Foto expositie

Foto expositie op St. Antoniusdag, za 16 juni 2018

Onze oud pastoor Harry de Valk is verhuisd naar Nijmegen. Met tranen in de ogen heeft hij veel van zijn dierbare spulletjes in Oosterhout moeten achterlaten. Zo ook zijn vele foto albums.
Deze fotoalbums heeft Harry ter beschikking gesteld aan zijn Antonianen. Maar wat hebben zijn Antonianen hieraan als ze ergens in een archief worden opgeborgen? Een logische vraag behoeft een logisch antwoord. Laat de Antonianen de foto’s zien en geef de plaatjes die ze graag willen hebben aan hen mee.

En hoe kunnen dat nu bewerkstelligen?

Iemand kwam op het idee om alle foto’s te scannen en hiervan een expositie te houden. Maar alleen een expositie zou toch wat magertjes zijn. Immers alleen de foto’s zien is net als; ‘je mag er alleen maar naar kijken maar aankomen niet!’

Een aanvullend voorstel was snel voor handen. Als de bezoeker van de foto-expositie graag een of meer foto’s willen hebben, stel die dan digitaal beschikbaar. Met andere woorden; u bezoekt de expositie, er is een -of er zijn meer - foto’s die u graag zou willen hebben, u brengt een USB-stick of beschrijfbare CD. mee en daarop kopiëren we de - of die - foto’s. Zo snijdt het mes aan twee kanten, u ziet de plaatjes en mag ze gelijk mee naar huis nemen. Een toch wel erg goede reden om de expositie te bezoeken.

Let wel, met de Antonianen bedoelen wij alle mensen die Antonius een warm hart toedragen! DUS OOK U BENT WELKOM!

Heeft u hier belangstelling voor, u zult hierover tijdig worden geïnformeerd. Maar noteer alvast zaterdag 16 juni, bezoekje brengen aan de foto-expositie in het ‘Antoniushuis De Vinder’.