Lintjes

Tags: 

Verrassende bestuursvergadering van De Oosterhoutse Nachtegalen

Op zaterdag 10 juli 2021 hield het bestuur van De Nachtegalen hun vergadering in Antoniushuis De Vinder, waar zij een gastvrij onderkomen hebben. Om 11.00 uur werd de vergadering wreed verstoord, want voor de scheidende penningmeester, Herman Slot, was er een verrassend optreden van De Nachtegalen in de Antoniuskerk.

Op het nieuwe, door de penningmeester nog aangeschafte, podium werd Herman toegezongen als dank voor alles wat hij voor het koor heeft betekend. Na een lied kwam plotseling burgemeester Mark Buijs tevoorschijn om onze penningmeester de gouden speld van de gemeente Oosterhout uit te reiken. Deze werd door dochter Dorien opgespeld. Na nog een aubade voor Herman, speciaal geschreven door de dirigent van het koor Wim Schoones, werd onder het genot van een hapje en drankje nagepraat over de geweldige inzet van de heer Slot voor zowel De Nachtegalen, als de Oosterhoutse gemeenschap! Herman van harte gefeliciteerd!

Jan Poppelaars,
Voorzitter Oosterhoutse Nachtegalen

2019: Lintje voor Wiljan van der Zanden

Op vrijdagmorgen 26 april 2019 omstreeks 10.15 uur was het een drukte van belang in Antoniushuis ‘De Vinder’. Familieleden, vrienden, bekenden en belangstellenden waren in de grote zaal aanwezig. De ORTS en diverse fotografen legden alles vast. Burgemeester Mark Buijs was er om een koninklijke onderscheiding op te spelden bij de heer Wiljan van der Zanden. Iedereen wist ervan dat dit zou gebeuren behalve het lijdend voorwerp zelf. Onder valse voorwendselen was Wiljan naar ‘De Vinder’ gelokt.

Volgens de woorden van burgemeester Buijs had de decorandus het allemaal aan zichzelf te wijten dat aan hem een koninklijke onderscheiding werd uitgereikt.
En in rap tempo somde bij op wat de heer Van der Zanden allemaal had gedaan: lid van Medezeggenschapsraad van rkbs De Biëncorf, lid van de districtsraad en cliëntenraad van Stichting Amarant. Meer dan dertig jaar als vrijwilliger betrokken bij de Sint-Antoniusparochie en later bij de Catharina- als gastheer van ‘De Vinder’, redacteur van infoblad ’t KruispunT, overluiden voorafgaand aan een uitvaart, het verzorgen van tentoonstellingen en rondleidingen in de Antoniuskerk.
Ook was hij, steeds op de achtergrond, geheel vrijwillig werkzaam bij de afdeling GroenLinks Oosterhout als fotograaf, bij het opstellen van persberichten en beheerde hij het archief van de afdeling.

Terecht vond burgemeester Buijs dat hem het lintje werd opgespeld. Daarna konden de aanwezigen Wiljan feliciteren en werd er nog lang nagepraat over de gebeurtenis onder het genot van een drankje en een hapje. De decorandus genoot zichtbaar van het hele gebeuren.

Beste mensen van de Antonius

Totaal onwetend stapte ik op vrijdag 26 april 2019 Antoniushuis ‘De Vinder’ binnen. De grote zaal was gevuld met familie, vrienden en bekenden. Zelfs de burgemeester van Oosterhout de heer Mark Buijs was aanwezig. Allen waren speciaal voor mij gekomen.
Ik vond het een bijzondere eer om een koninklijke onderscheiding te ontvangen. Mijn dankbaarheid gaat uit naar de aanvragers van deze onderscheiding en naar de personen die met een brief de aanvraag hebben ondersteund. Maar ook ben ik alle vrijwilligers van de Antoniusparochie en –kern dankbaar, die het mogelijk hebben gemaakt dat die onderscheiding aan mij is uitgereikt. Zonder jullie steun en medewerking in de afgelopen jaren was dat zeker niet gelukt.
Bedankt voor de vele felicitaties, bloemen, kaartjes en geschenken. Geweldig!

Wiljan van der Zanden

2018: Lintje voor Theo Michielsen

Op donderdag 26 april 2018 werd Theo Michielsen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door de waarnemend burgemeester van Oosterhout de heer Marcel Fränzel.

