Klein nieuws

Tags: 

November 2021

* Het parochiebestuur heeft een aantal bedrijven gevraagd offerte uit te brengen voor het vervangen van het platte dak van De Vinder’’. Noodreparaties helpen niet meer. Binnenkort neemt het bestuur een besluit over de vervanging van het dak.

* Het schilderwerk aan de kozijnen op de begane grond is afgewerkt.

* Aan een bedrijf is opdracht gegeven om een aantal grote bomen in de tuin van ‘De Vinder’ te rooien. Zij zijn een gevaar voor de omgeving en de muren.

* De poetsgroep is nieuw leven ingeblazen. Er is een start gemaakt met de kandelaars op het altaar, de schel en het koperen kruisbeeld achter het altaar. Binnenkort wordt de bel onder handen genomen.

* Het parochiebestuur heeft opdracht gegeven om alle gebouwen van de parochie te controleren op veiligheid. Na controle zullen er b.v. bordjes met vluchtroutes worden aangebracht.

* Eerste viering met Jochem van Velthoven. Op 28 oktober heeft onze nieuwe pastoor zijn eerste mis in ‘De Vinder’ gevierd. Voor de mis begon, is hij welkom geheten door de parochiekerncommissie namens alle leden van de Antoniusgemeenschap. De zondag ervoor was hij geïnstalleerd als pastoor door bisschop Liesen. Hij kreeg daarbij de sleutel van de basiliek. Bij zijn eerste viering kreeg hij de sleutel van ‘De Vinder’ met de sleutelhanger van Antonius eraan vast. Dan is de sleutel makkelijk terug te vinden. Het was een mooie viering, waarin koor en gemeenschap samen zongen met als afronding het Antoniuslied.

Oktober 2021

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

* Het glas-in-loodraam in de toren is inmiddels weer hersteld met glas in de originele, bijpassende kleuren.

* Vinder Vakantie Dagen. Deze vinden weer plaats op vrijdag 29 oktober 2021.

* Vinder Winkeltje. Naast een kledingbeurs hebben we ook een (bescheiden) winkeltje met tweedehands spulletjes.

* Er wordt driftig geschilderd aan de buitenkant van De Vinder. Voor de winter is alle houtwerk weer goed beschermd met een nieuwe verflaag.

* Momenteel worden offertes aangevraagd om het hele dak van De Vinder helemaal te voorzien van nieuwe dakbedekking. Dit is de laatste stap van het grootonderhoud.

* Inmiddels staat het beeld van Clemens Maria Hofbauer op een mooie plaats bij de ingang van De Vinder. In donkere dagen beschenen door een spotje.

* Momenteel wordt bekeken of en hoe we een tweetal grote bomen kunnen rooien en daarna de tuin achter De Vinder kunnen inzaaien met gras om op te kunnen spelen (Vinder Vakantie Dagen). Een zandbak is er al.

* Op donderdag 21 oktober 2021 vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen Jochem van Velthoven, onze nieuwe pastoor, en de parochiekerncommissie.

* De leden van Moove doen inmiddels weer hun fitheidsoefeningen in de kerk.

* Op drie plaatsen in Oosterhout loopt de verkoop van de boeken ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de Sint Antoniuskerk gestaag door. Deze zijn ook nog in De Vinder te koop.

* Inmiddels zijn er in de diverse ruimtes in De Vinder planten gezet. Hierdoor ontstaat een gezellige, huiselijke sfeer.

* Het Inloophuis wordt regelmatig en druk bezocht. Moedigt u ook mensen in uw omgeving aan, om hier ook gebruik van te maken als ze behoefte hebben aan een gezellig praatje.

* Het assortiment van het Antoniuswinkeltje is inmiddels weer uitgebreid. Het zijn aan Antonius verbonden artikelen welke u kunt zien in de vitrinekast in de hal van De Vinder. Als u iets wilt kopen kan dat bij de gastvrouw en of heer. Iedere morgen van negen uur tot twaalf uur.

