Kernteam Antonius

Tags: 

Kernteam Antonius

Met het vertrek van Ad en Theo uit de parochiekerncommissie (PKC) bleef Thea alleen over. Jan Poppelaars diende de PKC als adviseur.
Onder de titel ‘Ondersteuning voor Thea’ werden mensen gevraagd voor hand- en spandiensten bij de activiteiten in de Antoniuskern. Anja van de Gevel, Joke van Ham, Toos Ebben, Gerard Berende en Jan Poppelaars hebben ondersteuning aangeboden. Het is fijn om samen de activiteiten in De Vinder voort te zetten. We zijn heel dankbaar voor de positieve reacties!

De Catharinaparochie zoekt als missionaire parochie nieuwe wegen en een hierbij passende organisatie. In de meeste kernen is het helaas niet meer mogelijk om volwaardig als PKC te functioneren, mede door gebrek aan leden en de stijgende leeftijd van de zittende leden. In de andere parochiekernen zal hier over ook nog het gesprek worden gevoerd met de PKC-leden.

De Antoniuskern loopt met haar ondersteuningsgroep voorop en heeft als eerste een nieuwe naam gekozen – Kernteam Antonius.

Het kernteam heeft niet meer de plichten en verantwoordelijkheden van een PKC, maar wordt door pastoor Jochem nog steeds meegenomen in en geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in de Catharinaparochie en de Antoniuskern in het bijzonder.

Wij zijn heel dankbaar dat Thea het aanspreekpunt wil blijven. Samen gaan we op weg naar een toekomst die nog onzeker is. Maar we gaan met het geloof voorop, als een licht op ons pad, met hoop die doet leven, en vooral met de liefde en aandacht voor elkaar.

Pastoor Jochem van Velthoven

Afscheid van de parochiekerncommissie van Theo Michielsen en Ad Lips

Afscheid Ad Lips
Ad Lips heeft na vijf jaar voorzitterschap van de P.K.C. van ‘De Vinder’, daarvan inmiddels afscheid genomen. Tijdens zijn laatste P.K.C.-vergadering werd er op gepaste wijze bij stil gestaan. Thea had reeds vooraf voor een cadeautje, bestaande uit een aantal artikelen van het Antoniuswinkeltje, gezorgd om naast de woorden van dank en waardering, dit ook in een meer tastbaar bewijs vorm te geven. Ad heeft aangegeven dat de blijken van waardering in de loop van die 5 jaar voor hem meer dan genoeg waren. Blije en dankbare gezichten met de sinterklaasmiddagen, of blije gezichten van vluchtelingen die pas enkele dagen in Nederland waren en die speelgoed en kleding mochten uit zoeken. De vreugde bij de Oekraïense vluchtelingen op de Oekraïense middag. Ad wenste verder geen poespas m.b.t. zijn vertrek. Thea van der Zanden zal Ad opvolgen als voorzitter van de P.K.C. en is eerste aanspreekpunt van de Antoniuskern.

Afscheid Theo Michielsen
Inmiddels heeft Theo Michielsen aangegeven te moeten stoppen vanwege zijn gezondheid. Theo heeft een enorme staat van diens. Meer dan 65 jaar lang heeft hij zich ingezet op allerlei gebied voor diverse parochies in Oosterhout en de laatste jaren heel nadrukkelijk voor de Antoniuskern en ‘De Vinder’. Dit naast zijn vele overige vrijwilligersactiviteiten Oosterhout breed, bij vele verenigingen en stichtingen.
Het is logisch dat dit niet zomaar ongemerkt voorbij kan gaan. Het parochiebestuur en de P.K.C. van de Antoniuskern willen tijdens en na de kerstviering in Antoniushuis ‘De Vinder’, op 21december om 19.00 uur, Theo in het zonnetje zetten en op gepaste wijze afscheid nemen onder het genot van een hapje en drankje.
Iedereen die Theo een warm hart toedraagt wordt hierbij van harte uitgenodigd

P.K.C Antoniuskern