Zoals het hoort, wist iedereen dat dat zou gaan gebeuren behalve de decorandus zelf.
De lijst van activiteiten waaraan Theo heeft deelgenomen is bijna onuitputtelijk. Daarom citeren wij alleen dat onderdeel dat betrekking heeft op het kerkelijk gebeuren van Oosterhout:

“Vanaf 1970 is hij op tal van manieren actief in verschillende RK parochies in Oosterhout. Hij was bestuurslid en organist van De Ark, oprichter en dirigent van diverse koren, secretaris van het kerkbestuur van de Antoniusparochie en lid van de gebouwencommissie van de Catharinaparochie.”

2015: Een lintje voor Frans van Wanrooij en Anton Engelen

Op vrijdag 24 april zijn Frans en Anton onderscheiden en werden zij lid in de Orde van Oranje Nassau. Frans heeft vele vrijwilligersactiviteiten ontplooid voor met name de zwakkeren in de samenleving. Diaconie, caritas en rouwverwerking zijn daarbij sleutelbegrippen. Ook bestuurlijk actief in kerkbestuur, parochie en diaconale stuurgroep. Thans nog actief als acoliet, lezer en koster.

Anton heeft zijn sporen verdiend door zich het welzijn van verstandelijk gehandicapten aan te trekken. Vooral bestuurlijk actief op het terrein van de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ook was hij bestuurslid van CNV-jongeren en lid van de oudercommissie van basisschool Sterrendonk. Als vrijwilliger van de Antoniusparochie bezorgde hij het ledenblad en de post. Ook was hij actief betrokken bij het jongerenpastoraat.

Frans en Anton: allebei van harte proficiat met deze blijk van waardering voor jullie vrijwilligerswerk.

2014

Vrijdagmorgen 25 april 2014 vond er een feestelijke bijeenkomst plaats in Antoniushuis ‘De Vinder’. Twee Antonianen: Elly Poppelaars en Thea van der Zanden werden beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester S. Huisman en loco-burgemeester J. Peters waren hiervoor die morgen speciaal naar het Antoniushuis gekomen waar Elly [voor een ingelaste vergadering] en Thea [voor een extra koorrepetitie] naar toe waren gelokt.

Wij zijn dankbaar dat we in de afgelopen jaren zo rijkelijk van hun inzet hebben mogen profiteren en spreken de hoop uit dat we nog lang van hun talenten gebruik mogen maken. Hun blijdschap straalt ook af op onze Sint-Antoniusgemeenschap.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verdiensten van de beide gedecoreerden.

Mevrouw E.W.M. Poppelaaars-den Dekker ontving de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester J. Peters voor haar jarenlange inzet voor de jeugd van de Sint Antonius. Al 25 jaar is zij zeer actief in de eerste communiewerkgroep, zij onderhield de contacten in de Antoniusparochie met het kinderkoor De Flierefluiters en begeleidde 10 jaar lang de misdienaars en misdienettes. Nog steeds is Elly actief als lid van de werkgroep Gezinsvieringen. Na de fusie van de Oosterhoutse parochies in de Catharinaparochie.
Verder zet zij zich al meer dan 40 jaar in voor het dameskoor van de Sint-Jan en is hiervan de secretaris. Sinds 1976 is zij leidster van een volksdansgroep. Twaalf jaar was zij bestuurslid van de KVO afdeling Oosterhout.

Mevrouw W.J.E. van der Zanden-Berkelmans werd het lintje opgespeld door burgemeester S. Huisman. Al dertig jaar zet zij zich intensief in voor de Sint-Antoniusparochie. Van 1984 tot 2009 was zij actief als begeleider en organisator van kerkdiensten en vieringen voor kinderen. Zij was hoofdredacteur van het parochieblad ‘Het Antoniusklokje’ en medeoprichter van de nieuwsbrief ‘KerK op het KruispunT’. Jarenlang gaf zij leiding aan het secretariaat van de Sint Antonius. Na de parochiefusie is zij actief gebleven in de Catharinaparochie.
Sinds 2000 zorgt zij voor de verspreiding van de Gerarduskalenders in Oosterhout. Van 1984 – 1990 was zij hoofd van het documentatiecentrum op basisschool “De Biëncorf”. Sinds 2007 is Thea bestuurlijk actief binnen de afdeling GroenLinks Oosterhout.

Lintjes 2014