* De dagkapel wordt nu nog intensiever bezocht, mede door de bezoekers van de Zandsculpturen. Het is goed te zien dat de kapel een toegangsoord van rust, bezinning en troost is voor velen.

* Wij hebben vernomen dat de heer Ad Kouwelaar is overleden. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte en troost in deze moeilijke tijd. Ad heeft een hele grote bijdrage geleverd aan de Sint-Antoniusparochie en was initiatiefnemer en dragende kracht onder het Inloophuis De Vinder. Hiervoor zijn wij hem zeer dankbaar.

Juni 2021

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

Opruimen Sint Antoniuskerk
Na het verplaatsen van alle religieuze goederen naar het depot in Bergen op Zoom, heeft er een algehele opruiming plaatsgevonden.

Openstelling ‘De Vinder’
Inmiddels zijn wij weer “helemaal open”, er kan weer koffie gedronken worden iedere morgen in ‘De Vinder’, en er vinden iedere donderdag weer vieringen plaats. Kortom ‘De Vinder’ is weer en nog springlevend.

Zandsculpturen in de Antoniuskerk
Stichting Stoof is inmiddels voortvarend bezig met de voorbereidingen van de zandsculpturen.

Opknapbeurt tuin Antoniushuis ‘De Vinder’
Wij zijn momenteel aan het kijken of en hoe we de tuin van ‘De Vinder’ weer kunnen opknappen en meer bruikbaar maken voor diverse groepen: Moove, VinderVakantieDagen.
Wij zoeken nog steeds een enthousiaste tuinman, welke onze tuin, na de opknapbeurt wil bijhouden. Dit kan op uren en dagen die voor deze vrijwilliger het beste uit komen. Wij hopen dat iemand ons wil helpen.

Namens de P.K.C.
Ad Lips, voorzitter

Eerste communiestoeltjes vinden gretig aftrek

De stoeltjes die in de Antoniuskerk werden gebruikt tijdens de eerste communievieringen zijn erg gewild. Er is nog een beperkt aantal beschikbaar. De Oosterhoutse Galvanitasstoeltjes zijn te koop voor € 2,00 per stuk.

Hebt u belangstelling, neem dan telefonisch contact op met Antoniushuis ‘De Vinder’ 0162-470 954

Inrichting expositie stichting Stoof

Misschien hebt u het al gemerkt. Voor de ingang van de kerk liggen stapels hout en bergen zand. Stichting Stoof is begonnen met de opbouw van de zandsculpturen. Eerst is de vloer van de kerk beschermd, daarna zijn de materialen binnengebracht om de opbouw te kunnen maken.
Vanaf 17 juni komen de kunstenaars die de beelden gaan maken. In juli hopen ze klaar te zijn.

Mei 2021

Nieuws van de parochiekerncommissie van de Antoniuskern

* Momenteel zijn we samen met een tehuis voor kinderen in Slowakije aan het inventariseren waar wij de kinderen mee kunnen blij maken.

* Stichting Stoof is momenteel de (artistieke) voorbereidingen aan het treffen voor het bouwen van de zandsculpturen in de kerk.

* Er is een profielschets voor vrijwilligers opgesteld.

* Er is veel belangstelling voor een reünie van oud-leden van de Flierefluiters en Imagine.

* Posters voor De Vinder Kinderkledingbeurs worden verspreid over Oosterhout.

* Volgende week worden alle daarvoor bestemde kerkelijke goederen naar het bisschoppelijk depot in Bergen op Zoom gebracht.

* Het destijds geschonken beeld van Clemens Maria Hofbauer krijgt een ereplaatsje bij Antoniushuis ‘De Vinder’.

Januari 2021

Twee gebeurtenissen met een emotionele lading
Op maandag 28 december 2020, de Dag van Onnozele Kinderen, vonden er in de Sint-Antoniuskerk twee emotionele gebeurtenissen plaats.

