Oprichting PKC

Tags: 

Iedere parochiekern van de Catharinaparochie heeft een ParochieKernCommissie. Dat is een groep vrijwilligers, die door het parochiebestuur is benoemd om voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern te zorgen.
De PKC van de Antoniuskern bestaat uit drie personen en een adviseur.
Graag stellen ze zich aan u voor:

Ad Lips neemt de taak van voorzitter op zich. Hij is ook de contactpersoon voor de gastvrouwen en -heren.

Theo Michielsen wordt de secretaris van de PKC. Hij is ook verantwoordelijk voor de bouwzaken en de communicatie.

Thea van der Zanden wordt de penningmeester, verzorgt de boekhouding en de agenda van Antoniushuis ‘De Vinder’ voor alle activiteiten.

De PKC-leden treden gezamenlijk op als het gaat over de beheerszaken van De Vinder.

Jan Poppelaars is door de PKC-leden aangezocht als adviseur, vanwege zijn jarenlange ervaring binnen de Antoniuskern.
De PKC is officieel geïnstalleerd op 27 januari door de secretaris van het parochiebestuur.