Dagkapel Antoniuskerk

Maria in de Rook!

Dinsdagmorgen 23 februari 2021 werd de parochiekerncommissie van de Antoniuskern opgeschrikt door de melding dat er brand was in de Mariakapel. Medewerkers van het Speelgoedmuseum, dat tijdelijk een ruimte huurt in het kerkgebouw, waren aan het werk en roken een brandgeur. Bij nader onderzoek bleek een stuk oasis, op het altaar voor Maria, vlam te hebben gevat. Waarschijnlijk was daar een kaars op gevallen. De vlammen waren behoorlijk hoog.

De heer Luc Schultinge van het Speelgoedmuseum bezat de tegenwoordigheid van geest om met een deurmatje de grootste vlammen te doven door deze met de mat uit te slaan. Omdat hij al bekend was met de kerk wist hij waar hij snel water en een emmer kon vinden om de nog smeulende blok oasis helemaal te doven.
Er hing een verstikkende rook in de kapel en er was veel neerslag van roet en gesmolten oasis.

De kapel wordt normaal erg veel gebruikt en nu vanwege corona nog meer. Ook worden er momenteel wekelijks door een stille Maria-aanbidder, mooie verse bloemen buiten voor de kapel neergezet als deze nog gesloten is.
Inmiddels is de kapel goed en grondig schoongemaakt en staat Maria weer in volle glorie tussen de bloemen.
De P.K.C. heeft, op een later moment, Luc nogmaals bedankt voor zijn snelle en kordate optreden en dat met een mooi boeket bloemen onderstreept.

Gelukkig is de brand in de kiem gesmoord en zijn de kapel en de kerk behouden en gespaard gebleven.

Grote drukte in de dagkapel van de Sint-Antoniuskerk

Ongeveer 150 mensen: kinderen, ouders, grootouders en overigen zijn op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag naar de Sint-Antoniuskerk getogen om te kijken naar de prachtige kerststal.
In de dagkapel had men een mooi zicht op de kerststal. In de verte zag men een mooie verlichte ster boven de stal.
Er zijn meer dan 100 kaarsen aangestoken. Er werden intenties in het boek geschreven. Voor de kinderen stonden er kerstkransjes waar gretig gebruik van gemaakt werd.
Een knikengeltje waar geld in werd gegooid, knikte heel even naar je. Twee vrijwilligers zorgden voor genoeg aanvoer van kaarsen.
Veel mensen vonden hun weg naar de Antoniuskerk. Het was een waar kerstfeest.

Dagkapel Sint-Antoniuskerk ’s middags open

De dagkapel van de Sint-Antonius van Padua is met ingang van 1 september ook ’s middags te bezoeken. Van maandag tot en met zaterdag is de kapel is ’s morgens en ’s middags geopend m.u.v. maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag. Op zondag is de dagkapel alleen van 9.15 uur tot 10.15 uur [tijdens de viering] te bezoeken.

De dagkapel voorziet heel duidelijk in een behoefte. Dat is te merken aan de vele kaarsjes en lichtjes die er dagelijks worden aangestoken. Veel mensen hebben in de loop der jaren de weg weten te vinden naar de kapel van de Sint-Antoniuskerk voor een bezoekje aan Maria, om een lichtje of kaarsje aan te steken of om even rustig op de bank te zitten.

In de zomermaanden brengen veel fietsers een bezoekje aan de kapel. Vanuit de dagkapel kan men namelijk een blik werpen in de neogotische Sint-Antoniuskerk die werd ontworpen door architect Pierre Cuijpers.

Vroeger bevond zich op de plek waar nu de dagkapel is de doopkapel met doopvont. Eind november 1998 heeft de doopvont een plaatsje gekregen voor in de kerk en werd de ruimte door vrijwilligers ingericht als dagkapel. Er werd verlichting aangebracht en Maria kreeg een prominent plaatsje in de kapel. Ook werd er een intentieboek in de kapel gelegd waarin bezoekers de intenties van de dag kunnen lezen.