Allerzielen 2018

Tags: 

Op vrijdag 2 november 2018 was er gelegenheid om in de grote kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ voor een dierbare, die overleden is, een kaarsje aan te steken. Even stil te zijn en te herinneren. Naar stemmige muziek te luisteren. Velen maakten ook gebruik om een kopje of thee te drinken en na te praten. Jarenlang was onze, nu gesloten, Antoniuskerk op 2 november de gedenkplek. 70 mensen hebben hun dierbaren op deze manier herdacht. Het was een warm gebeuren dat deze mensen heel goed heeft gedaan. Ze kunnen hier weer mee verder. Daar is Antoniushuis ‘De Vinder’ ook voor om gelegenheid te bieden voor de zorg en het welzijn van mensen.

Allerzielen in de Antoniuskerkzaal

Op vrijdag 2 november, Allerzielen, is de grote kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’ van 9.00 tot 16.00 uur geopend. Medewerkers van het Antoniushuis zijn de hele dag aanwezig om u de weg te wijzen of te woord te staan. Er is koffie of thee voor wie dat wil.

Ieder jaar staat deze dag in november in het teken van herdenken wie is overleden. Namen worden genoemd. Herinneringen worden levend gehouden. “Ik ben jou niet vergeten!” Dat kan vandaag de gehele dag in de kerkzaal van het Antoniushuis. Want een klein gebaar als een kaarsje of lichtje laten branden betekent veel.
Daarom wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een lichtje te komen opsteken voor zijn of haar overleden familielid, bekende of kennis. Even een moment om in gedachten stil te staan bij die persoon die er niet meer is. De grote kerkzaal is op gepaste wijze versierd. Er is stemmige muziek. Loop gerust even binnen.

Antoniushuis ‘De Vinder’ is gelegen links naast de gesloten Sint-Antoniuskerk achter het groene hek.

Over Allerheiligen en Allerzielen

Tweeduizend jaar geleden begon bij de Kelten het nieuwe jaar op 1 november, de eerste dag van de winter. Voor hen was de winter een angstige tijd. Er was weinig te eten en de zon liet zich steeds minder zien. In het donker hadden de kwade machten vrij spel. De mensen dachten dat het donker het zou winnen van het licht. Om het licht terug te krijgen offerden ze van de oogst, appels, noten en pompoenen. Op 31 oktober werd de god van de doden vereerd. Op die avond keerden de geesten van de overledenen terug om de levenden bang te maken. Door zich te verkleden als geraamte of spook hoopten de mensen dat de geesten op een dwaalspoor gebracht zouden worden.
Toen het christendom in Engeland kwam moesten de Keltische, heidense feesten verdwijnen. Maar dat gaat niet zomaar. Daarom gingen de kerken, in de plaats van de oude feesten, op 1 november Allerheiligen en op 2 november Allerzielen vieren. Die feesten herdenken de heiligen, mensen die op een bijzondere manier hebben geleefd. Heiligen zijn mensen die op God vertrouwden, en juist daarom méér konden of durfden, of andere dingen durfden te zeggen of te doen, dan de meeste mensen.
En op 2 november, met Allerzielen worden alle 'gewone' mensen herdacht. Mensen die niet de status van heiligheid hebben, maar die wel voortleven in onze gedachten, die nog altijd een plaats hebben in ons leven. Mensen van wie we hielden. Wij mogen er op vertrouwen dat ze bij God zijn, samen met de heiligen. En dat is iets om even bij stil te staan.

Pastor Marion Corvers

Allerzielen