Senioren Collectief Oosterhout in ‘De Vinder’

Senioren Collectief Oosterhout terug naar oude locatie

Woensdag 11 augustus 2021 maakte SCO voor de laatste keer gebruik van de ruimtes van Antoniushuis ‘De Vinder’. Ze gaan weer terug naar hun oude locatie in De Doelen en een nieuwe locatie aan De Braak. Logistiek is dat gemakkelijker voor de bezoekers van SCO.

SCO maakte sinds 5 oktober 2020 op woensdag- donderdag- en vrijdagmiddag gebruik van ‘De Vinder’. Ze hebben de tijd in het Antoniushuis geweldig gevonden en bedanken de Antoniuskern voor de gastvrijheid in de afgelopen maanden.

Senioren Collectief Oosterhout in ‘De Vinder’

Sinds half oktober draait het Team Dagbesteding in Antoniushuis ‘De Vinder’ de dagbesteding voor de ouderen van het Senioren Collectief Oosterhout. Fantastisch dat we hier terechtkunnen. Hierdoor kunnen we de ouderen een fijne middag bezorgen, ondanks alle strenge coronamaatregelen. Het Team Dagbesteding en de ouderen voelen zich erg welkom.

De activiteiten zijn op dit moment meer gericht op een gezellig samen zijn in een kleine groep: een potje kaarten, rummikub, scrabble, sjoelen, knutselen en op woensdag klassieke muziek luisteren. Uiteraard houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen.

Een groot aantal van de ouderen komt zelfstandig naar ‘De Vinder’. Een aantal bewoners uit de Doelen aanleun wordt opgehaald en thuisgebracht met de rolstoel. We zoeken nog vrijwilligers die op woensdag, donderdag en vrijdag om 13.15 uur en/of 15.45 uur mensen willen ophalen en/of brengen.

Mocht u tijd hebben en het leuk vinden om deze ouderen te ondersteunen door mee te lopen, neem dan contact met mij op.

Joke van den Wijngaart-Boeker
Activiteitenbegeleidster Senioren Collectief Oosterhout
M 06-83616584

December 2020

In de start van de coronatijd hield helaas onze dagbesteding voor ouderen op in De Doelen. Vanwege de kwetsbaarheid daar, was het voor ons niet mogelijk om daar te herstarten. Onze ouderen kwamen de deur bijna niet meer uit en hadden weinig tot geen sociale contacten.

Gelukkig hebben we nu 3 middagen in de week in Antoniushuis ‘De Vinder’ onze dagbesteding kunnen hervatten. Hier zijn wij ontzettend dankbaar voor, maar onze ouderen zeker nog meer! Heel fijn dat zo’n diaconaal punt voor onze ouderen klaar staat.
Een groot deel van de deelnemers vanuit De Doelen komt te voet of ter wiel naar ‘De Vinder’. Onze begeleiding haalt ze daar op, omdat het voor de ouderen aldaar onmogelijk is om zelfstandig naar ‘De Vinder’ te gaan. De groep ouderen uit De Doelen is best groot (wel coronaproof) en maakt dat onze begeleiders een aantal keer heen en weer moeten lopen, voordat iedereen er is en we kunnen starten met de activiteiten. Aan het eind van de middag is dat hetzelfde.

Wij willen vragen of er in de buurt mensen wonen die ons daarin kunnen ondersteunen. Zo verliezen we geen tijd aan al het transport en kunnen we onze ouderen een extra mooie middag bezorgen.

Wij zoeken mensen die op woensdag, donderdag en vrijdag om 13.15 uur èn/of 15.45 uur mee kunnen lopen voor het ondersteunen van deze ouderen.

Mocht u tijd hebben om deze ouderen te ondersteunen, neem dan contact op met Joke van de Wijngaard van het Senioren Collectief (06-83616584).
Heel veel dank voor uw inzet alvast!