parochiebijdrage

Parochiebijdrage 2021

Tags: 

Kerkbalans 2021

Zoals ieder jaar start de actie Kerkbalans 2021 weer.
De parochiekerncommissie (PKC) van de Sint-Antoniuskern (voormalige Sint-Antoniusparochie) beveelt u deze van harte aan.
Immers zonder financiële middelen kunnen wij De Vinder en onze activiteiten niet in standhouden of voortzetten. Het gedachtegoed van de Sint-Antoniusparochie is nog steeds springlevend. Elders hebt u in dit KruispunT kunnen lezen waaruit die activiteiten bestaan.

Tarieven 2020

Tags: 

Tarieven van de H. Catharinaparochie in 2020

De Catharinaparochie hanteert voor 2020 de volgende tarieven:

Advies parochiebijdrage € 122,--
Doop / Eerste Communie / Vormsel € 122,--
Huwelijk * € 608,--
Jubileumdienst € 305,--
Uitvaartdienst * € 608,--
Dienst in crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst € 405,--
Stipendium (misintentie) € 11,--

* De parochiebijdrage van de laatste 3 jaar wordt in mindering gebracht bij een huwelijk of uitvaart.

Abonneren op RSS - parochiebijdrage