Toekomst Antoniushuis De Vinder

Tags: 

In het pastorale plan dat door het bestuur van de Catharinaparochie is vastgesteld en door de bisschop is goedgekeurd is buiten de sluiting van de St. Antoniuskerk ook de toekomst voor Antoniushuis De Vinder beschreven en besloten.
Citaat: “dat Antoniushuis De Vinder de komende jaren het diaconale hart van de parochie te maken en de Kinderkerk en de Catechese voor kinderen voor de Catharinaparochie verder uit breiden in de Vinder. In overleg met de geloofsgemeenschap kan daarvoor in de Vinder een werkplek voor het pastorale team worden ingericht”.

Samen met de gebouwencommissie en anderen hebben we een plan uitgewerkt waarin alle huidige en toekomstige functies in De Vinder kwalitatief een plaats kregen. Ook was voorzien in een kleine kerkruimte voor (eucharistie)-viering op weekdagen met multifunctionele gebruiksmogelijkheid. Het (uitbreidings)-plan kreeg veel waardering.
Echter het bestuur heeft onze inspanningen niet gehonoreerd. Er wordt slechts een beperkt klein budget toegekend. De coördinatoren vinden het resultaat teleurstellend en hebben geconstateerd dat het pastorale plan zo niet kan worden uitgevoerd. Zij hebben besloten daarvoor geen verantwoordelijkheid te willen dragen en stoppen als coördinator per 1 januari 2017, na het sluiten van de kerk. Dit is per brief aan het bestuur van Catharinaparochie medegedeeld. Wij blijven wel beschikbaar als vrijwilliger.

Namens de coördinatoren: Ad Kouwelaar