Openingstijden De Vinder

Tags: 

Secretariaat Antoniushuis "DE VINDER"

openingstijden:
maandag tot en met vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
op dinsdag ook 13.30 – 16.00 uur
telefoon: (0162) 47 09 54
e-mail: st-antonius@catharina-parochie.nl
website: http://www.st-antoniusoosterhout.nl

Voor uitvaarten, sacrament der zieken, dopen, huwelijk enz. neem contact op met het secretariaat van de Sint-Catharinaparochie:
Telefoon:(0162) 432339
E-mail: info@catharina-parochie.nl

Inloophuis "De Vinder"

openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10.00 – 11.30 uur

Kledingbeurs

openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 uur

Aangepaste openingstijden

In de grote vakantie is het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’ alleen ’s morgens geopend. De openingstijden op de dinsdagmiddagen komen te vervallen.

Met ingang van maandag 19 augustus 2024 gelden weer de normale openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.

Openstelling secretariaat ‘De Vinder’

De activiteiten in Antoniushuis De Vinder worden weer langzaam opgestart binnen de mogelijkheden van de coronaregels. Om dat goed te regelen moeten de gastvrouwen van het secretariaat naast hun normale werkzaamheden ook zorgen dat de regels worden nageleefd met de administratie die daar bijhoort.
Vanaf 1 september gaat het secretariaat van ‘De Vinder’ weer open tijdens de ochtend. Vanaf 9:00 uur is er een gastvrouw of -heer aanwezig om het gebouw coronaproof te openen. Dat betekent bijvoorbeeld de ventilatie aanzetten, ramen openen voor een goede doorstroming van de lucht, de aanwezigheidslijsten klaarmaken en toezien of mensen zich aan de regels houden.
Maximaal 15 personen mogen tegelijkertijd in het gebouw zijn in de grote ruimte; in de vergaderzalen 4. Dit handhaven is van belang voor de gezondheid van alle mensen die in het gebouw zijn. Als er niet gehandhaafd wordt kan er een forse boete worden opgelegd.

Ook op dinsdagmiddag is het secretariaat geopend. Zodra het koor gaat repeteren, zal ook op maandagmiddag het secretariaat geopend zijn.

Altijd geldt:
U komt op eigen risico naar ‘De Vinder’. U kunt dus nooit de parochie aansprakelijk stellen als u een coronabesmetting in De Vinder op zou lopen.

Twee mensen het aanspreekpunt

Antoniushuis ‘De Vinder’ heeft sinds 1 oktober 2018, met medeweten van het pastoraal team en het kerkbestuur van de Catharinaparochie, twee personen die aanspreekpunt willen zijn voor het Antoniushuis. Het zijn Thea van der Zanden [0162 - 459 167] en Jan Poppelaars [0162 - 422091].

Zij zetten zich in om het Antoniushuis ‘De Vinder’ laagdrempelig en toegankelijk te houden voor alle mensen. Zij worden ondersteund door vrijwilligers die ‘De Vinder’ ook een warm hart toedragen. Samen staan we sterk.

Wilt u iets melden of vragen of heeft u ideeën, bel gerust naar Thea of Jan. Zij gaan daar serieus mee aan de slag.

Antoniushuis De Vinder