Openingstijden De Vinder

Tags: 

Secretariaat Antoniushuis "DE VINDER"
openingstijden:
dinsdag en donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur
maandag, woensdag en vrijdag: 9:00 - 12:00 uur
telefoon: (0162) 47 09 54
e-mail: st-antonius@zonnet.nl
website: http://www.st-antoniusoosterhout.nl

Voor uitvaarten, sacrament der zieken, dopen, huwelijk enz. neem contact op met het secretariaat van de Catharinaparochie:
Telefoon:(0162) 432339
e-mail: info@catharina-parochie.nl

Vakantieopenstelling
In de herfstvakantie zijn de openingstijden van het secretariaat gewijzigd. Van maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober 2018 is het secretariaat alleen ‘s morgens van 9.00 tot 12.00 uur geopend.

Vanaf maandag 22 oktober gelden weer de normale openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur
met uitzondering van de maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag.

Twee mensen het aanspreekpunt

Antoniushuis ‘De Vinder’ heeft sinds 1 oktober 2018, met medeweten van het pastoraal team en het kerkbestuur van de Catharinaparochie, twee personen die aanspreekpunt willen zijn voor het Antoniushuis. Het zijn Thea van der Zanden [0162 - 459 167] en Jan Poppelaars [0162 - 422091].

Zij zetten zich in om het Antoniushuis ‘De Vinder’ laagdrempelig en toegankelijk te houden voor alle mensen. Zij worden ondersteund door vrijwilligers die ‘De Vinder’ ook een warm hart toedragen. Samen staan we sterk.

Wilt u iets melden of vragen of heeft u ideeën, bel gerust naar Thea of Jan. Zij gaan daar serieus mee aan de slag.

Antoniushuis De Vinder