Antoniusfeest 2020

Tags: 

Antoniusviering op 11 juni 2020

Ieder jaar krijgt de viering van de patroonheilige speciale aandacht in de Antoniuskern. We herdenken hem met een speciale eucharistieviering, waarin het Antoniusbrood wordt gezegend en uitgedeeld. Dit jaar zullen pastoor Han Akkermans en diaken Peter Hoefnagels voorgaan in deze viering. De Antoniuszangers zullen zingen. Negen weken voorafgaande aan deze dag wordt de Antoniusnoveen gebeden tijdens de vieringen op donderdagavond.