Wijziging tijden vieringen in De Vinder

Tags: 

Met ingang van 24 september 2019 is er op dinsdag geen avond- maar een morgenviering. Die begint om 9.30 uur. Op 26 september is de donderdagmorgenviering verplaatst naar de avond en wel om 18.30 uur.

Toen de Sint-Antoniuskerk op 31 december 2016 werd gesloten vonden met ingang van 7 januari 2017 de vieringen plaats in de grote zaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. Het was voor sommigen wel even wennen om daar voortaan te kerken.

Maar per 1 juli 2018 besloten het pastorale team en het kerkbestuur de zaterdagmiddagviering te verplaatsen naar de woensdagmorgen om 9.00 uur om zo “de functie van de Vinder als plaats van ontmoeting en van dienstbaarheid te verdiepen en te versterken”. Er waren echter maar weinig mensen die op dat tijdstip naar de viering konden of wilden komen.

Daarom werd in de evaluatie van de vieringen door pastoraal team en een aantal parochianen van de Antoniuskern besloten om voortaan op dinsdagavond 18.30 uur een avondviering te houden en de morgenviering van woensdag 9.00 uur te verplaatsen naar de donderdagmorgen om 9.30 uur. De avondviering bleek bij veel mensen in de smaak te vallen gezien het aantal kerkgangers.

Voortaan twee Eucharistievieringen per maand
Met ingang van dinsdag 24 september 2019 echter start in Antoniushuis ‘De Vinder’ een Alphacursus. U hebt daarover in ’t KruispunT nr. 7 kunnen lezen. Alle cursusbijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond. Om 18.00 uur begint telkens de bijeenkomst. Omdat de avondviering van 18.30 uur en de Alphacursus van 18.00 uur elkaar dan “in de weg zitten” is er voor gekozen om voortaan op dinsdagmorgen om 9.30 uur een viering te houden. De avondviering is op donderdag om 18.30 uur. De vieringen op dinsdagmorgen zijn vieringen van Woord en Gebed. De avondvieringen op donderdag bestaan maandelijks uit twee Woord- en Gebedsvieringen en twee Eucharistievieringen.

Voor sommigen zal deze verandering wel weer even wennen zijn. Voor anderen zullen de nieuwe tijdstippen misschien problemen opleveren. Over enige tijd zullen de veranderingen worden geëvalueerd.