Monument voor de tijd

Tags: 

Bezichtiging foto-expositie verlengd

De bezichtiging van de foto-expositie in de hal van de Sint-Antoniuskerk is voor onbepaalde tijd verlengd.
‘Monument voor de Tijd’ is een ode aan de vrouw. Drieëntwintig portretten van powervrouwen zijn te bekijken.

De expositie is een initiatief van de Stichting Waardemakers.

MONUMENT VOOR DE TIJD - Een ode aan de vrouw

door Juul Langenberg

Op 8 maart, internationale vrouwendag, openden we de tentoonstelling ‘Monument voor de tijd’. Deze kleine expositie is te zien in het voorportaal van de Antoniuskerk. Op de paneeldeuren naar de kerk zijn 23 portretten te zien van vrouwen, uit alle hoeken van de samenleving. Zij doen iets terug voor een ander, zetten zich vrijwillig in om voor anderen te zorgen, anderen te ondersteunen of iets te leren. We willen met dit project een aantal vrouwen ‘uitlichten’, die in de wijken rondom de Antoniuskerk iets bijdragen. Maar naast hen, zijn er natuurlijk nog veel meer.

De middag werd geopend door 6 kinderen van de Turkse dansgroep van Yasmine, één van de deelnemers uit Slotjes-Oost. Samen dansten we de expositie open, wat meteen zorgde voor een gevoel van verbinding, precies waarvoor we dit project zijn begonnen.

Om de portretten extra warmte en liefde mee te geven en het ambachtelijke van de daad van deze vrouwen te benadrukken, hebben we motieven uit het glas-in-lood van de Mariakapel op de portretten geborduurd.

Misschien veranderd de functie van de kerk als gebouw straks, maar de mensen eromheen, de wil om iets te betekenen voor de ander, die verandert niet. Die is onoverwinnelijk.

Bedankt allemaal voor de samenwerkingen in dit project.

De foto-expositie ‘Monument voor de Tijd’ is alle dagen van de week nog te bezichtigen tot en met 30 maart 2024 in het portaal van de Sint-Antoniuskerk, Sint-Vincentiusstraat 113, Oosterhout.

Namens Stichting Waardemakers,
Wilma Rekkers en Juul Langenberg

Algemeen - Een ode aan de vrouw

Er is iets aan de hand in de wereld. Begrippen als individualisme, eenzaamheid en polarisatie domineren het nieuws. Waar is de menselijke kant van ons bestaan gebleven? Zijn we dan echt vergeten wie we zijn?

Nee. Achter de schermen, in de hoeken van de samenleving komen nog steeds mensen samen om iets te doen voor een ander. Een luisterend oor, een troostende schouder, een uitgestrekte hand. Met een kopje koffie, het (uit)delen van kleding of huisraad, of het geven van vrije tijd om een initiatief of een persoon bestaansrecht te geven. Je hoort ze nauwelijks.
Het zijn de moeders van onze samenleving. Vrouwen die, vaak in hun vrije tijd, de moeite nemen om iets te doen voor een ander. Om de wereld te voorzien van een beetje extra kleur. Vroeger was het ‘de rol’ van de vrouw, in onze tijd is dat onderscheid wat vertroebeld. Toch zijn het nog steeds voornamelijk vrouwen die iets extra’s doen op het gebied van zorgen, onderwijzen, aanjagen en verbinden.

De Antoniusparochie zorgde vanuit het verleden voor een verbindende functie. Haar bezoekers waren voornamelijk de arbeiders uit de drie omliggende wijken; het centrum, Slotjes midden en Slotjes Oost. Maar ook nu zien we rondom de kerk enorm veel sociale initiatieven. Sommige zijn overgebleven uit de religie, maar veel meer nog zijn ontstaan in onze huidige tijd. Om een tegenwicht te bieden aan de vereenzaming, om armoede te verdrijven of om anderen wat te leren. Zoals dat vroeger gebeurde, maar dan in een modern jasje.

Een ode aan deze powervrouwen!

Expositie: Monument voor de tijd
Opening: 8 maart 2024
Locatie: voorportaal Sint-Antoniuskerk

Openingstijden: elke dag van 9:00 tot 16:00 uur