Wereldgebedsdag 2022

De oecumenische viering op Wereldgebedsdag zal dit jaar (nu hopelijk live) worden gehouden op vrijdag 4 maart om 19.30 uur in de Verrijzeniskerk (Zuiderhout)

De liturgie komt dit jaar uit het comité van Engeland, Wales en Noord-Ierland. Het thema voor de viering is afgeleid uit de tekst van Jeremia 29, 11 “Gods belofte”. De bijbeltekst komt uit de tijd van de ballingschap van Israël.

Wij kunnen denken aan situaties van ballingschap in onze tijd: wanhoop en niet meer weten hoe het leven verder moet. Situaties van discriminatie in verschillende vormen komen helaas nog elke dag voor. Dan komt de troost van Gods belofte en scheppen mensen nieuwe moed om door te gaan.

Medewerking aan de viering wordt verleend door Jan Sjoerd van der Vaart, orgel, het dameskoor van de Verrijzeniskerk, zang en de werkgroep Liturgische Schikkingen. Liturgie: Annemiek Buijs, pastoraal werker jongerenwerk St.-Catharinaparochie en leden van het comité Wereldgebedsdag Oosterhout.

S. Nieuwenhuizen