Intentieboek gestolen
Uit de dagkapel van de kerk verdween die dag het intentieboek. Bij het sluiten van de dagkapel ontdekte de vrijwilliger die voor het openen en sluiten van de kapel zorgdraagt dat het boek verdwenen was. Hij heeft nog in de directe omgeving van de Sint-Antoniuskerk gezocht maar het boek niet gevonden. Sinds 24 oktober 2018 lag daar op initiatief van diaken Stefan Lange een boek waarin bezoekers van de dagkapel hun verzoek konden noteren voor bijvoorbeeld steun en kracht bij een ziekte of een intentie voor een overleden dierbare. Deze intenties werden dan door de voorganger afgelezen in de eerstvolgende donderdagviering van 18.30 uur in de kerkzaal van het Antoniushuis.

Credens uit sacristie verwijderd
Diezelfde maandag werd uit de sacristie van de Antoniuskerk de credens verwijderd. De credens is een meubelstuk met brede en uitschuifbare laden, waarin de gewaden van de voorganger plat liggend worden bewaard. Heel voorzichtig werd het meubelstuk met de bijbehorende kledingkasten van de muur van de sacristie losgemaakt en gedemonteerd. De onderdelen werden overbracht naar een nieuwe locatie. Wat achterbleef was een lege, kale muur. De credens met toebehoren is gekocht door een liefhebber van kerkelijke voorwerpen. Hij heeft de credens weer in de originele opstelling laten opbouwen. Dat is dan weer het positieve nieuws want zo blijft de credens van de Sint-Antoniuskerk behouden voor Oosterhout en zijn inwoners. Anders was het meubelstuk zeer waarschijnlijk terechtgekomen in de afvalcontainer of in een opslag buiten Oosterhout.

Vastwel, van tijd tot eeuwigheid
Ook dit jaar wordt er vanuit het Catharinadal een programma aangeboden voor de vastenperiode. Het programma heet Vastwel 2021. De ondertitel is “Tijd en Eeuwigheid”.
In samenwerking met de initiatiefnemers worden er door de ORTS voor iedere dag opnames gemaakt in de Antoniuskerk. Iedere dag wordt een interview opgenomen over tijd en eeuwigheid, maar het kan ook een lied of een gedicht zijn.
Tijdens elke uitzending is er ook muziek en het programma eindigt met het omkeren van de zandloper, die er telkens 24 uur over doet om weer leeg te lopen.

Speelgoedmuseum in de Antoniuskerk
Het Speelgoedmuseum heeft de hulp van de PKC ingeroepen om hen tijdelijk te helpen met huisvesting. Ze hebben heel veel spullen op zolder staan die nagekeken en gerubriceerd moeten worden. Daarvoor hebben ze zelf geen ruimte.
In overleg is afgesproken dat ze voor een periode van drie maanden gebruik mogen maken van een van de zijbeuken van de kerk. Begonnen wordt met het plaatsen van stellingen en het overbrengen van de materialen. Daarna start een groep vrijwilligers van het museum met het orde brengen van de materialen.

December 2020

Nieuwjaarswens
Wij wensen alle Antonianen en eenieder die zich verbonden voelt met de Antoniusgemeenschap, binnen de beperkingen van de RIVM-maatregelen, Fijne intieme Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2021.
Moge God u vergezellen op uw weg in het nieuwe jaar.
Parochiekerncommissie Sint-Antonius van Padua

Redactie ’t KruispunT

Sint Catharinadal
Op 11 december 2020 is overleden: Zuster Imelda van der Staak, norbertines van de priorij Sint-Catharinadal

Op vrijdag 18 december 2020 om 10.30 uur werd in besloten kring de uitvaartliturgie gevierd in de kerk van Sint-Catharinadal.
De viering was te volgen via livestream: www.uwafscheidonline.nl.

