Openingstijden De Vinder

Tags: 

Vakantieopenstelling
Van maandag 24 februari 2019 tot en met vrijdag 28 februari 2020 is het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’ alleen van 9.00 tot 12.00 uur geopend. De middagopenstellingen komen in de carnavalsvakantie te vervallen.

Secretariaat Antoniushuis "DE VINDER"
openingstijden:
maandag, dinsdag en donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur
woensdag en vrijdag: 9:00 - 12:00 uur
telefoon: (0162) 47 09 54
e-mail: st-antonius@zonnet.nl
website: http://www.st-antoniusoosterhout.nl

Voor uitvaarten, sacrament der zieken, dopen, huwelijk enz. neem contact op met het secretariaat van de Catharinaparochie:
Telefoon:(0162) 432339
e-mail: info@catharina-parochie.nl

Uitbreiding openingstijden secretariaat Antoniushuis

Het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’ is van maandag tot en met vrijdag elke morgen geopend van 9.00 – 12.00 uur.
’s Middags was en is het Antoniushuis geopend op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.
Met ingang van 8 april 2019 is het secretariaat ook bereikbaar op de maandagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.
U kunt er dan ook terecht voor het opgeven van intenties voor de vieringen op dinsdagavond en donderdagmorgen.
Telefonisch is het secretariaat ook bereikbaar tijdens de openingstijden: 0162 – 470 954. Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur.
Alleen op de woensdag- en vrijdagmiddag is het Antoniushuis gesloten.

Twee mensen het aanspreekpunt

Antoniushuis ‘De Vinder’ heeft sinds 1 oktober 2018, met medeweten van het pastoraal team en het kerkbestuur van de Catharinaparochie, twee personen die aanspreekpunt willen zijn voor het Antoniushuis. Het zijn Thea van der Zanden [0162 - 459 167] en Jan Poppelaars [0162 - 422091].

Zij zetten zich in om het Antoniushuis ‘De Vinder’ laagdrempelig en toegankelijk te houden voor alle mensen. Zij worden ondersteund door vrijwilligers die ‘De Vinder’ ook een warm hart toedragen. Samen staan we sterk.

Wilt u iets melden of vragen of heeft u ideeën, bel gerust naar Thea of Jan. Zij gaan daar serieus mee aan de slag.

Antoniushuis De Vinder