij deze grote schenkingen deden. Zeer waarschijnlijk kenden zij [bouw]pastoor Ch. Bressers. Hij was, voor hij pastoor van de Sint-Antoniuskerk werd, kapelaan van de Sint-Janskerk op de Markt.

Het monumentale graf bestaat niet meer. Maar met de ruiming van het graf van de dames Hamilton is weer een stukje cultuurhistorie van Oosterhout voorgoed verdwenen en afgevoerd naar de stortplaats.

**
Tekst vermeld op het Antoniusaltaar

IN HONOREM SS MÆ
TRINITAS HOC SACRO-
SANCTVM ALTARE SCTI
ANTONII NOMINE DEDI-
CATM VNANIMI PIETATE
CÆCILIA & THEODORA
SORORES OBTVLERVNT.

Ter ere van de allerheiligste Drie-eenheid schonken de gezusters Caecilia en Theodora, met eensgezinde godsvrucht, dit altaar dat gewijd is in de naam van de H. Antonius’.