Lintjesregen in Antoniushuis ‘De Vinder’

Tags: 

2018: Lintje voor Theo Michielsen

Op donderdag 26 april 2018 werd Theo Michielsen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door de waarnemend burgemeester van Oosterhout de heer Marcel Fränzel.

Zoals het hoort, wist iedereen dat dat zou gaan gebeuren behalve de decorandus zelf.
De lijst van activiteiten waaraan Theo heeft deelgenomen is bijna onuitputtelijk. Daarom citeren wij alleen dat onderdeel dat betrekking heeft op het kerkelijk gebeuren van Oosterhout:

“Vanaf 1970 is hij op tal van manieren actief in verschillende RK parochies in Oosterhout. Hij was bestuurslid en organist van De Ark, oprichter en dirigent van diverse koren, secretaris van het kerkbestuur van de Antoniusparochie en lid van de gebouwencommissie van de Catharinaparochie.”

2015: Een lintje voor Frans van Wanrooij en Anton Engelen

Op vrijdag 24 april zijn Frans en Anton onderscheiden en werden zij lid in de Orde van Oranje Nassau. Frans heeft vele vrijwilligersactiviteiten ontplooid voor met name de zwakkeren in de samenleving. Diaconie, caritas en rouwverwerking zijn daarbij sleutelbegrippen. Ook bestuurlijk actief in kerkbestuur, parochie en diaconale stuurgroep. Thans nog actief als acoliet, lezer en koster.

Anton heeft zijn sporen verdiend door zich het welzijn van verstandelijk gehandicapten aan te trekken. Vooral bestuurlijk actief op het terrein van de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ook was hij bestuurslid van CNV-jongeren en lid van de oudercommissie van basisschool Sterrendonk. Als vrijwilliger van de Antoniusparochie bezorgde hij het ledenblad en de post. Ook was hij actief betrokken bij het jongerenpastoraat.

Frans en Anton: allebei van harte proficiat met deze blijk van waardering voor jullie vrijwilligerswerk.

2014

Vrijdagmorgen 25 april 2014 vond er een feestelijke bijeenkomst plaats in Antoniushuis ‘De Vinder’. Twee Antonianen: Elly Poppelaars en Thea van der Zanden werden beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester S. Huisman en loco-burgemeester J. Peters waren hiervoor die morgen speciaal naar het Antoniushuis gekomen waar Elly [voor een ingelaste vergadering] en Thea [voor een extra koorrepetitie] naar toe waren gelokt.

Wij zijn dankbaar dat we in de afgelopen jaren zo rijkelijk van hun inzet hebben mogen profiteren en spreken de hoop uit dat we nog lang van hun talenten gebruik mogen maken. Hun blijdschap straalt ook af op onze Sint-Antoniusgemeenschap.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verdiensten van de beide gedecoreerden.

Mevrouw E.W.M. Poppelaaars-den Dekker ontving de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester J. Peters voor haar jarenlange inzet voor de jeugd van de Sint Antonius. Al 25 jaar is zij zeer actief in de eerste communiewerkgroep, zij onderhield de contacten in de Antoniusparochie met het kinderkoor De Flierefluiters en begeleidde 10 jaar lang de misdienaars en misdienettes. Nog steeds is Elly actief als lid van de werkgroep Gezinsvieringen. Na de fusie van de Oosterhoutse parochies in de Catharinaparochie.
Verder zet zij zich al meer dan 40 jaar in voor het dameskoor van de Sint-Jan en is hiervan de secretaris. Sinds 1976 is zij leidster van een volksdansgroep. Twaalf jaar was zij bestuurslid van de KVO afdeling Oosterhout.

Mevrouw W.J.E. van der Zanden-Berkelmans werd het lintje opgespeld door burgemeester S. Huisman. Al dertig jaar zet zij zich intensief in voor de Sint-Antoniusparochie. Van 1984 tot 2009 was zij actief als begeleider en organisator van kerkdiensten en vieringen voor kinderen. Zij was hoofdredacteur van het parochieblad ‘Het Antoniusklokje’ en medeoprichter van de nieuwsbrief ‘KerK op het KruispunT’. Jarenlang gaf zij leiding aan het secretariaat van de Sint Antonius. Na de parochiefusie is zij actief gebleven in de Catharinaparochie.
Sinds 2000 zorgt zij voor de verspreiding van de Gerarduskalenders in Oosterhout. Van 1984 – 1990 was zij hoofd van het documentatiecentrum op basisschool “De Biëncorf”. Sinds 2007 is Thea bestuurlijk actief binnen de afdeling GroenLinks Oosterhout.

Lintjes 2014