Allerzielen

Tags: 

Allereerste Allerzielenviering in Antoniushuis De Vinder

In de laatste 2 maanden van 2016 waren vanuit de St. Antoniuskerk vijf overledenen begraven. In onze Antoniuskern hebben we getracht om deze dierbaren in een viering te herdenken.
Overdag was er voor eenieder de mogelijkheid om tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.30 en 16.00 uur een kaars aan te steken voor een overleden dierbare. Onze kerkzaal was sfeervol aangekleed en er klonk passende muziek. De bezoeker werd ook een kop koffie of thee aangeboden en er was ruimte om stil te staan bij het verlies van de overledene.
In de loop van de dag hebben ruim 25 personen gebruik gemaakt van dit herdenkingsmoment.

’s Avonds werd om 19.00 uur een herdenkingsdienst gehouden. Dirigente Tosca Bossers had leden van het Gemengd Antoniuskoor en de Antoniuscantorij bereid gevonden om deze dienst op te luisteren. De kerkzaal was met 58 bezoekers/sters goed gevuld en met als voorganger Jan Poppelaars hebben we speciaal stil gestaan bij de dierbaren welke vanuit de nu gesloten Antoniuskerk zijn begraven of gecremeerd. Bij aanvang van de viering werd door familieleden een kaars aangestoken, welke na afloop werd meegenomen naar huis
Na de dienst werd onder het genot van een kopje koffie/thee enthousiast gesproken over de warme, sfeervolle bijeenkomst.
Eenieder was er van overtuigd dat dit initiatief voor herhaling vatbaar is.

Allerzielen in de Antoniuskerkzaal

Op donderdag 2 november is de kerkzaal in het Antoniushuis ‘De Vinder’ van 9.00 – 12. 00 uur en van 13.30 – 16.00 uur geopend om een kaarsje te komen opsteken voor uw dierbare overledenen. Er is stemmige muziek en ruimte voor persoonlijk gebed. U kunt gewoon binnenlopen.

Om 19.00 uur is er in de kerkzaal een korte herdenkingsdienst voor de overledenen van onze Sint-Antonius. Speciaal voor de overledenen die vorig jaar vanuit onze Antoniuskerk zijn begraven of gecremeerd. De familieleden worden uitgenodigd een kaars aan te steken. De kerkzaal is een half uur voor begintijd geopend.

Van ons heen gingen:

Corry Huijben- van Lil: overleden op 27 oktober 2016 in de leeftijd van 92 jaar
Toos Besseling- Botermans: overleden op 27 oktober 2016 in de leeftijd van 80 jaar
Kees Michielse: overleden op 1 november 2016 in de leeftijd van 76 jaar
Catharina Kivits- Teunisse: overleden op 4 november 2016 in de leeftijd van 87 jaar
Ton van Heesch- Kamp: overleden op 23 december 2016 in de leeftijd van 89 jaar

Over Allerheiligen en Allerzielen

Tweeduizend jaar geleden begon bij de Kelten het nieuwe jaar op 1 november, de eerste dag van de winter. Voor hen was de winter een angstige tijd. Er was weinig te eten en de zon liet zich steeds minder zien. In het donker hadden de kwade machten vrij spel. De mensen dachten dat het donker het zou winnen van het licht. Om het licht terug te krijgen offerden ze van de oogst, appels, noten en pompoenen. Op 31 oktober werd de god van de doden vereerd. Op die avond keerden de geesten van de overledenen terug om de levenden bang te maken. Door zich te verkleden als geraamte of spook hoopten de mensen dat de geesten op een dwaalspoor gebracht zouden worden.
Toen het christendom in Engeland kwam moesten de Keltische, heidense feesten verdwijnen. Maar dat gaat niet zomaar. Daarom gingen de kerken, in de plaats van de oude feesten, op 1 november Allerheiligen en op 2 november Allerzielen vieren. Die feesten herdenken de heiligen, mensen die op een bijzondere manier hebben geleefd. Heiligen zijn mensen die op God vertrouwden, en juist daarom méér konden of durfden, of andere dingen durfden te zeggen of te doen, dan de meeste mensen.
En op 2 november, met Allerzielen worden alle 'gewone' mensen herdacht. Mensen die niet de status van heiligheid hebben, maar die wel voortleven in onze gedachten, die nog altijd een plaats hebben in ons leven. Mensen van wie we hielden. Wij mogen er op vertrouwen dat ze bij God zijn, samen met de heiligen. En dat is iets om even bij stil te staan.

Pastor Marion Corvers

Allerzielen