Antoniusfeest 2020

Tags: 

Antoniusfeest 2020 – Anders dan gewoonlijk

Al 26 jaar wordt het Antoniusfeest gevierd in de Sint-Antoniusparochie. Aanvankelijk in de Antoniuskerk maar nu die gesloten is in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’. Dit jaar echter was er geen Antoniusviering in ‘De Vinder’. Vanwege het coronavirus was het niet mogelijk om samen te komen en te vieren. Toch ging het Antoniusfeest door maar anders dan we gewend waren.

In het bijzijn van de leden van de parochiekerncommissie van de Sint-Antonius zijn door pastoor H. Akkermans de Antoniusbroodjes gezegend. Diaken P. Hoefnagels verzorgde de evangelielezing.

Daarna werden de broodjes en broden, vergezeld van een begeleidende brief, naar alle vrijwilligers van de Sint-Antonius gebracht. Voor de drie kloosters, onze naaste buren, was er voor elk kloostergemeenschap een groot Antoniusbrood. Vrijwilligers en bewoners van de kloosters kunnen in deze bizarre en moeilijke tijd wel een steuntje in de rug en de hulp van Sint-Antonius gebruiken.

Wekenlang al hebben wij elkaar niet kunnen ontmoeten maar door het Antoniusfeest voelden we ons op 13 juni, de naamdag van Sint-Antonius van Padua, toch op afstand met elkaar verbonden. Door het eten van het Antoniusbrood zijn we één.
Bakker Koen de Jong van Bakkerij De Jong heeft dit jaar de Antoniusbroodjes gebakken.

De ORTS heeft opnames gemaakt van deze Antoniusviering. Klik op onderstaande link om de viering te bekijken:

Youtube: