Een woning voor God

Tags: 

Een woning voor God - Boek over de kerk van de O.L.V. Abdij

Van de hand van de zusters benedictinessen van de O.L.V. Abdij is een boek met kleurenfoto’s en verklarende teksten verschenen
In “Een woning voor God” wordt in woord en beeld verteld over de abdijkerk van de zusters en de voorwerpen die daarin een plaats hebben. De stijl waarin dit gebeurt, is nu eens meditatief, dan weer informatief. Het boek biedt een handreiking aan mensen die geboeid zijn door wat er in een kerk te zien is en die zich in de betekenis daarvan willen verdiepen op een rustig moment in de vakantieperiode.
Het 72 pagina’s tellende boekje kost € 12,50.
Het is verkrijgbaar in: Antoniushuis “DE VINDER”, St. Vincentiusstraat 113 A te Oosterhout.

Een woning voor God