Terugblik 2016

Tags: 

Alweer december en alweer een jaar voorbij

Een jaar heeft nog steeds 365 dagen en als het een schrikkeljaar is zelfs 366. Ook de uren en de minuten duren nog even lang als vroeger. Eigenlijk gaat de tijd niet sneller maar in onze beleving is het alsof hij sneller gaat. Alsof de gebeurtenissen zich sneller afspelen in onze tegenwoordige wereld.
Alweer december en alweer een jaar voorbij.

In januari 2016 kwam er een einde aan de jaarlijkse traditie van de kerstexposities in de Sint-Antoniuskerk en werd de Antoniusraad benoemd. De leden gingen in februari en maart aan de slag in bijeenkomsten met de coördinatoren en het kerkbestuur van de Catharinaparochie.
Ons kinderkoor “De Flierefluiters” voerde op paaszaterdag “De Passie” op. Een bijzondere kijk op het oude paasverhaal.
Alweer december en alweer een jaar voorbij.

In april vernamen we dat de Antoniuskerk de deuren zou sluiten op 19 juni. In mei werd de sluitingsdatum weer opgeschoven naar het einde van het jaar.
En in de meimaand deden 34 kinderen hun Eerste H. Communie in onze kerk. In juni werd, zoals gebruikelijk, het Antoniusfeest met “weggeefbrood” weer gevierd.
Alweer december en alweer een jaar voorbij.

Op de laatste dag van juni was in de Verrijzenis een bijeenkomst van het kerkbestuur over o.a. de toekomst van de Sint-Antoniuskerk en Antoniushuis ‘De Vinder’.
Met die informatie gingen we op vakantie en de redactie van ‘KerK op het KruispunT’ nam ook, voor de eerste keer in 25 jaar, vrij.
Alweer december en alweer een jaar voorbij.

Elke maand waren er steeds de maandelijkse gezinsvieringen op elke eerste zondag van de maand. “De Flierefluiters” tekenden elke keer voor de muzikale aankleding. En op 2 oktober was er zelfs een “knuffelviering”. De Allerzielenviering werd weer goed bezocht.
Alweer december en alweer een jaar voorbij.

Wij hopen dat in het nieuwe jaar veel Antonianen elke zaterdag om 17.00 uur naar de viering in Antoniushuis “De Vinder” komen. De grote zaal zal worden aangepast om er een sfeervolle gebedsruimte van te maken. De eerste viering zal zijn op zaterdag 7 januari 2017.
Alweer december en alweer een jaar voorbij.

De redactie wenst u toe: fijne, sfeervolle kerstdagen, een rustige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2017 voor u en de uwen.

Ad Kouwelaar
Wiljan van der Zanden