Weekendvieringen

Tags: 

Met de komst van pastoor Jochem van Velthoven heeft de P.K.C van de Antoniuskern gesproken met het pastoraal team en het parochiebestuur over (her-)starten van weekendvieringen in “De Vinder”. Ondanks de goede en open sfeer waren dit indringende gesprekken. De P.K.C. heeft haar verlangens en standpunten in dezen onomwonden gedeeld met pastoraal team en parochiebestuur. Alle pijn en frustraties die leefden en leven bij onze mede-Antonianen zijn nadrukkelijk benoemd. De gang van zaken bij eerdere gesprekken over de weekendvieringen, heeft boosheid en teleurstelling met zich mee gebracht. Dit wordt ook (h)erkend door pastoor Jochem en het parochiebestuur.

Uiteindelijk zijn we beiden tot de slotsom gekomen dat een weekendviering in “De Vinder” niet blijvend haalbaar is. Pastoor Jochem gaat twee keer per maand voor in “De Vinder” en pater Cees Maas één keer.

Naast de eucharistie vieringen gaan diaken Peter Hoefnagels en oud-pastoraal werker Ed de Kever voor in een viering van woord en gebed. Ook worden gebedsdiensten incidenteel verzorgd door vrijwilligers.

Als P.K.C. hebben wij begrip voor de argumenten van het pastoraal team, met name dat een weekendviering in “De Vinder” zal leiden tot te grote werkdruk. Dit zou de voortgang ervan ernstig bedreigen.

Daarnaast speelt dat het pastoraal team en parochiebestuur prioriteit willen leggen bij het ontwikkelen van “De Vinder” als diaconaal centrum met inloop en activiteiten voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben.
Ondanks de pijn in ons hart zijn wij blij met de toezegging van pastoor Jochem om zelf voor te gaan in “De Vinder”.
Daarom willen wij onze zegeningen tellen en samen met u deze donderdagvieringen in ere te houden. We hopen dan ook op uw komst om samen te kunnen blijven vieren, maar u ook te ontmoeten bij de andere activiteiten in “De Vinder”.
Wij hopen dat u met ons samen dit hoofdstuk kunt afsluiten. We willen ons graag richten op de toekomst en meewerken aan een gastvrije en missionaire parochie.

Namens het pastoraal team, Pastoor Jochem van Velthoven
Namens de PKC, Ad Lips, voorzitter