Op donderdag 17 december is om 17.30 uur voor haar de Vredesklok geluid.
In de avondviering van donderdag 17 december is in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ met eerbied haar naam genoemd en hebben we voor haar gebeden.

Oktober 2020

Werkzaamheden klaar in ‘De Vinder’
‘De Vinder’ is weer helemaal op orde. De laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er ligt een nieuwe marmoleumvloer in het gebouw.
Daarna konden de dames die veel van poetsen houden al hun energie kwijt om het gebouw weer helemaal schoon te maken. Als de dames een ruimte hadden opgeleverd, konden de kasten weer binnengereden worden. Veel spullen die in de kerk stonden zijn weer terug in ‘De Vinder’. Zestig verhuisdozen zijn weer uitgepakt en alle spullen zijn op hun plaats gezet.

Dank aan alle mensen, die zich enorm hebben ingezet om alle werkzaamheden vlot te laten verlopen.
We mogen trots zijn op zo’n grote groep vrijwilligers!

Nieuwe gebruikers in ‘De Vinder’
Het Seniorencollectief Oosterhout organiseert activiteiten voor de bewoners van de aanleunwoningen van De Doelen. Die vonden eerst plaats in de grote zaal van De Doelen, maar dat kan niet meer omdat De Doelen de aanleunwoningen heeft verkocht aan Thuisvester.

Het Collectief heeft gevraagd of ze gebruik kunnen maken van ‘De Vinder’. De bewoners van de aanleunwoningen zijn van harte welkom in ‘De Vinder’ op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag om hun activiteiten toch door te kunnen laten gaan.

Gastvrijheid voor koren en andere groepen
Voor veel groepen is het moeilijk om geschikte ruimte te vinden voor hun activiteiten. Daarom komen er bij de PKC [parochiekerncommissie] regelmatig vragen binnen of er gebruik gemaakt kan worden van de ruimte in de kerk. Daar kun je met voldoende afstand van elkaar toch zingen of bewegen. Wij bieden gastvrijheid aan twee koren en Moore, die speciaal voor ouderen bewegingslessen organiseert.

Het Seniorencollectief Oosterhout organiseert voor senioren allerlei activiteiten van bewegen tot spelletjes. Ook zij zijn op zoek naar coronaproef ruimten en kwamen naar ‘De Vinder’ om te kijken of die geschikt was voor hun activiteiten. Ze zijn zo enthousiast over ‘De Vinder’, dat ze gevraagd hebben om drie middagen in de week activiteiten te mogen houden. Ze zijn van harte welkom!

VinderVakantieDagen in de herfstvakantie
In de grote vakantie hebben voor het eerst de VinderVakantieDagen plaats gevonden. Drie ochtenden hebben telkens 20 kinderen zich beziggehouden met knutselen, zingen, dansen en spelletjes. Het was een groot succes en de kinderen vonden het prachtig.
Daarom hebben de vrijwilligers die erbij betrokken waren, besloten ze opnieuw te organiseren in de herfstvakantie.
Nadere berichten hierover volgen nog.

Juli 2020

60 jaar getrouwd
Op dinsdag 23 juni 2020 waren Toon van Dongen en Bert van Raaij 60 jaar getrouwd. Vanwege de coronamaatregelen was de dag anders dan beiden gewild hadden. In kleine kring hebben ze toch iets van die dag gemaakt.
De parochiekerncommissie van de Antonius heeft gemeend die dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Namens de Antoniusgemeenschap heeft de parochiekerncommissie een prachtig beschilderde kaars laten bezorgen bij het bruidspaar. Op de kaars waren o.a. de namen van het bruidspaar, een paar trouwringen en uiteraard een afbeelding van de Sint-Antoniuskerk.

Toon was en is nog steeds lid van de klussengroep en Bert speelde jaren op het orgel in de Sint-Antoniuskerk.
De kaars werd beschilderd door zuster Irene van de Onze Lieve Vrouwe Abdij aan de Zandheuvel in Oosterhout.

Juni 2020

Voortgang werkzaamheden ‘De Vinder’
De kleine kerkzaal in ‘De Vinder’ is klaar. Het rode gordijn dat eerst aan de lange kant hing is verplaatst naar de korte kant, waarbij de ramen vrij zijn gehouden. Zo komt er meer daglicht binnen. De geluidsinstallatie is opnieuw aangebracht en ingeregeld. De boxen zijn nauwelijks te zien, want die zijn aangebracht op het zwarte kozijn van het raam.

Inmiddels is er een aanvraag ingediend bij het parochiebestuur voor het vervangen van de vloerbedekking. Dat zal in een slag moeten plaatsvinden met het stucwerk in de ruimten buiten de grote zaal. Daar wordt in overleg met de gastvrouwen en -heren een planning voor gemaakt. We hopen voor 1 september met alle binnenwerkzaamheden klaar te zijn.

Mei 2020

De inventaris van de Antoniuskerk
In de afgelopen periode is veel van de inventaris van de kerk van eigenaar veranderd. Dat begon met de vraag aan de parochianen, wie er graag een bank uit de kerk wilde kopen. Dat hebben we geweten. Het aantal mailtjes om een bank te mogen kopen was niet bij te houden. Het gevolg was dat alle twee- en vijfzitsbanken snel waren uitverkocht. De zeszitsbanken liepen wat moeiljker, want daar moet je een huis omheen bouwen.

Vervolgens kwam de vraag van de Catharinaparochie of we een Poolse kerk in Breda konden helpen. Die hadden pas een nieuwe kerk gehuurd, maar kwamen allerlei spullen tekort, waaronder banken. Wij waren blij ze te kunnen helpen. Een grote ploeg Polen van de tweede generatie kwam met aanhangers naar Oosterhout en waren dolblij, dat ze alles mee mochten nemen.
Toen kwam de vraag van het bisdom of wij nog spullen hadden voor een arme parochie in Polen zelf. Daarvoor is een inventarislijst gemaakt van wat er nog is, zoals altaarbenodigdheden, kazuifels, kandelaars en andere zaken. Die lijst is naar het bisdom gestuurd, waar ze zorgen dat de foto’s erbij komen. We wachten de reactie vanuit Polen af of we ze kunnen helpen.

Stormschade aan de Sint-Antoniuskerk
In het weekend van 29 februari / 1 maart 2020 heeft de Antoniuskerk stormschade opgelopen.
In de façade van de kerk, boven de hoofdingang, bevinden zich 3 glas-in-loodramen. Van het rechterraam is een gedeelte door de harde wind verdwenen. Er is nu een open verbinding met het orgel van de kerk dat zich daarachter bevindt.
Het bestuur van de H. Catharinaparochie is door de parochiekerncommissie op de hoogte gesteld van de schade. Intussen hebben wind en regen vrij spel in de ruimte achter het orgel. De reparatie van het glas-in-loodraam is nog niet uitgevoerd.

Belrondje met de vrijwilligers van de Antonius
De parochiekerncommissie van de Sint-Antonius is bezig om alle vrijwilligers van de Antonius te bellen en te vragen hoe het met ze gaat in deze bizarre tijd. Dat even contact hebben met de parochie wordt door velen gewaardeerd. Zeker als je alleen bent is dit een mooie afwisseling van de dag want we moeten nog steeds binnen blijven, afstand houden en mogen alleen naar buiten voor het allernoodzakelijkste. Met de gebelde vrijwilligers gaat het naar omstandigheden goed. Ze gaven aan dat ze gelukkig geen corona hadden.

