Dopen

Tags: 

Een kind krijgen is misschien wel het grootste wonder dat een mens kan overkomen. Mensen worden stil van zo'n geboorte of schreeuwen het juist uit van vreugde. Maar wat alle ouders delen met elkaar is de zorg om de toekomst van hun kind. Als u uw kind wilt laten dopen zegt dat iets over die toekomst, over de weg waarop u uw kind wilt zetten.

Door het doopsel wordt een kind opgenomen in de grote gemeenschap van gelovigen, van mensen die van geloof, hoop en liefde werk willen maken.

Uitnodiging

Voorafgaande aan het doopgesprek ontvangt u een uitnodiging en een registratieformulier bestemd voor de parochieadministratie. Het ingevulde registratieformulier levert u in voor het doopgesprek plaatsvindt.

Doopgesprek

Om de doopviering voor te bereiden worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op de donderdag tien dagen voor de doop.

Het doopgesprek begint om 20.00 uur, duurt ongeveer een uur en vindt plaats in het Antoniushuis, Sint Vincentiusstraat 113 A, Oosterhout. U bent tijdens dat gesprek in gezelschap van andere ouders die op dezelfde dag hun kind willen laten dopen.

De doopviering zelf echter is voor elke familie afzonderlijk en duurt ongeveer drie kwartier.

Doopkaars

De doopkaars die tijdens de doopviering wordt ontstoken krijgt u van de parochie cadeau en mag u na afloop mee naar huis nemen.

Doopvont