Nieuwe vloerbedekking in ‘De Vinder’

Tags: 

De bisschop van Breda heeft toestemming gegeven om nieuwe vloerbedekking aan te brengen in Antoniushuis ‘De Vinder’. De huidige vloerbedekking ligt er vanaf het begin in. Dat is ruim twintig jaar. Het aanbrengen van de nieuwe vloerbedekking in alle ruimten kan hinder opleveren voor de gebruikers van die ruimte. Die zullen op tijd geïnformeerd worden over de werkzaamheden.

In de week van 14 september worden alle lokalen in Antonius ‘De Vinder’ ontruimd. Dat begint die maandagmorgen en na de viering van donderdagavond 17 september wordt de kerkzaal als laatste leeggehaald.

In de week van 21 september is de aannemer bezig met het verwijderen van de bestaande vloer, het egaliseren en de voorbereiding voor het leggen van de nieuwe vloer.

In de week van 28 september wordt de nieuwe vloer aangebracht. De planning gaat ervan uit dat 30 september de vloer van de kerkzaal en de hal gereed is, zodat er op 1 oktober een viering plaats kan vinden in de kerkzaal. Aan het einde van de week vindt de oplevering van de andere ruimten plaats.

Op 5 oktober start de herinrichting van Antoniushuis ‘De Vinder’. Per dag proberen we één ruimte weer volledig in bedrijf te krijgen. Aan het einde van die week is alles weer “normaal”.