Gezondheid Cees Maas
Een aantal weken geleden kregen we het bericht dat Cees Maas, de rector van Zuiderhout, die een keer per maand de Eucharistieviering verzorgt in Antoniushuis ‘De Vinder’, plotseling was opgenomen in het Amphiaziekenhuis in Breda. Hij had last van hartklachten. Een eerste operatie had geen resultaat, zodat men besloot om een aantal omleidingen aan te brengen.
Cees is nu aan het revalideren, maar popelt om weer voor te gaan in de kerkzaal van ‘De Vinder’. Dat zal nog wel enige tijd duren want de vieringen in het Antoniushuis zijn tot nader opgeschort.
Daar komt nog bij dat bij enkelen van zijn medebroeders een besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Cees moet nu op zijn kamer verblijven net zoals wij in onze woning.

Maart 2020

Antoniuskerk helpt Poolse kerk
Een tijdje geleden heeft de Poolse parochie in Breda een bestaand kerkgebouw van het bisdom gehuurd. De Poolse parochie bestaat uit meer dan 350 actieve leden. Maar een kerk moet natuurlijk ook ingericht en aangekleed worden. In overleg met het parochiebestuur heeft een delegatie van de parochie een bezoek gebracht aan onze kerk. Ze waren heel enthousiast over alles wat er nog bruikbaar was voor hun parochie: een groot aantal kerkbanken, kandelaars en andere attributen zullen naar Breda worden verhuisd. Op zaterdag 14 maart 2020 zijn de laatste kerkbanken en kerkelijke voorwerpen opgehaald. De parochiekerncommissie [PKC] is blij de Poolse St. Maximiliaan Kolbe-parochie te kunnen helpen bij de oprichting van hun eigen parochiekerk.

Februari 2020

Stille Omgang in Amsterdam
In 1345 vond het Mirakel van Amsterdam plaats. In de middeleeuwen werd dit wonder uitbundig gevierd. Vanaf 1881 wordt het Mirakel gevierd met een stille tocht door nachtelijk Amsterdam. Duizenden mensen hebben deze tocht gelopen. Ook dit jaar vindt de Stille Omgang weer plaats in de nacht van 21 op 22 maart.
Informatie over deelname aan deze tocht is te verkrijgen bij het secretariaat van ‘De Vinder’.

Afwezigheid pater Cees Maas
Het is u zeker opgevallen. Pater Cees Maas SVD uit Teteringen, die voorgaat in de eucharistievieringen in de kerkzaal van het Antoniushuis heeft de laatste keer verstek moeten laten gaan.
Hij liet ons weten dat hij met lichte hartklachten was opgenomen in het ziekenhuis. Maar er bleek meer aan de hand. Hij heeft een open hartoperatie ondergaan. Er zijn vijf omleidingen aangebracht.
Hij is nu weer thuis op zijn kamer in het Missiehuis in Teteringen om te herstellen van de forse ingreep. Volgens zijn huisarts heeft hij nu meer kans om er nog 20 jaar bij te krijgen. Wij wensen hem vanuit de Sint-Antoniuskern een voorspoedig herstel toe.

Januari 2020

* Vanaf de kerstdagen tot en met nieuwjaarsdag waren de kledingcontainers bij de Antoniuskerk vanwege vuurwerkoverlast afgesloten. Dit was te lezen op twee posters die op de containers waren geplakt. Toch werden op eerste en tweede kerstdag nog 18 zakken met kleding voor en naast en op de containers geplaatst. Vrijwilligers van Antoniushuis ‘De Vinder’ hadden het er druk mee om de zakken telkens op te ruimen. Lezen is voor sommige mensen toch moeilijker dan je denkt.

* Op de pas gebouwde berging in de tuin van het Antoniushuis is net voor Kerstmis de dakbedekking vakkundig aangebracht. Nu nog de deur erin hangen en de opbergplanken aanbrengen. Dan kan de opslagruimte in gebruik worden genomen.

