Antoniusfeest 2024

Tags: 

Antoniusfeest 20 juni 2024

door Gerard Berende

De geur van versgebakken brood vulde de kerkruimte in De Vinder. Er waren kleine broodjes om te delen; grote broden voor de kloosters.

Een domper op het feest was het overlijden van een koorlid Jacqueline Peemen, jarenlang een trouw lid. Gelukkig waren er wel Antonianen die na een lange afwezigheid weer aanwezig konden zijn.

In zijn overweging zei pastoor Jochem dat Antonius het Onze Vader wel heel letterlijk heeft genomen. “Geef ons heden ons dagelijks brood”, bidden zonder omhaal van woorden, delen en medeleven
Zo zegende en besprenkelde hij het Antoniusbrood en wij mogen het delen net als Antonius het deed. Zo wordt Antonius geen concurrent van Jezus, maar maakt hij duidelijk en toegankelijk wat Jezus wil.

Met het Antoniusbrood maken wij voortaan duidelijk (misschien voor het laatst!) dat ons geloof niet alleen maar goed is voor onszelf, maar ook goed voor de ander.
Het is namelijk wel de bedoeling dat we de boel hier in beweging houden. De deur openhouden en tegelijk ons kostbare geloof met elkaar behoeden en zuiver houden. Daar hebben we elkaar en elkaars geloof voor nodig en ik denk dat Antonius wel een oogje in het zeil houdt. Als wij onze levensopdracht aan het vervullen zijn.
Als wij onze goede bedoelingen zuiver weten te houden, zullen wij op de duur van zelf gaan merken dat we heel sterk staan.
Dat geloof, dat ideaal, de diepe overtuiging houden wij hier vast en belijden wij. En die mogen wij met deze simpele maar lekkere broodjes verspreiden.

door Thea van der Zanden

Op vrijdagmorgen werden de Antoniusbroodjes en –broden rondgebracht in de omgeving van de Sint-Antoniuskerk.
Het Thomashuis aan de Sint-Vincentiusstraat was het eerste aan de beurt om de broodjes in ontvangst te nemen die dankbaar werden aanvaard. Voor elke bewoner was er een smakelijk Antoniusbroodje.
Daarna werd de Onze Lieve Vrouwe Abdij bezocht. Daar werd een Antoniusbrood afgegeven. Evenals bij Kloosterhuys Vredeoord [woonvoorziening] en de zusters van Sint-Catharinadal.
Als laatste werd de Sint-Paulusabdij [Chemin Neuf] bezocht. Daar werd het laatste Antoniusbrood afgeven. Ook zij waren blij verrast.

Antoniusfeest 20 juni 2024 om 19.00 uur

De naamdag van Sint-Antonius van Padua [13 juni ]wordt dit jaar gevierd op donderdag 20 juni 2024. Er is dan een eucharistieviering waarin pastoor J. van Velthoven voorgaat in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’.
Het koor De Antoniuszangers zorgt voor de muzikale ondersteuning.

In deze viering worden de Antoniusbroodjes gewijd. De broodjes worden ook dit jaar gebakken door bakkerij De Jong.
Het is weggeefbrood en bestemd voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.
Na afloop van de viering kan iedereen een broodje meenemen.

Dit jaar wordt voor de 29e keer het Antoniusfeest gehouden.
In 1995 [in het weekend van 17/18 juni] heeft pastoraal werker Jos Zwetsloot de traditie van het Antoniusbrood weer opgepakt.

Iedereen is van harte welkom in de viering op 20 juni a.s. Na afloop van de viering is er nog een gezellige nazit met koffie of thee met een koekje voor wie wil.

Onze nood, andermans brood - Antoniusfeest 2024

door Gerard Berende

Is geloven nu goed voor mezelf of goed voor de wereld? Maakt geloven het leven nu gemakkelijker en gelukkiger of juist ingewikkeld en somber?
We vieren het Antoniusfeest. Het gaat dus niet over God, Jezus, de Heilige Geest, Maria, zelfs niet over de apostelen; het gaat over een Portugese man uit de middeleeuwen. 800 jaar geleden.
Hij werd beroemd in Padua, in Italië en sindsdien zijn er duizenden kerken naar hem vernoemd en in miljoenen huizen staat van hem een beeldje. Dat is toch wel eigenaardig. En geloven is toch wel handig, want als je geluk hebt, vindt hij spullen terug die je kwijt bent. Hij zit blijkbaar heel hoog op de ladder der heiligen, want het lijkt wel of hij alles voor elkaar krijgt. Of de wereld er nu beter van wordt weten we niet, maar wie zich zorgen maakt, wie in nood zit of iets kwijt is, kan bij Antonius bidden.

Jezus en Antonius lijken twee tegenpolen. Jezus geeft opdrachten en bij Antonius kunnen wij onze nood klagen. Maar zo is het niet. De levensopdracht die Jezus ons geeft kun je in allerlei kleuren uiteen laten vallen. En vandaag vieren wij de manier, de kleur van Antonius. En dat is al 29 jaar met de beroemde Antoniusbroodjes. Ze doen het goed, verzoenen, genezen, vrolijken op. Waarom? Omdat u ze krijgt en vervolgens weer weggeeft aan mensen die ze misschien wel heel hard nodig hebben. Dat broodje, maar ook uw aandacht. ‘Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven’. Zo staat het in het Evangelie.

Dat is éénmaal per jaar. Maar voortaan zullen wij altijd van onze nood een deugd kunnen maken als wij bij Antonius bidden.

Antoniusnoveen
door Thea van der Zanden

Een noveen is een tijdspad van negen weken voorafgaand aan een naamfeest. In dit geval Sint-Antonius van Padua.

