Woord onderweg

Tags: 

Woord onderweg voortaan in Antoniushuis ‘De Vinder’

De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep vanuit de Raad van Kerken komt weer bij elkaar op dinsdag 22 februari van 15.00- 16.30 uur.

Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. De thema’s zijn ontleend aan de uitgave van het maandblad “Open deur”. Dit keer is het thema: “Stilteplekken.”

Volgende data: 29 maart “Opruimen” en 26 april “De hemel lacht” (Pasen)

Plaats van de ontmoeting: het kerkelijk centrum De Vinder (naast de St.-Antoniuskerk). Gemakkelijk bereikbaar en voldoende parkeerruimte. Loopt u gerust eens een keer binnen. U bent van harte welkom.

S. Nieuwenhuizen