* De ventilatoren in de grote zaal werken niet goed. Dat is jammer, want vooral in de zomer kan het er erg warm worden. Dan moet je tijdens de vieringen de ramen openzetten en komt alle verkeerslawaai naar binnen. Daarom heeft het parochiebestuur besloten om de ventilatoren te laten repareren. Dat gaat de komende maanden gebeuren. De motoren worden nagekeken, er komen nieuwe dempers onder en de ventilatiebladen worden schoon gemaakt. Dan kunnen we zonder lawaai te krijgen de ventilatoren weer aanzetten als het nodig is.

December 2019

* Op vrijdag 20 december a.s. organiseert Begraafplaats Leijsenakkers, Veerseweg 42 te Oosterhout van 18.00 tot 20.00 uur een lichtjesavond. Op deze avond kunt u samen met familie en vrienden een kaars branden als mooie herinnering aan je dierbaren. De hoofdpaden zijn verlicht met fakkels. Er klinkt muziek en er wordt een warm drankje aangeboden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

* De wateroverlast nabij de Sint-Antoniuskerk is hopelijk opgelost. De wortels van de bomen op het plein voor de kerk waren het probleem. De afvoerbuis is gedeeltelijk omgelegd naar de put bij de invalidenparkeerplaatsen.

* Huisartsenpraktijk De Besterd heeft via de regionale krant BNDeStem laten weten: “De afgelopen jaren zijn we met de Antoniushuiskerk bezig geweest, maar dat heeft zoveel haken en ogen. Dat gaat niet door.” [einde citaat]

* December is de maand van de Advent met als hoogtepunt het kerstfeest. Voor de dames van de Bloemengroep is december een drukke maand. Adventskrans maken, kerstversieringen voor op het altaar en op de tafels in de diverse ruimtes van het Antoniushuis. Het kerststalletje opbouwen in de hal van ‘De Vinder’. We zijn erg blij met zo’n actieve bloemengroep. Bedankt dames voor jullie inzet!

* Op 1 januari 2020 is de Sint-Antoniuskerk al 3 jaar buiten gebruik. De verwarming is uitgeschakeld. De banken zijn er deels uitgehaald. De kerk wordt niet meer schoongemaakt. Bij een regenpijp stroomt het overtollige water langs de buitenmuur naar beneden. In het parochieplan 2019-2022 [versie juli 2019] van de Catharinaparochie staat het allemaal te lezen [pagina 12] “Er wordt aan deze kerk geen onderhoud meer gepleegd.”

November 2019

* In de hal van Antoniushuis “De Vinder” staan sinds vrijdag 8 november twee “nieuwe” lectuurkasten. Ze zijn gemaakt van enkele oude kerkbanken uit de gesloten Sint-Antoniuskerk. Timmerman Toon Jansen heeft de banken verzaagd en vertimmerd tot twee functionele kasten waarin folders, tijdschriften en ander infomateriaal een plaatsje hebben gekregen. Bedankt Toon voor je werk.

* Alle kerkbanken van de Sint-Antoniuskerk staan in de verkoop. De tweezitsbanken zijn al uitverkocht. Er zijn enkel nog zeszitsbanken [3.86 m] te koop.
Zaterdag 16 november werden de verkochte kerkbanken, tussen 10 00 en 12.00 uur, opgehaald door de nieuwe eigenaren.

* De opbouw van het tuinhuis in de tuin van Antoniushuis “De Vinder” vordert gestaag. Het dakleer moet nog worden aangebracht en de deur moet er nog worden ingehangen. Daarna kan het tuinhuis in gebruik worden genomen voor spullen die niet kunnen worden opgeslagen in de vertrekken van het Antoniushuis maar bij tijd en wijle wel worden gebruikt.

* De tuin van Antoniushuis “De Vinder” was de laatste tijd flink verwilderd. De grote notenboom is nu flink gekortwiekt. Er is veel gesnoeid. Maar het belangrijkste nieuws is dat we weer iemand hebben, die de tuin wil onderhouden. Op 21 oktober 2019 is tuinman Ad “in functie” getreden. Bedankt Ad voor je inzet.