Negen weken voor het Antoniusfeest kunt u een noveengebed meenemen. Dit gebed kunt u wekelijks thuis bidden.
Omdat wij het Antoniusfeest op 20 juni 2024 vieren, kunt u op donderdag 18 april uw eerste noveengebed bidden. En zo elke donderdag tot 20 juni wanneer het naamfeest van Sint-Antonius wordt gehouden in Antoniushuis ‘De Vinder’.

Op die dag worden in de viering van 19.00 uur de Antoniusbroodjes gezegend. Na afloop wordt u in de gelegenheid gesteld om een Antoniusbroodje mee te nemen en dat weg te geven aan iemand in uw omgeving.

De noveengebeden liggen op 18 april op een kastje in de kerkzaal meteen rechts. Het beeld van Antonius staat er bij.
Neem gerust een noveengebed mee.

Antoniusfeest 2023 - met voldoening terugzien

Twee dagen na de officiële feestdag hebben we in Antoniushuis De Vinder het feest van Antonius gevierd. In een bomvolle kerkzaal gingen pastoor Jochem en diaken Peter voor in de Eucharistieviering. De Antoniuszangers zongen en Leon Schenkels zat achter het orgel.

In zijn preek ging Jochem in op de betekenis van Antonius, zowel toen als nu. Deel mee van uw rijkdom en geef het aan de armen. Hij wees ook op het Antoniusbeeld in De Vinder en legde de bedoeling van de Antoniusbroodjes uit: geef het aan iemand die wel een steuntje kan gebruiken. Daarna zegende hij de Antoniusbroodjes en werd de viering vervolgd.

Aan het einde van de viering werd – traditioneel – het Antoniuslied gezongen, waarna de koffie, de thee en de koekjes op tafel kwamen. Alle Antoniusbroodjes werden verdeeld en de volgende morgen werden de Antoniusbroden bezorgd bij de kloosters van de Heilige Driehoek: de Onze Lieve Vrouwe Abdij, Sint-Catharinadal en de Sint-Paulusabdij.

Antonius van Padua een inspiratiebron

Dit jaar is het 828 jaar geleden dat Antonius is overleden. De heilige waar de voormalige Antoniusparochie naar is vernoemd en waarvan onze Antoniusgemeenschap nog altijd zijn naamdag [13juni] viert.

Antonius was een populaire heilige, want veel mensen hebben hun zorgen aan hem toevertrouwd en hebben ervaren dat Antonius met hen is begaan.

In de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ staat nu het Antoniusbeeld en dat is een heel bijzonder beeld.
Meestal wordt Antonius afgebeeld met het kind Jezus op zijn arm en een lelie in de andere hand. Maar in de kerkzaal zien we een Antonius die brood geeft aan een oude arme man.

Dit beeld zal centraal staan in de viering van donderdag 15 juni a.s om 19.00 uur.
Antonius is hier afgebeeld in zijn ‘diaconale’ houding. Zorgen voor de sociaal zwakkeren, brood uitdelen aan mensen die het anders niet redden. Medemensen die niet alleen in financiële zin, maar die om allerlei andere redenen worden achtergesteld. In de levensbeschrijving van Antonius vinden we preken waar hij het voor deze mensen opneemt.

Wij geven in de viering van 15 juni deze bijzondere man de plaats die hem toekomt en we hopen dat hij ons blijvend zal inspireren.
Tevens worden in deze viering de Antoniusbroodjes gezegend, die aan het eind van de viering kunnen worden meegenomen en uitgedeeld aan diegenen die in deze tijd een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Antoniusfeest 2022 - weer als vanouds

Dit jaar wordt voor de 28e keer het Antoniusfeest gevierd. Aanvankelijk gebeurde dit in de Sint-Antoniuskerk maar sinds die gesloten is in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. Dit jaar wordt de naamdag [13 juni] van Sint-Antonius van Padua gevierd in de donderdagavondviering van 19.00 uur op 16 juni. Voorgangers zijn pastoor Jochem van Velthoven en diaken Peter Hoefnagels. De Antoniuszangers o.l.v. Theo Michielsen luisteren de viering op met gezang.

Weggeefbrood
De Antoniusbroodjes zijn bestemd om “door te geven” aan mensen waarvan wij vinden dat die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Dit in navolging van Antonius. De broodjes zijn maar op één plaats in Oosterhout gratis te verkrijgen: in de Antoniuskerkzaal, Sint-Vincentiusstraat 113 A, Oosterhout.

Iedereen is van harte welkom en vergeet niet na afloop van de viering van 16 juni om een Antoniusbroodje mee te nemen en af te geven aan iemand die het nodig heeft.

De traditie van het Antoniusbrood

De traditie van het Antoniusbrood is ontstaan in 1890 na de belofte van een winkelierster Louise Bouffier uit Toulon [Frankrijk].
Zij kon haar winkel niet binnen omdat het slot van de voordeur kapot was. Zelfs de slotenmaker slaagde er niet in om de deur open te krijgen. Hij vertrok om zwaarder gereedschap te halen. Louise beloofde aan Sint-Antonius dat ze brood aan de armen zou geven als de deur ongeschonden bleef. Voor de slotenmaker de zware hamer hanteerde, probeerde hij nog een keer met de sleutel de deur te openen. Zonder moeite ging de deur open.
Uit dankbaarheid plaatste Louise een Antoniusbeeldje met een offerbusje op de toonbank. Met de opbrengst kocht ze brood om dat uit te delen aan diegenen die het nodig hadden. Haar idee sloeg aan en werd overgenomen door talloze katholieke parochies in heel West-Europa.