Overledenen

Tags: 

In memoriam Ad Kouwelaar

De Antoniusgeloofsgemeenschap ontving het droeve bericht van het overlijden van Ad Kouwelaar. Na een kort ziekbed is hij overleden.
Ad was zeer betrokken bij de geloofsgemeenschap. Jarenlang zat hij in het kerkbestuur van de Antoniuskerk.
Na de fusie van de Oosterhoutse parochies naar de Catharinaparochie werd hij lid van de PKC [parochiekerncommissie] van de Antoniuskern.
Hij was vanaf het begin betrokken bij het Inloophuis. Bij diaconale activiteiten lag zijn hart. Ook was hij nauw betrokken bij het 100-jarig bestaan van de Antoniuskerk.
Wij wensen zijn vrouw Roos en zijn familie veel sterkte bij dit verlies.

Dinsdag 5 oktober 2021 heeft voor hem de Vredesklok van de Sint-Antoniuskerk geluid.
In de viering van donderdag 7 oktober hebben we zijn naam genoemd.

In memoriam pater Nico Wesselingh

Zondagochtend 3 oktober 2021 overleed pater Nico Wesselingh OSB, monnik van de Sint-Pauluscommuniteit te Teteringen; tot 2006 bewoner van de Sint-Paulusabdij in Oosterhout.
Pater Wesselingh was een bekend persoon in Oosterhout. Op zijn brommertje en met wapperend habijt reed hij door de stad. Hij was dienstbaar overal. Zo ging hij tot twee jaar terug voor in eucharistievieringen in de Onze Lieve Vrouwe Abdij van de zusters benedictinessen aan de Zandheuvel.
Hij was imker en de elektricien van de Paulusabdij. Hij werkte in de boomgaard maar was ook koorleider en organist. Het Gregoriaans had zijn voorkeur. Hij werd bekend als componist van Nederlandstalige kerkmuziek. Pater Nico Wesselingh was het “gezicht” van de Paulusabdij in Oosterhout.

De uitvaart was op vrijdag 8 oktober 2021 om 14.00 uur in de kerk van de Sint-Paulusabdij, Hoogstraat 80 te Oosterhout, waarna de begrafenis volgde op het kerkhof van de abdij.

Op maandag 4 oktober 2021 heeft voor hem de Vredesklok van de Sint-Antoniuskerk geluid.
In de viering van donderdag 7 oktober hebben we zijn naam genoemd.

Pater Putters overleden

Op 14 januari 2020 is van ons heengegaan Pater Adriaan Putters monnik van de Sint-Pauluscommuniteit te Teteringen op de leeftijd van 90 jaar.

Op zaterdag 18 januari was de liturgie van de uitvaart in de Sint-Paulusabdij, Hoogstraat 80 te Oosterhout.

Op zondag 19 januari 2020 luidde om 18.30 uur voor hem de Vredesklok van de Sint-Antoniuskerk. In de vieringen van 21 en 23 januari in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ is met eerbied zijn naam genoemd en hebben we voor hem gebeden.

In memoriam Zuster Marie Johannie Laene [1922 – 2019]

Begin juni ontvingen wij het droevige bericht dat op 31 mei 2019 in het Moederhuis van de zusters franciscanessen te Dongen is overleden Zuster Marie Johannie Laene. Zij was 96 jaar.
Op 5 juni 2019 was in de kapel van het Moederhuis, Hoge Ham 25 te Dongen de uitvaartviering. Daarna is zij te ruste gelegd op het kerkhof van de zusters franciscanessen.
In de viering van dinsdag 4 juni is in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ haar naam genoemd en werd stilgestaan bij haar overlijden.

Zuster Marie Johannie is sterk verbonden geweest met Oosterhout en speciaal met de Sint-Antoniusparochie. Zij was een aantal jaren lid van het kerkbestuur en zat in de redactie van het parochieblad ‘Het Antoniusklokje’. Zij zorgde voor de distributie van de ongeveer 1600 parochieblaadjes. Op de fiets bracht zij de pakketjes met Antoniusklokjes naar de bezorgers in heel Oosterhout.
Bij degenen die pas een kindje hadden laten dopen in de Antoniuskerk belde ze aan om het parochieblad, waarin de naam van de dopeling stond, persoonlijk te overhandigen. Dikwijls werd ze dan uitgenodigd om even naar de baby te komen kijken.
Zuster Marie Johannie is voor de Sint-Antoniusparochie van onschatbare waarde geweest. Wij zijn dankbaar dat we vele jaren van haar talenten gebruik hebben mogen maken. We zullen haar gedenken in onze gebeden.

In memoriam Cor Huijben (1922 – 2019)

Zaterdag 2 februari 2019 is parochiaan Cor Huijben overleden. Hij werd 96 jaar. Al tijdens zijn werkzame leven als melkboer had Cor altijd zijn fototoestel bij zich. Ontelbare foto’s van Oosterhout heeft hij gemaakt.
Ook voor de Sint-Antoniusparochie heeft Cor veel foto’s geknipt. Vele communicanten en vormelingen zijn door hem op de foto vereeuwigd.
Ook tijdens de openstellingen van de Antoniuskerk, de festiviteiten rond het eeuwfeest van de parochie en de vele tentoonstellingen in de kerk kwam Cor altijd even langs met zijn Leica om te kijken of er iets vast te leggen viel.
Wij zijn als parochie Cor veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet. In de viering van woensdag 6 februari is zijn naam genoemd.

In memoriam Zuster Theresia Maria in ’t Groen

Op donderdag 27 september 2018 is zuster Theresia Maria op 93 jarige leeftijd overleden in het moederhuis van de zusters franciscanessen te Dongen.
Op maandag 1 oktober was de uitvaart in de kapel van de zusters Hoge Ham 25 te Dongen waarna zij te rusten werd gelegd op het kloosterkerkhof van de zusters.

Zuster Theresia Maria was jaren werkzaam als kleuterleidster. Na haar pensionering maakte zij zich dienstbaar door vrijwilligerswerk te gaan doen. Vele taken heeft zij verricht in onze Sint-Antoniusparochie. Zo bracht zij o.a. jarenlang de Heilige Communie bij parochianen thuis.

In de woensdagochtendviering van 3 oktober is, in de kleine kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’, haar naam opgelezen en werd stilgestaan bij haar overlijden.
We zullen haar gedenken als een betrokken persoon, die aandacht had voor haar medemens.

Vanuit het moederhuis van de zusters franciscanessen uit Dongen ontvingen we onderstaand bericht naar aanleiding van het overlijden van Zuster Theresia Maria in ‘t Groen. We geven het bericht in zijn geheel weer.

Er zijn meerdere parochiemensen van de Geloofsgemeenschap Antonius, die geschreven hebben n.a.v. ’t overlijden van Zr. Theresia Maria in 't Groen. Van de meesten heb ik geen adres. Wil jij ’t aan allen doorgeven dat we ’t geweldig vinden hoe zij bij velen nog in de herinnering leeft. Heel veel dank aan iedereen. Dat de Antonius Gemeenschap samen mag blijven zorgen voor elkaar.

Veel groeten van alle zusters.

Zr. Ester v. Rijen