Cees Maas 60 jaar prieser

Tags: 

Donderdag 2 maart 2023.werd in de viering in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ stilgestaan bij het 60-jarig priesterschap van Cees Maas.
Op verzoek van de parochiekerncommissie was er een grote opkomst van gelovigen om dit samen met Cees te vieren en hem geluk te wensen.

Op de hem wel toe vertrouwde en unieke wijze stond Jan Poppelaars uitgebreid stil bij dit heuglijke feit. Onze geloofsgemeenschap is Cees dankbaar dat hij al vele jaren trouw en onvermoeibaar voorgaat in onze vieringen. Immers ‘De Vinder’ rust op twee belangrijke pijlers: de wekelijkse vieringen en de diaconale activiteiten.
De woorden van dankbaarheid van Jan werden in vastere vorm ondersteund door een mooie grote kaars met ‘60’ erop en twee flessen wijn, rood en wit.
Cees gaf in zijn dankwoord aan dat hij diep ontroerd was en de vieringen in ‘De Vinder’ als een warme douche te ervaren.