Opruimactie en onderhoud Antoniushuis De Vinder

Tags: 

Naast het gebruik van het Antoniushuis De Vinder voor de vieringen en de reeds bestaande andere activiteiten willen we De Vinder gaan gebruiken als diaconaal centrum voor de Sint Catharinaparochie.
Dit houdt in dat we de komende tijd in het Antoniushuis een grote opruiming zullen gaan houden. De ruimtes blijven uiteraard behouden voor de bestaande activiteiten.
Door meer ruimte te creëren kunnen ze nog beter geschikt gemaakt worden voor bestaande en ook nieuwe activiteiten. We gaan de ruimte, waar we de vieringen nu houden, optimaliseren.
Nadat De Vinder is opgeruimd, zal er aan de buitenzijde onderhoud aan het dak plaatsvinden. Waarna de binnenkant opgeknapt kan gaan worden. Het ligt in de planning om het onderhoud van het dak voor de komende winter uitgevoerd te hebben.
Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang.