Woord onderweg

Tags: 

Woord Onderweg

“Woord Onderweg” is inmiddels traditie geworden. Al vanaf januari 2015 komen we elke laatste dinsdagmiddag van de maand bijeen met uitzondering van juni, juli en augustus. Mooie jaren mochten we beleven in het Stiltecentrum in de Oude Toren aan de Arendstraat.
September 2022 zijn we gestart in Inloophuis De Vinder naast de Sint-Antoniuskerk aan de Sint-Vincentiusstraat 113 A. Intussen voelen we er ons al aardig thuis.
We zitten in een kring, mensen van onderweg, en genieten van een kopje koffie of thee dat wordt aangeboden. Intussen lezen we met elkaar een tekst en gaan erover in gesprek: over wat die met ons doet, wat ons erin opvalt, welke vragen wij erbij hebben, welke de woorden zijn die ons raken, die ons blij maken en mogelijk ook tegenstaan. Na ongeveer drie kwartier pauzeren we even, opnieuw met koffie of thee.
Elke maand wordt er een boeiend onderwerp aangeboden. De voorbije tijd lieten we onze gedachten gaan over verschillende thema’s. Telkens was het verrassend wat de deelnemers ter sprake brachten.
Met goede moed gaan we met ons groepje verder in 2023/ 2024

De eerstvolgende oecumenische bijeenkomst van ‘Woord Onderweg’ is op dinsdag (steeds de laatste dinsdag van de maand) 26 maart a.s. van 15.00-16.30 uur. Het paasthema is “Het lege graf”.

Ontspannen ontmoetingen met een laagdrempelig thema. We komen weer bij elkaar in de grote zaal van De Vinder (naast de St. Antonius-kerk) Er is thee of koffie en volop ruimte voor onderlinge ontmoeting. Loopt u rustig eens binnen!

Het thema dat op dinsdag 30 april 2024 aan de orde komt is “Woordenloos”.
De laatste ontmoeting in dit seizoen is op dinsdag 21 mei. Het thema is dan: “Ik en wij”.

Leiding:
pastor Nellie van der Made-Kortsmit en ds. Siets Nieuwenhuizen

Voor informatie: tel. 454 173